Ota yhteyttä

Kääntäminen viestinnän välineenä

Miksi on tärkeää käyttää ammattilaista käännöksiin? Kääntäjä hallitsee alan sanaston, tuntee kulttuurierot ja ymmärtää kokonaisuudet.

Och samma på svenska. Kääntäminen tarkoittaa monelle sitä, että sanakirjasta katsotaan lähdekieltä vastaava sana, sitten toinen, sitten kolmas. Kun lauseen sanat on etsitty sanakirjasta, ne yhdistetään ja lisätään loppuun piste. Kääntäminen on lähdekielisen tekstin muuttamista kohdekieliseksi. Se, miten kohdekielinen teksti syntyy, riippuu useasta tekijästä. Kääntäminen vaatii kokonaisuuksien hahmottamista, kulttuurien tuntemusta, hyvää kielitaitoa ja taitoa etsiä tietoa erilaisista lähteistä.

Määritä viestinnän tavoitteet

Viestinnän tavoitteiksi voidaan asettaa esimerkiksi kaupallisuus, brändi-imagon vahvistaminen, informatiivisuus tai sidosryhmien kanssa keskusteleminen. Usein viestinnässä yhdistyy monta eri tavoitetta, jotka painottuvat eri tavoilla viestivästä tahosta riippuen. Kääntäminen on samalla tavoin riippuvainen tavoitteista kuin muukin viestintä.

Ennen muita toimenpiteitä onkin hyvä määrittää myös käännökselle tavoite, jonka pohjalta sitä lähdetään työstämään. Tavoite voisi olla esimerkiksi tuote-esitteen tuottaminen kohdekielellä siten, että sen lukija innostuu tuotteesta ja kävelee samoin tein kauppaan hankkimaan sitä. Toisaalta tavoite voi olla, että loppukäyttäjä osaisi helposti käyttää ostamaansa tuotetta käännetyn ohjeen avulla. On eri asia kääntää käyttöohjetta kuin mainostekstiä. Kääntäjän on ymmärrettävä tekstin tarkoitus. Kääntäjän työtapa on yksilöllinen, mutta työtapaa määrittää lähdekielinen teksti.

Myyvän tekstin rakenne ja sävy ovat usein vapaampia kuin käyttöohjeen. Käyttöohje on virallisempi ja strukturoidumpi kuin mainosteksti, koska sen lukijalle ei saa jäädä tulkinnan varaa. Mainostekstissä puolestaan voi huolettomammin käyttää idiomaattisia ilmauksia ja eläväisempää kieltä, koska on tarkoituskin herättää lukijassa tunteita. Toki hyvä kääntäjä kuuntelee aina myös käännöksen tilaajan toiveita, eikä ota erivapauksia käännöksen suhteen. Tilaajan olisi kuitenkin hyvä kunnioittaa kääntäjän näkemystä ja ammattitaitoa, kääntäjältä kun voi saada arvokkaita vinkkejä tekstiin liittyen.

Kuka on lukija?

Käännöstä työstäessä on pidettävä mielessä tekstin lukija. Lähdetekstin ja kohdetekstin kohderyhmä ei aina ole sama, jolloin voi olla tarpeen muokata tekstin sävyä ja muotoa. Entä jos käännöksen lukijan kulttuuri on erilainen kuin alkuperäisen tekstin? Kääntäjän tulee ymmärtää, että Stockmann on suomalaisyleisölle itsestään selvä käsite, mutta käännökseen voi olla tarpeen tehdä lisäys department store tai varuhus, jotta lukija varmasti ymmärtää, että on kyse tavaratalosta. Myös saman kulttuurin sisällä saattaa olla eroja. Oululaiset tietävät kyllä, mikä on pystäri , mutta muulle Suomelle on ehkä tarpeen muotoilla pystäri pubiksi tai paikallispubiksi .

Samalla tavalla voidaan muokata tekstiä eri ikä- tai ammattiryhmälle sopivaksi. Jokin tuote voi olla Suomessa ainoastaan jonkin erikoisalan asiantuntijoille saatavilla, mutta ulkomaisilla markkinoilla mukaan saattaa tulla välikäsiä, joille tieto tulee kääntää ilman erikoisalojen jargonia. Näin esimerkiksi jälleenmyyjät voivat myydä tuotetta menestyksekkäästi.

Missä teksti julkaistaan?

Julkaisukanava on tärkeä tieto, sillä se määrittää myös kohdekielistä tekstiä. Kuten kohderyhmä, myös kanava voi olla lähde- ja kohdekielisillä teksteillä erilainen. Jos alkuperäinen teksti on pitkä, sitä täytyy referoida, jos käännös aiotaan julkaista somessa. Esimerkiksi Facebookissa kilometrin pituinen julkaisu ei toimi, jolloin kääntäjän tehtäväksi jää selvittää alkuperäisen tekstin ydinsanoma ja muotoilla se sujuvasti someen sopivaksi.

Pilkunviilaus, it matters!

Kääntäjä muokkaa tekstiä viestinnän tavoite mielessään. Tiesitkö esimerkiksi, että ruotsinkielinen sana bara voidaan kokea liian puhekieliseksi virallisemmissa yhteyksissä? Kääntäjän tehtävä on tietää tämä, joten hän osaa käyttää ylätyylisempää sanaa endast . Entä tiesitkö, että englanti ei ole vain englantia? Amerikanenglanniksi kirjoitat specialize , kun taas brittienglanniksi specialise . Kääntäjä osaa kirjoittaa johdonmukaisesti jommallakummalla englannilla, jolloin teksti on laadukasta ja sopii varmasti kohderyhmälle.

Englanniksi kääntäessä on päätettävä myös se, kirjoittaako käyttäen lyhennettyjä muotoja, kuten can’t , shouldn’t ja it’s . Puheessa ja epävirallisissa yhteyksissä lyhenteet ovat yleisiä ja sallittuja, mutta virallisemmassa tekstissä lyhenteet nakertavat tekstin uskottavuutta. Tässäkin pätee johdonmukaisuuden vaade, eli tekstiä kirjoitettaessa on tehtävä itselleen selväksi, miten lyhenteitä käyttää. Nämä ovat ainoastaan muutamia esimerkkejä siitä, mitä kääntäessä on otettava huomioon, mutta antavat kuvan siitä, miten pienilläkin valinnoilla vaikutetaan suuresti tekstin laatuun.

Kääntäjä voi käyttää työvälineinä mm. sanakirjoja, erikoisalojen kirjallisuutta, keskustelufoorumeita, Googlea, käännösmuistia, kielioppikirjoja ja idiomisanakirjoja. Käännöstä tilatessa on huomioitava, että uuteen aihealueeseen tutustuminen vie aikaa ja vaatii kääntäjältä paljon työtä. Kaikki mahdollinen materiaali ja apuvälineet kannattaa ehdottomasti tarjota käännöstyön avuksi, näin säästää aikaa ja rahaa!

Osataan enkkuu, osa 5

Vieraskielisten tekstien laatu vaikuttaa sekä yritysten että yksityisten imagoon. Facebookissa on useita ryhmiä, jotka on omistettu kamalille käännösmokille. Alla olevat esimerkit on otettu Facebook-ryhmästä Svenska grodor i Finland , johon jäsenet voivat ladata kuvia pieleen menneistä käännöksistä. Niille sitten nauretaan yhdessä.

Tämän kuvan teksti kuuluu vapaasti käännettynä näin: Lataa tuotteita – 32 %. Ei huolehtia, on tämä päivitys vain tehdään joka kerta vähän aikaa. Selkeästikin juuri näin.

Tämän kyltin vapaa käännös taas voisi olla vaikkapa me bykka uusi . Bykka ei taida olla oikea sana. Lisäksi käännöksestä puuttuu iso alkukirjain.

Tämän kellon tunteellinen sanoma on ymmärrettävissä, mutta kirjoitusasu on pielessä. Oikea muoto olisi Life is a wonderful journey .

Kelloesimerkki on Feissarimokat -sivustolta, jolla on oma Käännösvirhe -kategoriansa. Lisäksi yksityishenkilöiden kielitaitonäytteitä julkaistaan otsikolla Osataan enkkuu . Puutteellinen vieraskielinen teksti siis todellakin herättää reaktioita!

Miksi käännösten laatu on tärkeää?

Yrityksiä arvostellaan erityisen tiukasti netissä. Huijarinettikauppoja on pilvin pimein, joten kuluttajien silmä on harjaantunut valikoimaan ainoastaan luotettavimman näköiset nettikaupat. Kriteereinä pidetään yleisesti sivuston graafista ilmettä ja tekstien laatua. Rumat sivut = en osta. Google Translatella käännetyt tekstit ja kirjoitusvirheet = en osta. Hyvin käännetty teksti nostaa parhaassa tapauksessa liiketoiminnan uudelle tasolle ja rakentaa yrityksen imagoa toivottuun suuntaan. Imagohan rakentuu loppujen lopuksi pitkälti sen mukaan, mitä yritys sanoo, miltä se näyttää ja mitä se tekee.

Vink vink: Kuulu luo sisällöt kolmella kielellä verkkoteksteihin ja sosiaaliseen mediaan. Tyytyväisille asiakkaillemme olemme kirjoittaneet blogeja, somepäivityksiä, mutta myös verkkosivutekstejä ja esitteitä. Mikäli tarvitsette mainoskampanjoita tai vaikkapa nettisivutekstejä suomen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi, ota yhteys meihin!

Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Ota yhteyttää ja yhdessä mitä voimme tehdä!

Ota yhteyttä