Ota yhteyttä

Digimarkkinoinnin ulkoistaminen – Miksi ja miten ulkoistaa digimarkkinointi? - Kuulu

3 toukokuuta 2022

Ulkoistaessasi digimarkkinoinnin, saat markkinointiisi lisää asiantuntijanäkemystä ja ulkopuolisia ideoita. Kaikkea ei tarvitse osata tai tehdä itse!

Kun haluat loistaa digimarkkinoinnin asiantuntijana, tarvitset onnistuaksesi varmuutta digimarkkinoinnin tekemiseen, uusia ideoita sekä näyttöä tuloksista.

Usein ongelmana on se, että markkinoinnin merkitystä ei tunnisteta liiketoiminnan kehityksessä ja markkinointitiimiltä vaaditaan jatkuvaa kehittymistä, epärealistisia aikatauluja ja tuloksia pienin budjetein. Mitä silloin voi tehdä?

Älä turhaudu, vaan ulkoista digimarkkinointi!

Miksi ulkoistaa digimarkkinointi?

Ulkoistaessasi digimarkkinoinnin tai osan siitä, saat markkinointiisi rutkasti lisää asiantuntijoiden näkemystä ja ulkopuolisia ideoita. Kaikkea ei tarvitse osata tai tehdä itse! Parhaimmillaan saat asiantuntevan kumppanin, joka luotsaa digimarkkinointiasi tuoden kehitysideoita myös liiketoiminnallesi.

Markkinoinnin tekeminen voi usein olla hektistä, eikä aika tunnu riittävän suunnittelutyöhön. Ulkoistettu digimarkkinointikumppani auttaa sinua kirkastamaan tavoitteenne sekä visualisoimaan tulokset tiimille. Erityisen mahtavaa digimarkkinoinnin ulkoistamisessa on, että pysyt näppärästi ajan tasalla kaikista digimarkkinoinnin trendeistä ja aikaasi vapautuu muihin tehtäviin.

Valjastamalla ulkoistetut asiantuntijat asialle, voit keskittyä markkinoinnin kokonaisuuteen sen sijaan, että tekisit kaiken itse. Ulkopuolinen ammattilainen myös tuo tekemiseen uusia ajatuksia ja ideoita normitekemisen ja jopa toimialasi ulkopuolelta. Asiantuntevan kumppanin avulla digimarkkinointisi on suunnitelmallista, järjestelmällistä sekä mitattavaa. Homma siis hanskassa!

Pohdi siis, millaista ulkoista apua yrityksesi kaipaa – onko se systemaattinen somesisällöntuotanto, monikanavainen markkinointisuunnittelu ja toteutus, taktinen mainoskampanjointi vai kenties yhdistelmä kaikkia näitä?

Koostettuna syyt ulkoistaa ovat todennäköisesti:

  1. Laaja tuntemus. Digimarkkinoinnin kentän tuntee parhaiten digimarkkinoija. Hän kuitenkin työskentelee sen parissa aamusta iltaan.
  2. Viime käden tieto. Some ja sen työkalut muuttuvat jatkuvasti, joten ajan hermolla pysyminen vaatii kiinnostusta, aikaa ja uteliaisuutta alaa kohtaan. Digimarkkinoinnin asiantuntija on aina ajan tasalla.
  3. Ulkopuolisen silmin. Ulkoisen sisällöntuottajan on helpompi astua asiakkaan rooliin, sillä hän ei työskentele yrityksessä. Sisältöjen suunnittelu kohderyhmille on helpompaa, kun asiaa ei katso yrityksen sisältä.
  4. Tiimi taustalla. Digimarkkinoija työskentelee aina yhdessä muiden digimarkkinoijien kanssa. Joku kirjoittaa tekstit, toinen suunnittelee visuaalisen ilmeen. Apu on aina lähellä ja ideointipalaverit kuuluvat digimarkkinoinnin toimiston arkeen.
  5. Jatkuva seuranta. On seurattava säännöllisesti, mitä on tehty ja onko se tuottanut tuloksia. Digimarkkinoija raportoi tekemisistään sovituin väliajoin ja tulosten perusteella on helpompi tehdä jatkosuunnitelmia.
  6. Loma-ajat. Kun digimarkkinointi on ulkoistettu, ei tarvitse murehtia, kuka sitä hoitaa lomien ajan. Digimarkkinoinnin toimisto hoitaa homman myös loma-aikoina.
  7. Tietämys kasvaa. Vaikka digimarkkinointi olisi ulkoistettu, yritys pääsee halutessaan osallistumaan siihen itsekin tai vähintään seuraamaan aitiopaikalta. Samalla yritys oppii itsekin näkemään, mikä toimii ja mikä ei.
  8. Voit verrata omia tuloksia alan keskimääräisiin tuloksiin. Monesti digimarkkinoinnissa haastavinta on, että omia tuloksia voi kyllä seurata, mutta koskaan ei tiedä, ovatko tulokset hyviä vai huonoja muihin alan toimijoihin nähden. Toimistoilla on yleensä laajasti tietoa siitä, mitkä asiat alalla yleensä toimivat tai eivät toimi, ja millaiset tulokset ovat hyviä tai heikkoja.

Miten digimarkkinointi ulkoistetaan?

Mitä voit digimarkkinoinnissa ulkoistaa? No, muutama esimerkki:

• Hakukoneoptimoitu blogituotanto
• Somekanavien ylläpito, eli sisällöt ja niiden ajastaminen esimerkiksi Facebook-sivulle, Instagramiin, LinkedIniin, Twitteriin tai Tiktokiin.
• Mainoskampanjat somekanavissa
• Google Ads- ja Youtube-mainonta
• Lanseerauskampanjat
• Brändikampanjat
• Rekrymarkkinointi
• Viestintästrategiat ja markkinointisuunnitelmat
• Uutiskirjetuotanto
• Nettisivujen hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta
• Videotuotannot ja valokuvaukset sisältöihin

Pidempikestoisesta kumppanuudesta saat eniten irti, koska kumppanista kasvaa luottopelaaja, joka ajattelee aina sinun parastasi. Toki voit ulkoistaa pienempiä digimarkkinoinnin osa-alueita, kuten hankkia tietotaitoa erilaisiin kampanjoihin tai voit ulkoistetulla auditoinnilla tsekata digimarkkinoinnin tilan.

Näin ostat digimarkkinointia:

1. Kartoita sopiva kumppani
2. Varmista että kumppani saa tarvittavat tiedot saadakseen brändisi loistamaan
3. Aseta kumppanisi kanssa yhteistyölle tavoitteet ja mittarit
4. Sopikaa prosessin etenemisestä sekä kiintopisteistä
5. Nauti tuloksista!

Eikös kuulosta mukavalta? Kaikki alkaa siitä, kun otat meihin yhteyttä!

Miten Kuulu toimii jatkuvan digimarkkinoinnin kumppanina?

Me tunnemme markkinoinnin käytännön haasteet, koska saamme auttaa vuosittain yli 500 yritystä digimarkkinoinnin palveluiden, videotuotantojen ja koulutusten avulla.

Voit ulkoistaa meille digimarkkinoinnin joko kuukausitekemisenä tai ostaa Kuulunautti-palvelun . Kuulunautti toimii tiiminne jäsenenä ja tekee ja kehittää joustavasti juuri sillä hetkellä tarvittavia toimenpiteitä. Jos teillä ei ole selkeää tarvetta ulkoistaa vain tiettyä osaa markkinoinnistanne, esim. somesisällöntuotanto, voi Kuulunautti olla hyvä vaihtoehto tehdä monipuolisesti digimarkkinoinnin toimenpiteitä. Kuulunautti sopii myös väliaikaisiin tarpeisiin, kuten vanhempainvapaasijaisuuksiin tai sesonkihuippuihin.

Yhteistyön aloitus

Yhteistyömme alkaa aloitustyöpajalla, jossa selkeytetään markkinoinnin ja myynnin yhdistävä yhteinen viesti, jonka pohjalta toimiva markkinointi voidaan rakentaa. Aloituspalaverissa kartoitamme markkinoinnin tärkeimmät tiedot, jotta voimme tehdä laadukasta sisältöä tavoitteellisesti ja systemaattisesti. Pureudumme eritoten asiakkaaseesi, jotta voimme tuottaa heille vaikuttavaa sisältöä asiakaspolun eri vaiheisiin.

Jatkuva tekeminen

Millaista on sitten kuukausittainen tekeminen eli ulkoistetun digimarkkinoinnin prosessi? Aloituspalaverin jälkeen alkaa jatkuva tekeminen sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Käytämme jatkuvassa työssämme vuosikelloa, sisältökalenteria sekä KPI-mittaristoa. Kun ulkoistat digimarkkinointisi meille, kulkee tukenasi koko ajan Kuulun asiakkuusvastaava sekä markkinoinnin suunnittelija. Sinulle nimetyn tiimin lisäksi taustavoimina löytyy koko Kuulun noin 25 hengen huippuasiantuntijajoukko!

Olemme luovia ja rohkeita. Sanoitamme ja visualisoimme markkinointiviestisi epäreilun kilpailukykyisiksi. Me saamme sisällöt toimimaan saumattomasti yhteen, olivat ne sitten hakukoneoptimoituja blogeja, somekampanjoita tai vaikkapa videosisältöjä. Keinonamme tähän kaikkeen on strateginen tarinankerronta, johon koko toimistomme on väki on sertifioitunut. Voit halutessasi lukea lisää tästä Storybrand-sivultamme .

Tulosten mittaaminen ja raportointi

Me mittaamme tavoitteiden onnistumista ja raportoimme toimenpiteiden tulokset yhteisessä ohjauspalaverissa. Työmme on hyvin läpinäkyvää, ja tiedät aina missä mennään. Meitä on erityisesti kiitetty sparraavasta otteestamme, sillä haluamme asiakkaamme varmasti ymmärtävän ja oppivan, miksi teemme asioita kuten teemme.

Mutta sinun ei tarvitse uskoa pelkästään meitä. Lue, mitä referenssiasiakkaamme meistä kertovat !

Kun ulkoistat digimarkkinointisi meille, saat yrityksellesi 25 kokeneen asiantuntijan ammatillisen tuen, eteenpäinvievän asenteen sekä luovan idearikkauden. Meillä Kuululla on vuosien kokemus digimarkkinoinnista ja me uskomme, että toimiva markkinointi on mahdollista sekä palkitsevaa aivan kaikille!

Haluatko kuulla lisää tai jäikö kysyttävää?

Ota yhteyttä