Ota yhteyttä

Nämä 5 asiaa jokaisen johtajan pitää tietää tekoälystä

16 marraskuuta 2023

Ymmärrä tekoälyn rooli liiketoiminnassa – viisi välttämätöntä näkökulmaa yritysjohtajille.

Jonna Muurinen

Kuulun perustaja, toimitusjohtaja ja pääkouluttaja.

Tekoäly tunkee nyt joka tuutista silmille, mutta 40 tekoälykoulutuksen perusteella sanoisin, että yllättävän harva lopulta ymmärtää, mistä on kyse. Vuoden koulutuskokemuksen perusteella olen koonnut viisi tärkeintä pointtia, joita jokaisen yritysjohtajan tulisi harkita tekoälyn suhteen. Olen kouluttanut sotealan yrittäjiä, tuotekehittäjiä, markkinointi-, myynti- ja liiketoimintajohtajia jne., mutta ihan samanlaiset kysymykset ja ennakkoluulot toistuvat yli toimiala- ja tittelirajojen. Ainoa oikea aika alkaa syvällisesti perehtymään asiaan, on heti.

1. Tekoäly on muutakin kuin ChatGPT

Kun puhutaan tekoälystä, nousee monilla mieleen ensimmäisenä ChatGPT. Mediassa heittämällä eniten näkyvillä oleva tekoäly on ChatGPT. Se on toki varsin näppärä, etenkin maksullinen versio, jota voidaankin käyttää erittäin monipuolisesti liiketoiminnassa. Tekoälyn alle kuuluu kuitenkin myös valtavan laajasti koneoppimista, tietokonenäköä, luonnollisen kielen käsittelyä ja robotiikkaa – siksi ehkä kannattaisi ymmärtää, että tekoälymurros on takuulla suurimpia yksittäisiä ilmiöitä, ellei suurin, historiassamme.

Joka tapauksessa, vaikka keskittyisimmekin nyt ihan vain "toimitotekoälyyn", eli työkaluihin, joita jokainen voi käyttää milloin tahansa, niin silloinkin on hyvä muistaa, että ChatGPT ei ole ainoa merkittävä työkalu.

Suosittelen ehdottomasti Bingin tekoälyä, joka onkin monella Microsoftin työkalujen käyttäjällä jo oletustyökaluna. Olen kuullut monissa koulutuksissa, että sen kokeilijat ovat saattaneet pettyä sen toimintaan, mutta omasta mielestäni se on todella hyödyllinen etenkin taustatutkimuksiin, markkinatutkimuksiin, laajempiin taustoittaviin kartoituksiin, joissa tietoja haetaan suoraan internetistä.

2. Tekoälyn avulla vähennät kustannuksia, lisäät tuloja ja tarjoat uusia tuotteita/palveluita

Kustannusten vähentäminen:

 • Liiketoimintaprosessien automatisointi: Tekoälyä voidaan käyttää toistuvien ja rutiininomaisten tehtävien automatisoimiseen, mikä vähentää työvoimakustannuksia ja tehostaa prosesseja.

  Suuri mittakaava: Esimerkiksi JD.com Kiinassa käyttää robotteja tilausten automaattiseen käsittelyyn.
  Pienempi mittakaava: Yritysten ei tarvitse enää käyttää niin paljon kustannuksia esim. markkinointi-, myynti- tai palvelumuotoilupalveluiden ostamiseen, kun se pystyy tekemään ainakin osan ennen ostetusta työstä itse.
 • Parempi toiminnan ja logistiikan hallinta:
  Suuri mittakaava: Esimerkiksi UPS käyttää tekoälyalgoritmeja reittien optimointiin, mikä säästää merkittävästi aikaa ja polttoainetta.
  Pieni mittakaava: Jokainen yritys, jolla on rutiininomaisia kirjoitus- tai suunnittelutöitä, voi luoda oman tehokkaan GPT assistentin ChatGPT:hen, ja sen avulla tehdä entisen monen tunnin työn napinpainalluksella. Työstä tulee ennakoitavampaa ja yhdenmukaisempaa, puhumattakaan tehokkuudesta, toistettavuudesta ja nopeudesta.
 • Asiakaspoistuman vähentäminen: Tekoälyä voidaan käyttää reklamaatioiden seurantaan ja ennakoivaan asiakaspalveluun, mikä auttaa vähentämään asiakaspoistumaa.

  Reklamaatioista voidaan myös esimerkiksi ChatGPT:n avulla havaita usein toistuvimmat asiat tai poikkeavuudet palautteissa.

Tulojen lisääminen:

 • Paremmat asiakassuositukset:
  Suuri mittakaava: Esimerkiksi Amazonin suositusjärjestelmä, joka käyttää tekoälyä tuotteiden suosittelemiseen asiakkaille, tuottaa merkittävän osan yrityksen tuloista.

  Pieni mittakaava: ChatGPT:tä voidaan käyttää luomaan henkilökohtaisia tuotesuosituksia asiakkaille heidän aikaisempien ostostensa, mieltymystensä tai kyselyvastaustensa perusteella. Voit esimerkiksi kertoa ChatGPT:lle asiakkaan aikaisemmista ostoksista ja mieltymyksistä, ja pyytää ehdotuksia samankaltaisista tai täydentävistä tuotteista. ChatGPT voi tuottaa luettelon suositelluista tuotteista perustuen antamaasi tietoon. Vaikka ChatGPT ei ole erikoistunut suositusalgoritmeihin kuten Amazon, se voi auttaa luomaan kohdennettuja suosituksia perustuen asiakkaan antamiin tietoihin.
 • Hinnoittelun optimointi:
  Suuri mittakaava: Yritykset, kuten Macy's, käyttävät tekoälyä tuotteidensa hinnoittelun optimointiin reaaliajassa, mikä maksimoi tulot.

  Pieni mittakaava: Maksullinen ChatGPT voi auttaa analysoimaan markkinatrendejä ja kilpailijoiden hinnoittelustrategioita, joiden perusteella yritykset voivat säätää omia hintojaan. Sen avulla voidaan kehittää erilaisia hinnoittelumalleja ja -strategioita, jotka perustuvat historialliseen dataan ja alan parhaisiin käytäntöihin. Tarvitset vain tiedot markkinatrendeistä, kilpailijoiden hinnoista, kustannusrakenteesta ja asiakaskäyttäytymisestä.

  Voit kysyä ChatGPT:ltä neuvoja hinnoittelustrategioista, esimerkiksi miten eri tekijät, kuten kausivaihtelut tai kilpailijoiden toimet, voivat vaikuttaa hinnoitteluun. ChatGPT voi antaa yleisiä suosituksia ja esimerkkejä ja maksullisella versiolla voidaan tehdä data-analyysejä.

  Uusien palveluiden kehittäminen

 • Uusien ominaisuuksien lisääminen olemassa oleviin tuotteisiin:
  Suuri mittakaava:
  Esimerkiksi Applen Siri ja Teslan autopilotti ovat tekoälyn avulla kehitettyjä ominaisuuksia, jotka lisäävät tuotteiden arvoa.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Tekoäly mahdollistaa täysin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, kuten Netflixin suositusjärjestelmän, joka on keskeinen osa heidän liiketoimintaansa.

  Pienempi mittakaava:
  Voit keskustella ChatGPT:n kanssa tuotteesi nykyisistä ominaisuuksista ja kysyä ehdotuksia siitä, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää tuotteen parantamiseksi. Se voi auttaa ideoiden generoinnissa ja ehdottaa innovatiivisia tapoja, joilla tekoälyä voidaan integroida tuotteeseen. Kysy siltä myös tietoa markkinoiden tarpeista, kohderyhmästä, alan trendeistä ja teknologisista mahdollisuuksista. ChatGPT voi todellakin auttaa sinua hahmottelemaan uusia tuoteideoita ja palvelukonsepteja – ja muista, se on väsymätön! Pyydä vaikka 50 ideaa, miksi tyytyä vain muutamaan?

3. Tekoäly parantaa päätöksentekoa ja strategista suunnittelua

Yksi tekoälyn suurimmista hyödyistä on sen kyky käsitellä ja analysoida valtavia tietomääriä nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa, että tekoäly voi tarjota yritysjohtajille syvällisiä oivalluksia, jotka auttavat paremmissa päätöksissä ja strategisessa suunnittelussa.

Esimerkiksi, tekoäly voi auttaa tunnistamaan markkinatrendejä, kuluttajien käyttäytymismalleja ja kilpailijoiden toimintaa. Tämä tieto voi olla kultaakin kalliimpaa, kun yritys tekee suuria strategisia päätöksiä, kuten uusien markkinoille sijoittumisen tai tuotekehityksen. Lisäksi tekoäly pystyy ennakoimaan mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia, jolloin johtajat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä vähemmällä epävarmuudella.

Yritysten johtajien on tärkeä ymmärtää, miten tekoäly voi auttaa heitä saamaan paremman kokonaiskuvan liiketoimintaympäristöstään ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, jotka ohjaavat yritystä eteenpäin.

Käyttäisin tällaisiin analyyseihin itse maksullista ChatGPT:tä ja sen data-analyysi lisäosaa tai Bingiä.

4. Tekoälyn tietoturvallinen käyttö: Maksulliset työkalut ovat avainasemassa

Tietoturva on keskeinen huolenaihe tekoälyn hyödyntämisessä yritystoiminnassa. Yritysjohtajien on ymmärrettävä, että vaikka ilmaiset tai edulliset tekoälytyökalut voivat houkutella helppoudellaan ja alhaisilla kustannuksilla, ne saattavat altistaa yrityksen tietoturvauhkille. Maksulliset tekoälytyökalut tarjoavat usein kattavampia tietoturvaratkaisuja, kuten salattuja datayhteyksiä, säännöllisiä tietoturvapäivityksiä ja käyttäjien toiminnan tarkempaa valvontaa. Lisäksi ne voivat tarjota parempaa asiakastukea ja räätälöityjä tietoturvaratkaisuja, jotka vastaavat yrityksesi ainutlaatuisiin tarpeisiin.

Kun sijoitat maksulliseen tekoälytyökaluun, investoit samalla yrityksesi tietoturvaan ja luot perustan luotettavalle, turvalliselle datankäsittelylle. Tämä on erityisen tärkeää arkaluonteisten tietojen, kuten asiakastietojen, taloudellisten tietojen ja liikesalaisuuksien, käsittelyssä. Tietoturvan laiminlyönti ei ainoastaan aiheuta riskejä yrityksesi maineelle ja luottamukselle, vaan voi myös johtaa merkittäviin taloudellisiin menetyksiin ja oikeudellisiin seuraamuksiin.

Siksi on elintärkeää, että yritysjohtajat tunnistavat maksullisten tekoälyvälineiden arvon tietoturvan näkökulmasta. Se on viisas investointi yrityksesi pitkäaikaiseen menestykseen ja kestävään kasvuun digitaalisessa toimintaympäristössä.

Eli esimerkiksi ilmaisen sijaan maksullinen ChatGPT, Microsoftin työympäristöön Copilot, Googlen työympäristöön Google Duet AI (kunhan se lanseerataan oikeasti käyttöön).

5. Jos tietäisit, kuinka paljon teidän työnne voisi tekoälyn avulla tehostua, laittaisit välittömästi henkilökunnan kouluttautumaan

Yritysjohtajat eivät taida juuri tällä hetkellä (marraskuu 2023) ihan täysin tiedosta, kuinka merkittävästi tekoäly voi tehostaa heidän liiketoimintaansa. Jos ymmärrettäisiin tekoälyn todelliset mahdollisuudet, ei epäröitäisi investoida henkilökuntanne koulutukseen tässä alati kehittyvässä teknologian alueessa. Tekoäly ei ole vain tulevaisuuden työkalu, vaan se on jo nyt olennainen osa kilpailukykyistä liiketoimintaa. Kouluttamalla henkilökuntanne käyttämään tekoälyä tehokkaasti, voitte maksimoida työprosessienne tehokkuuden, parantaa päätöksentekoa ja luoda innovatiivisia ratkaisuja, jotka erottavat yrityksenne kilpailijoista.

Tekoälyn hyödyntäminen ei ole vain teknologian käyttöä, vaan se on strateginen valinta, joka vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja osaamista. Koulutuksen avulla työntekijänne voivat oppia, miten tekoälyä voi hyödyntää päivittäisessä työssään, miten se voi tehostaa olemassa olevia prosesseja ja miten sitä voi käyttää uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen. Lisäksi, koulutus auttaa henkilökuntaanne ymmärtämään tekoälyn eettiset ja tietoturvallisuuteen liittyvät näkökohdat, varmistaen, että teknologiaa käytetään vastuullisesti ja turvallisesti.

Sijoittamalla nyt henkilökuntanne koulutukseen, varmistatte, että yrityksenne pysyy etulinjassa tällä nopeasti kehittyvällä alalla. Tekoälyn mahdollistama tehokkuus ja innovaatiokyky eivät ole vain mahdollisuuksia – ne ovat välttämättömyyksiä pysyäkseen kilpailukykyisenä nykypäivän dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä kirjoitukset:

Tekoälyn käyttö markkinoinin suunnittelussa ja toteuttamisessa

Markkinointisuunnitelma ChatGPT:n avulla

Tekoälyagentti podcast miten alkuun tekoälyn kanssa

Lue lisää myös koulutuksistamme

Uusi toimintakehotus

Tekoälyn mestarikurssi