Ota yhteyttä

Markkinoinnin ja myynnin trendit 2018

12 joulukuuta 2017

Vuoden 2018 markkinoinnin ja myynnin trendit muodostuvat yhdistämällä analytiikan, datan, laadukkaan sisällön, markkinoinnin automaation ja videot.

Vuoden 2017 markkinoinnin trendit voi tiivistää muutamalla sanalla: laadukkaat sisällöt, visuaalisuus ja videot.  Kuulun blogissa vuoden luetuimmat blogiartikkelit käsittelivät videomarkkinointia, video- ja kuvaeditointia, markkinoinnin tilastoja ja analytiikkaa, laadukasta tekstisisältöä ja kriisiviestintää. Kokonaisvaltainen leikkaus digimarkkinoinnin kokonaisuuden kulmakiviin myös ensi vuodelle!

Digitaalinen markkinointi ja myynti ovat ottaneet aimo harppauksen eteenpäin tänä vuonna. Sisällöntuotannon kompleksisuus ja laaja-alaisuus näkyvät sekä B2C- että B2B-aloilla. Laadukas ja tuloshakuinen markkinointi vaatii enemmän, kuin yhden ihmisen osaamisen: SEO, SEM, analytiikka, tekstituotanto, videotuotanto, koodaus, visuaalinen suunnittelu ja sähköinen myynti kulkevat käsi kädessä myös ensi vuonna. Erilaisten markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden johtaminen ja uusien, rohkeiden markkinointitiimien muodostaminen nousevat vuonna 2018 menestyksen avaimiksi. Muutosten keskellä tulee kuitenkin muistaa, että muutoksen ajuri on aina asiakas ja hänen tarpeensa: asiakas valitsee, miten haluaa yrityksen tai brändin kanssa verkossa toimia ja vuorovaikuttaa.

1. Reaaliaikainen analytiikka

Kuluvan vuoden aikana analytiikka on noussut yhdeksi tärkeimmistä kokonaisuuksista markkinoinnin ja sähköisen myynnin vaikutuksia arvioitaessa. Kun analytiikka- ja seurantaohjelmat kehittyvät entisestään, nousee keskeiseksi kyky kysyä oikeita kysymyksiä ja reagoida löydöksiin nopeasti. Markkinoinnin automaatioratkaisut tuottavat massoittain dataa, josta markkinoijan ja myyjän on pystyttävä haarukoimaan omalle alalleen ja kohderyhmälleen tärkeimmät mittarit ja tulokset. Asetettavien hypoteesien tulee olla mahdollisimman objektiivisia ja niitä luomaan onkin hyvä kerätä ydinryhmä liiketoiminnan eri osa-alueiden asiantuntijoista. Usein huomaamme, että omat ennakko-odotuksemme ohjaavat vahvasti myös markkinointiamme: pyri tästä ajatusmallista aktiivisesti eroon ja kohti aidosti dataohjautuvaa markkinointia.

Pyysin muutamilta oman alansa viestinnän, markkinoinnin ja sähköisen myynnin asiantuntijoilta heidän näkemyksiään ensi vuoden tärkeimmistä trendeistä:

”Dataohjautuvuuden ajatusmalli on suurimmassa osassa yrityksiä jo automaatio. Kuitenkin datan hyödyntäminen älykkäästi sähköisen myynnin työkaluna ja asiakaskokemuksen kehittäjänä vaatii taitoa esittää datalle oikeat kysymykset. Digitalisaatio ei tule yritykseen nappia painamalla: kaikki datan älykäs käyttöönotto on portaittaista ja riippuvainen organisaation kypsyydestä. Sähköisen myynnin osalta tulee ymmärtää, että datan ja analytiikan hyödyntämisen tärkein tavoite on asiakkaan palveleminen ja asiakaskokemuksen parantaminen.”

– Riku Ek, kehityspäällikkö, OP

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä mittareita asetettaessa on pohtia rehellisesti, perustuuko analytiikkasi turhamaisuuteen vai aitoon kasvuun? Käyntimäärät, www-sivun tai mainoksen klikit, applikaation lataukset sekä mainonnan kattavuus ovat indikaattoreita, joita on hyvä seurata. Yksin ne eivät kuitenkaan palvele tavoiteasetantaa, sillä ne harvoin kertovat esimerkiksi myynnin kannalta olennaisimpia lukuja. Hyvin asetettu analytiikkaseuranta ja mittaristo auttavat asiakkaan ostopolun optimoinnissa parantaen asiakastyytyväisyyttä. Niiden avulla saadaan myös liiketoiminnalle olennaista tietoa, kuten myynnin kasvun luvut, myynti-, ajanvaraus- ja tarjouspyyntökonversiot, www-sivulla käytetty aika tai markkinoinnin vaikuttavuuden analyysit.

Kun luet analytiikan raportteja, etsi vastausta kysymyksiin, jotka johdattavat sinut konkreettisten toimenpiteiden tasolle:

  1. Saavutimmeko asettamamme tavoitteen? Oliko saavutus odotettu?
  2. Tiedämmekö, millä toimenpiteillä tavoite saavutettiin tai ei saavutettu?
  3. Miksi tulokset olivat tällaisia?

2. Video uusasiakashankinnan ja yhteisöllisyyden välineenä

Natiivivideot ovat tulleet markkinoinnin välineeksi lähes jokaiseen sosiaalisen median kanavaan. Myös yritystilit ovat saaneet kuluvan vuoden aikana käyttöönsä entistä laajempia livevideo-ominaisuuksia – vain muutama viikko sitten Facebook lanseerasi stories-ominaisuuden myös yrityssivuille. Tuleva vuosi ohjaa markkinoijia entistä tiiviimmin lyhyen, reaaliaikaisen ja katoavan videon käyttämiseen markkinoinnin ja myynnin välineenä. Esimerkiksi Snap ja Instagram ovat kumpikin tuoneet vahvasti lyhytkestoisen sisällön käyttäjien arkeen stories-ominaisuuksillaan ja yritykset seuraavat jo perässä. Livevideot ja -taltioinnit etenkin tapahtumamarkkinoinnissa kasvattavat suosiotaan.

”Tulevan vuoden tärkein yksittäinen kärki on video – erityisesti mobiilivideo ja osin livenä. Videolla voi parhaiten välittää tunteita ja osallistaa niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin. Tulemme osaltamme lisäämään sekä omaa että eri sidosryhmien videotuotantoa vuonna 2018.”

Pasi Ruuskanen, markkinointijohtaja, Osuuskauppa Arina

Hubspot listaa yhtenä tulevan vuoden tärkeimmistä liidigeneroinnin työkaluista uusasiakashankinnan videomarkkinoinnin avulla. Uuden yrityksen tai tuotelanseerauksen yhteydessä usein vaikeinta on erottautuminen markkinoilla: asiakkaalle tarjotaan entistä kohdennetumpaa mainontaa jokaisessa kanavassa, eikä uuden tuotteen aina ole helppo erottua joukosta. Videon avulla voidaan kertoa lyhyesti, tehokkaasti ja mukaansatempaavasti tarina, joka vahvistaa asiakkaan luottamusta ja ostopäätöstä.

”Tarvitsemme alalle lisää innokkaita ammattilaisia kehittämään ja toteuttamaan kestäviä arjen sovelluksia, kuten puupohjaisia tekstiileitä, pakkauksia ja kemikaaleja. Visuaalisuus tuleekin korostumaan entisestään digisisällöissä, ja nuoret näkyvät yhä enemmän video- ja somesisällöissä.”

– Katriina Valkeapää, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Puunjalostusinsinöörit ry

3. Sisällön laatu: ole oma mediasi

Yksin tekstin, kuvan tai videon tuottaminen yksittäisinä markkinoinnin toimenpiteinä ei enää riitä menestyksekkään digimarkkinoinnin toteutukseen. Kun laadit sisältöstrategiaa ja kokonaisuutta, ota huomioon koko polku sisällön luomisprosessista aina sisällön jakeluun, sen herättämän keskustelun käymiseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Sisältöstrategian luomiseen tulisi ottaa mukaan kaikki markkinoinnin näkökulmat ja niitä tuottavat avainhenkilöt: tekstisisältö, videosisältö, visuaalisuus ja kuvasisällöt, analytiikka, asiakaspalvelu ja liidigenerointi.

”Tulevan vuoden tärkein yksittäinen kärki ovat omat sisällöt, jotka kirjoitetaan journalistisella tarkkuudella, mutta samalla niin kiinnostavasti, että ne koukuttavat lukijan.”

-Tiina Rytky, viestintäpäällikkö, Fennovoima

Content Marketing Institute kokosi yrityksiltä niitä keinoja ja työkaluja, joilla oli saatu vuonna 2017 parhaat tulokset sisältömarkkinoinnin osalta. Tärkeimmät menestyksen edellytykset olivat laadukas sisällöntuotanto, yhdessä luoto kokonaisstrategia ja resurssien lisääminen markkinointiin. Yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen sisältömarkkinoinnin priorisointiin nähtiin suorana linkkinä myös onnistumiseen.

”Uusien asuntojen markkinoinnissa yhä tärkeämpää on mielikuvien synnyttäminen, kun mitään konkreettista ei vielä ole olemassa. Hyvät kuvat ja visuaalisuus ovat avainasemassa. Tärkeää on tavoittaa potentiaaliset asunnonostajat, tai jopa synnyttää tarve hankkia uusi koti, monikanavaisesti eri tavoilla asiakasta lähestyen. Keskeistä on hyvät ja inspiroivat sisällöt, joita tuotetaan videoiden, blogikirjoitusten, vinkkien yms. muodossa perusfaktojen ympärille.”

– Niina Karhu, markkinointipäällikkö, Rakennusliike Lapti Oy

Tulevan vuoden tärkeimpiä trendejä onkin sisällön personoiminen ja jakelu asiakasdatan ja verkkokäyttäytymisen perusteella. Tämä vaatii sekä johdon vahvaa sitoutumista että osaavaa markkinointitiimiä. Tuloksellinen markkinointitiimi pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, seuraamaan markkinoinnin ja myynnin kokonaiskuvaa reaaliaikaisesti, sekä toteuttamaan muutokset sujuvasti asiakkaalle sopivimmassa kanavassa.

”Läsnäolo – siinä kiteytyy mielestäni ensi vuoden viestinnän kärki: elämme hetkessä, monikanavaisesti ja yllätyksellisellä twistillä. Kuuntelemme ja kuulemme asiakkaitamme ja toimimme sen mukaisesti. Erottautuminen on tärkeää: emme ole osa massaa, vaan palvelemme asiakkaitamme olemalla läsnä heidän arjessaan.”

– Kristiina Ylikunnari, viestintäpäällikkö, POP Pankkiliitto

Kaikki esitetyt trendit pohjaavat asiakkaan tarpeeseen: sen ymmärtämiseen, asiakaspalveluun ja läsnäoloon niissä kanavissa, joissa asiakas luontaisesti viettää aikaansa. Sisällön personoinnissa siirryttäneen kohderyhmäajattelusta entistä enemmän yksilöajatteluun ja palvelukulttuuriin myös digikanavissa. Sisällön jakelun lisäksi digikanavissa korostuvat asiakaspalveluominaisuudet ja niiden monipuolinen käyttö, sekä digiasiakaspalvelun asianmukainen resursointi. Myös toukokuussa sovellettavaksi tuleva EU:n tietosuoja-asetus tuo oman näkökulmansa ja toimenpiteensä markkinoijan vuoteen.

Digimyynti- ja markkinointikanavat, sekä yksilöiden tarpeet kehittyvät niin huimaa vauhtia, että paras valmistautuminen tulevaan vuoteen on panostaminen laaja-alaiseen osaamiseen ja muutoskykyyn. Vuoden päästä vedämme joka tapauksessa henkeä ja toteamme: ”Huh, mikä markkinoinnin vuosi taas! Olisitteko voineet vuosi sitten kuvitella tällaisia kanavia, työkaluja ja mahdollisuuksia?” Nopea muutoskyky ja ketterä toimintamalli ovatkin markkinoijan ja myyjän vahvuuksia myös tulevana vuonna!

Kaikkea tätä sparraamme asiakkaidemme kanssa. Ota yhteyttä ja mietitään, voisimmeko auttaa teitä jotenkin!

Ota yhteyttä