Ota yhteyttä

Instagram sisällöntuottajatili vai yritystili – kumman valitset?

24 maaliskuuta 2021

Instagramissa on kolmenlaisia tilimuotoja. Milloin kannatttaa valita sisällöntuottajatili ja milloin yritystili? Riittäisikö tarpeisiisi henkilöprofiili?

Instagramissa on olemassa kolme erilaista tili ä :

  1. henkilökohtainen profiili,
  2. yritysprofiili sekä
  3. sisällöntuottajatili.

Mikäli pohdit tällä hetkellä, olisiko sisällöntuottaja tai yritystili sinulle sop iva vaihtoehto, tämä teksti on sinua varten. Pureudumme tarkemmin näihin tilityyppeihin sekä käymme läpi niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.

Instagramin yritystili

Instagram Business Account eli yritystili tai -profiili on tarkoitettu nimensä mukaisesti etenkin yritysten käyttöön , mutta myös yksittäinen henkilö voi tehdä yritysprofiilin. Yritystilin ominaisuudet auttavat muun muassa myynnissä, asiakashankinnassa ja markkinoinnissa.

Mikäli yrityksellä on käytössään yritystili, tarjoaa Instagram monenlaista analytiikkaa liiketoiminnan tueksi. Voit halutessasi liittää Instagramin yritysprofiilin Facebookin yritysprofiiliin , jolloin voit hallinnoida m olempia profiileja Facebook Business Suite:n kautta.

Y ritystili on julkinen eli kuka tahansa voi nähdä julkaisu si , kommentoida ja tykätä julkaisuista si sekä alkaa seuraamaan tiliä si ilman erillistä hyväksyntää. Y ritystilin myötä voit lisätä profiilii n sijaintitiedot kartalla sekä esimerkiksi yhteydenotto- painikkeen , millä helpotat profiilissasi vierailevan käyttäjän ostopolkua ja parannat asiakaskokemusta.

Lue lisää Instagram-yritystilistä. Täältä voit lukea miten Instagram-yritystili perustetaan .

Instagramin sisällöntuottajatili

Instagram Creator Account eli sisällöntuottajatili julkaistiin vuonna 2019 vaihtoehdoksi henkilökohtaiselle profiilille ja yritystilille. Tällä haluttiin erotta a yksittäisiä vaikuttaji a , sisällöntuottaji a ja julkisuuden henkilöitä yrityksistä sekä huomioida heidän tarpeensa paremmin.

Kuka tahansa voi vaihtaa oman henkilökohtaisen profiilinsa tai yritystilinsä sisällöntuottajatiliksi. Jos käytössäsi on yksityinen henkilökohtainen profiili, on huomioitava , että vaih taessasi tilisi sisällöntuottajatiliksi profiilistasi tulee julkinen . Tällöin kuka tahansa voi nähdä julkaisusi, reagoida niihin tai aloittaa seuraamaan tiliäsi. Mikäli halua t luoda kokonaan uuden sisällöntuottajatilin, tulee sinun ensin luoda henkilökohtainen profiili ja vaihtaa se sisällöntuottajatiliksi.

Aiemmin myös yksittäisten sisällöntuottajien oli siis luotava yritystili Instagramiin, jotta he pääsivät käsiksi analytiikkaan tai saivat käyttöönsä CTA-painikkeita ja muita yritystilin ominaisuuksia. Nykyään sisällöntuottajat hyötyvät vastaavista , mutta kuitenkin osittain heille räätälöidyistä, ominaisuuksista sisällöntuottajatilin myötä.

Tilien tarjoama analytiikka

Kuten mainittua, y ritysprofiili on suunnattu selkeä mmin yrityksille, kun taas sisällöntuottajatili yksityiselle henkilölle, joka hyödyntää Instagramia oman tekemisensä työkaluna. Yksi tilien välinen merkittävä ero liittyy tilien analytiikkaan. Kumpikin tili tarjoaa kyllä statistiikkaa, mutta seuraajiin liittyvät analytiikat eroavat toisistaan. Tämä selittyy erilaisilla tarpeilla, joita Instagram kokee, että yrityksellä tai sisällöntuottajalla analytiikan suhteen on.

Sisällöntuottajalle on hyvin tärkeää ymmärtää seuraajiin liittyvää toimintaa, seuraajamäärään vaikuttavia tekijöitä sekä vallitsevia trendejä. Aiemmin seuraajamäärien muutoksia oli seurattava Instagramin ulkopuolisten sovellusten avulla, mikä on varmasti korostanut tar vetta kehittää muun muassa tätä tietoa keräävä tili yksittäisille henkilöille .

Sisällöntuottajatili kertoo päivittäisen seuraajien kasvun tai laskun, minkä perusteella voi analysoida, miten erilaiset sisällöt resonoivat yleisön keskuudessa. Dataa on katsottavissa edelliseltä kolmelta kuukaudelta seuraajamäärien lisäksi, impressioiden eli näyttökertojen, kattavuuden sekä suosituimpien julkaisujen osalta. Sisällöntuottajatili mahdollistaa esimerkiksi yhteistyökampanjoiden analytiikan seuraamisen ja raportoinnin hyödyntäen kampanjoille rakennettuja analytiikkoja.

Yritystili puolestaan kertoo kokonaisvaltaisemmin seuraajamäärän sekä vastaavaa tietoa kattavuudesta ja suosituimmista julkaisuista. Yritystiliin verrattuna sisällöntuottajatili tarjoaa siis lisää kävijätietoja, kuten nettoseuraajien muutoksen ja kaavioita, joista nä kyy , minkä julkaisun kohdalla ihmiset ovat aloittaneet tai lopettaneet tilisi seuraamisen.

Yksityisviestien jaottelu

Kummallakin tilillä yksityisviestit jaotellaan ensisijainen , yleiset ja pyynnöt välilehtien alle . Viestejä on mahdollista siirtää kansiosta toiseen ja liputtaa. Si sällöntuottajatili llä on lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota viestien kategoroimiseen muun muassa lähettäjän tai viestin tärkeyden mukaan.

Sisällöntuottajatilillä viestejä voi merkitä lukemattomaksi ja järjestellä esimerkiksi tutuilta, yrityksiltä ja faneilta tulleita viestejä niiden prioriteetin perusteella. Tämä helpottaa Instagramin hyödyntämistä tehokkaaseen kommunikointiin tärkeimpien henkilöiden tai yhteistyötahojen kanssa, hukuttamatta heiltä saapuvia viestejä fanipostin joukkoon. Sisällöntuottajalle e rittäin hyödyllinen ominaisuus siis , mikäli seuraajia on paljon ja viestejä kertyy satoja tai jopa tuhansia päivittäin .

Profiili ssa olevat tiedot

Profiilissa olevat yhteydenotto- painikkeet ovat molemmilla tileillä vapaaehtoisia, mutta kuitenkin erityisesti organisaatioiden yritystileillä lähes poikkeuksetta käytössä. Myös luokitus on mahdollista piilottaa profiilista s ekä yritys- että sisällöntuottajatili llä.

Jos nämä t ilien ulkoiset ominaispiirteet ovat piilotettuina , voivat ulkopuoliset päätellä lähinnä joko tilin nimen tai sisällön perusteella, onko kyseessä jokin yritys tai yksittäinen sisällöntuottaja. Tämä kannattaa huomioida profiilin tekstissä, jotta profiilisi tavoite tulee tarvittaessa selväksi.

Mikäli esimerkiksi sisällöntuottaja on päättänyt piilottaa luokituksen (yrittäjä, bloggaaja , valokuvaaja, jne.) sekä yhteystieto-painikkeen profiilistaan, näyttää s isällö n tuottajatili seuraajalle täysin samalta kuin henkilökohtainen profiilikin. Jos profiilista kuitenkin löytyy yhteydenottotavaksi valittuna esimerkiksi sähköposti-painike , avautuu sitä painamalla suoraan sähköposti-ikkuna kyseisen sisällöntuottajan sähköpostilla varustettuna. Yritystiliin verrattuna sisällöntuottajatilin erottaa Instagramin teknisten ominaisuuksien osalta yritysprofiilin sijaintitieto -painikkeesta, joka puuttuu sisällöntuottajatilin mahdollisuuksista.

Instagramin ulkopuolisten työkalujen hyödyntäminen

Kummassakin profiilissa kävi tietoja voi tarkastella suoraan Instagram-sovelluksesta, mutta usein saattaa olla tarpeellista hyödyntää muitakin analytiikka työkaluja. Yritystiliä käytettäessä voi hyödyntää useampi a Instagramin ulko puolisia työkaluja esimerkiksi analytiikan ja julkaisujen ajastuksen suhteen.

Sisällöntuottajantilillä analytiikkaa tarjoaa itse Instagramin lisäksi Later , mutta julkaisujen ajastaminen ei ole mahdollista. Yritystilillä puolestaan on hyödynnettävissä esimerkiksi Cr e ator Studio , jonka kautta julkaisuja voi ajastaa Instagram in feediin tai IGTV:seen sekä tarkkailla julkaisujen dataa . Facebook Business Suite tarjoaa analytiikkaa Instagramin yritysprofiilista, mikäli se on yhdistettynä tiliin.

Mainostaminen

Kummallakin tilillä on mahdollisuus hyödyntää mainostusta , mikä on erittäin suositeltavaa, jos haluat julkaisuillesi näkyvyyttä. Mikäli yritysprofiilissa si on käytössä osto-ominaisuus, voi t merkitä tuotteita julkaisuihin. Tuotetietoa klikkaamalla asiakas pääsee suoraan verkkokauppaan kyseiseen tuotteeseen .

Myös sisällöntuottajatilillä onnistuu tuotteiden tägääminen . Sisällöntuottajatili mahdollistaa siis tuotteiden merkitsemisen suoraan feed -kuvaan. E simerkiksi eri tuotebrändien yhteistyöjulkaisui sta saat tätä toimintoa hyödyntäen ohjattua seuraajat suoraan kyseisen brändin kauppaan.

Sopivan tilin valinta

Kun pohdit, mikä tilivaihtoehto olisi sinulle sopivin, harkitse datan vuoksi tarkkaan vaih taessasi tilityypistä toiseen. Mikäli vaihdat tilisi yritysprofiilista tai sisällöntuottajatilistä takaisin henkilökohtaise ksi tiliksi , menetät tilin keräämän analytiikan .

Jos haluat saada tietoa seuraajistasi tai julkaisujen menestymisestä tai tehdä mainontaa Instagramissa on vaihtoehtoinasi yritystili tai sisällöntuottajatili. Jos haluat ajastaa julkaisuja ja käyttää ulkopuolisia analytiikkatyökaluja, on yritystili oikea valinta. Jos taas sinulle on erityisen tärkeää seuraajiin liittyvä tieto, päiv ä- ja julkaisukohtaiset seuraajamäärien vaihtelut sekä viestien suodattaminen on sisällöntuottajatili sinua varten . Jos puolestaan haluat säilyttää yksityisyyttäsi ja päättää kuka saa seurata sinua, on valintasi oltava henkilökohtainen profiili.

Inst a gram- tilityypin vaihtaminen

Instagram in tilityypin vaihtaminen onnistuu suoraan Instagramin mobiilisovelluksessa. Näitä ohjeita noudattamalla voit vaihtaa tilisi henkilökohtaisesta profiilista yritys- tai sisällöntuottajatiliksi.

  1. Mene omaan profiiliisi
  2. Valitse oikean yläkulman valikosta ”Asetukset”
  3. Paina ”Tili”
  4. Valitse aukeavasta valikosta ”Vaihda ammattilaistiliin”
  5. Jatka eteenpäin
  6. Valitse luokka, jonka voit halutessasi piilottaa profiilistasi
  7. Valitse joko ”Sisällönjulkaisija” tai ”Yritys”
Instagram tilin valinta
1. Mene omaan profiiliisi ja aukaise asetukset
Instagram tilin valinta
3. Paina ”Tili”
4. Valitse aukeavasta valikosta ”Vaihda ammattilaistiliin”
Instagram hanki maksuton ammattilaistili
5. Jatka eteenpäin
Instagram sisällöntuottajatili luokanvalinta
6. Valitse luokka, jonka voit halutessasi piilottaa profiilistasi

Instagram sisällöntuottajatilin luokka

Instagram julkaisija vai yritys
7. Valitse joko ”Sisällönjulkaisija” tai ”Yritys”

Kuulu kouluttaa, katso myös meidän Instagram-koulutukset! 

Instagram-koulutus