Ota yhteyttä

Kuulunautti vahvistaa yrityksen digiosaamista arvojen kautta

Kuululla on vuosia kehitetty uutta tapaa tehdä työtä ja kuulunautti vie sitä roolissaan myös asiakkaan tiimin arkeen. Operatiivista työtä Kuulun arvoilla.

Tiesitkö, että kuululaisia työskentelee myös muualla kuin Kuulun Oulun ja Helsingin toimistolla? Tämä on toinen kurkistus kuulunauttien eli asiakkaan tiloissa työskentelevien kuululaisten työhön.

Ulkopuolista tukea digimyyntiin

Me kuulunautit toimimme asiakkaidemme arjessa tiimien jäseninä. Jokainen kuulunautti toimii oman alansa asiantuntijana, istuu asiakkaan tiloissa ja voi viipyä asiakkaan projekteissa eripituisia jaksoja tarpeen mukaan.

Toimin itse asiakkaamme kasvuhakkerointitiimin operatiivisena johtajana. Työni on projektimuotoinen eli viivyn asiakkaalla kehityshankkeen ajan, ja saan toimia sekä asiakkaan omien työntekijöiden että ulkopuolisten konsulttien parissa. Tässä toimintamallissa jokainen hyötyy: yrityksen omat työntekijät tuntevat talon tavat ja brändin, konsultit tuovat tukea kasvuhakkerointiosaamiseen ja uuden työmallin rakentamiseen. Näin jokainen oppii ja asiakkaalle jää vahva ja entistä laajempi digimyynnin osaaminen projektin päättyessä.

Kasvuhakkeroinnin prosessi
Kasvuhakkeroinnin prosessi

Kasvuhakkeroinnin prosessi

Minulle tiimin johtamisessa asiakkaan luona korostuvat Kuulun arvot. Samalla, kun päivittäinen operatiivinen työ korostaa kuulunauttien asiantuntijuuden merkitystä, nivoutuu tiimin toimintaan kuulumaisia toimintamalleja. Kuululla on vuosia kehitetty uutta tapaa tehdä työtä ja saan viedä sitä roolissani myös asiakkaan tiimin arkeen.

Kuulun arvot

Vuorovaikutus on kaiken yhdessä tekemisen ja tavoitteiden saavuttamisen kulmakivi. Vuorovaikutus pohjaa luottamukseen ja työkaverin tapojen tuntemiseen. Etenkin organisaation läpäisevissä tiimeissä vuorovaikutuksen merkitys korostuu entisestään. Kuululla olemme nostaneet vuorovaikutuksen yhdeksi arvoistamme: se takaa, että keskitymme asiaan ja pyrimme tietoisesti kehittämään vuorovaikutusta.

Mitä asiakas sanoo?

Miten vuorovaikutus ja muut Kuulun arvot ovat näkyneet kuulunauttina johtamani tiimin jäsenille? Kysyin suoraan heiltä kokemuksia:

Mielestäni toimiva vuorovaikutus on kaiken yhteistyön tärkein voiteluaine. On ollut mieletöntä havaita kuinka tiimimme jäsenten välinen vaikuttaminen kehittyi nopeasti luontevalle tasolle. Opimme kuin huomaamatta ymmärtämään toistemme kieltä, vaikka tehtävämme ja taustamme saattoivat poiketa paljonkin toisistaan. Meitä yhdistää tavoite, joka ohjaa toimintaamme. Se varmasti vaikuttaa siihen, että yhteistyömme on ollut alusta asti kannustavaa, ja kuin ketjureaktiona edelliseen, ilmapiirimme on aina avoin sekä rento. Arvostamme vastavuoroisesti erilaisia näkemyksiä. Palkintona siitä saattaa syntyä ratkaisu tai idea, jota ei olisi muuten ajatellutkaan. Henkilökohtaisesti olen opetellut muiden kunnioittamista keskittymällä kuuntelemiseen. Täytyy kyllä myöntää, että varsinkin innostuneena, se on todella vaikeaa.

– Sami Hakala, markkinoinnin kanavapäällikkö, OP

Omasta työstään saa innostua ja innostumisen saa näyttää. Vietämme arjestamme suuren osan työssä ja työkavereiden kanssa. Usein innostuminen syntyy uusista ajatuksista, yhteisistä tavoitteista, onnistumisista ja siitä, että pysähdymme huomaamaan ne pienet ja suuret voitot yhdessä.

”Kasvuhakkerointitiimissämme on ollut positiivinen ja tsemppaava ilmapiiri, mikä on tehnyt työstä innostavaa. Uudet ideointimallit ja prosessit ovat palvelleet tiimiä hyvin: on saanut vapaasti innostua ja ideoida. Peloton heittäytyminen on lähentänyt työntekijöitä ja osa villeistä ideoista on päätynyt tuotantoonkin!”

-Matias Kinnunen, sovellusarkkitehti, OP

Ammattitaito ja asiantuntijuus arvoina heijastuvat koko tiimin toimintaan. Luotamme ja tiedämme, että jokainen on oman roolinsa asiantuntija. On helppo toimia, kun tiimikaveriin voi luottaa. Osaamista kasvuhakkerointiin tarvitaan monelta eri saralta niin sisältömuotoilun, palvelumuotoilun, analytiikan, data-analysoinnin kuin koodauksenkin parista.

”Ammattitaitoiset tekijät ovat kriittisen tärkeitä, sillä jokainen vastaa itsenäisesti omasta tontistaan. Tietotaidon ja osaamisen löytyessä samasta tiimistä työ ohjautuu automaattisesti oikeiden asioiden äärelle, harha-askelten määrä vähenee ja työskentely tehostuu.”

– Siiri Koskinen, asiantuntija, digitaalinen analytiikka, OP

”Ammattitaitoisen ja ammattitaitoa arvostavan tiimin kanssa on ilo tehdä töitä. Voin luottaa tiimikavereiden tekemiseen ja toisaalta myös omalle ammattitaidolle on käyttöä ja kysyntää. Monialaisessa tiimissä työskentely on parhaita tapoja kasvattaa omaakin ammattitaitoa. Tiedän nyt paljon enemmän esimerkiksi koodaamisesta ja kohdentamisesta kuin aikaisemmin. Ammattitaitoa on myös se, että tunnistaa muiden osaamisen ja supervoimat. Toisin sanoen kannattaa tietää keneltä kysyä jotain sellaista, mitä itse ei osaa tarpeeksi. Parhaisiin tuloksiin päästään usein nivelkohdissa, joissa yhdistetään eri ihmisten osaaminen palvelemaan samaa tavoitetta.”

– Tiina Repotaival, sisältömuotoilija ja kuulunautti

Jatkuvan murroksen alalla ja menestyksekkään kasvuyrityksen vauhdissa olemme nostaneet Kuulun arvoiksi myös muutoksen ja mielenrauhan. Muutos ja mielenrauha korostuvat myös kuulunautin työssä, kun hyppäämme asiakkaan organisaatioon. Usein asiakkaallamme on myös käynnissä muutosvaihe: etsitään ulkopuolista tukea digimurrokseen. Muutos on markkinoinnin ja myynnin aloilla jatkuvaa, jolloin selkeys ja epävarmuuden sietämisen kyky tuovat mielenrauhaa.

”Ainoa mikä on pysyvää, on muutos, sanotaan. Mutta kun arvoon lisätään sana mielenrauha, se asemoi muutoksen positiiviseksi, uutta luovaksi, mutta ei kaaosmaiseksi tilaksi, jossa jokaisella meistä on oma rooli ja merkitys.”

– Elina Mäkinen, markkinointipäällikkö, OP

Kuulunautti voi tarjota oman osaamisensa asiakkaan käyttöön monella saralla: johtamisessa, markkinoinnissa, kasvuhakkeroinnissa, sisällöntuotannossa ja videotuotannossa.

Mikäli yrityksessänne on kuulunautin mentävä aukko, ota yhteyttä!

Lue lisää Kuulunautti-palvelusta