Ota yhteyttä

Millainen on hyvä johtaja? Ainakin luotettava ja päätöksentekokykyinen.

Millainen on hyvä johtaja? Oikeudenmukainen ja yhteistyökykyinen, osaa antaa rakentavaa palautetta ja motivoida organisaatiota parempaan suoritukseen.

Hyvää johtajaa pidetään oikeudenmukaisena, yhteistyökykyisenä ja helposti lähestyttävänä. Kun eri yritysten työntekijöiltä on kysytty hyvän johtajan ominaisuuksia, vastaukseksi on saatu määritelmiä karismaattinen, luova ja vahva, Hyvä johtaja myös kuuntelee ja tukee alaisiaan ja on heille aidosti läsnä. Hän antaa rakentavaa palautetta ja motivoi koko tiimiä tai organisaatiota parempaan suoritukseen – mutta haluaa myös itse kehittyä.

Pääsimme hiljattain viettämään asiakkaan projektissa työskentelevän tiimimme kesken iltapäivän kodalla nuotion ääressä. Saimme vieraaksemme henkilön, jolla on vuosikymmenten johtamiskokemus niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin tehtävissä. Tapasimme oman alansa rautaisen ammattilaisen, joka oli kohdannut matkallaan monelaisia haasteita. Saimme tietoa johtamisesta, jonka perusviesti ei vanhene, vaikka johtamisen trendit muuttuvatkin.

Kuuntelimme, keskustelimme ja otimme opiksemme. Jokainen meistä viidestä kuulijasta poimi kohtaamisesta omanlaisiaan oppeja. Mitä minulla jäi tapaamisesta mieleen ja millaisia ajatuksia sain kohtaamisesta? Miten ne yhdistyvät omiin ajatuksiini hyvästä johtajuudesta?

Osaa olla myös alainen

Jotta voit olla hyvä esimies, sinun on osattava olla myös alainen. Suurin osa johtajista työskentelee kuitenkin myös jonkun alaisena. Esimiehenä olo onnistuu paremmin, kun vaihtaa välillä myös alaisen näkökulmaan. Ja tärkeä vinkki: keskustelemalla pärjää aina.

Kouluttaudu

Kouluta itseäsi koko ajan, jotta voit hoitaa johtamista vaativat tehtävät. Jos et osaa jotain, mitä tehtävään vaaditaan, opettele se. Hyvä johtaja osaa myös tunnistaa työntekijöidensä vahvuudet ja valjastaa ne yrityksensä parhaaksi. Hän osaa ohjata työntekijöitään vahvistamaan kehittymiskohtiaan jokaiselle ominaisella tavalla.

Luota alaisiisi

Älä puutu jokaiseen työvaiheeseen, jolla alaiset tekevät tehtävän. Onnistuneeseen lopputulokseen on useita eri vaihtoehtoisia reittejä. Jotta lopputulos on toivottu, tehtävällä täytyy kuitenkin olla selkeä päämäärä ja tavoite ja tehtävään käytettävien resurssien on oltava tiedossa.

Päätöksentekokyky

Osaa tehdä päätöksiä, koska päätöksenteko on esimiehen tehtävä. Kanna vastuu tekemistäsi päätöksistä, vaikka ne olisivat olleet vaikeita.

Valmistaudu tulevaan

Valmistaudu aina tulevaan. Rauhallisena aikana valmistaudu kiireeseen, jotta olet tarpeen vaatiessa valmiina myös muutokseen. Hyvällä johtajalla on rohkeutta, taitoa ja halua käsitellä muutoksia.

Ole oma itsesi

Ole oma itsesi, jotta pystyt olemaan hyvä johtaja. Älä yritä matkia jonkun toisen johtamistyyliä, vaan seuraa omaa visiotasi ja luota omiin ideoihisi. Voit toki omaksua ja ottaa oppia johtajaidoleiltasi.

Meillä Kuululla homma toimii – kiitos motivoivan ja helposti lähestyttävän toimitusjohtajan, rohkean johtoryhmän sekä itsenäisesti toimivien tiimien.

Miten teidän yrityksessänne? Millaisia johtajia olet työurasi aikana kohdannut tai millainen johtaja sinä olet?

Lue lisää asiantuntijaviestijän koulutuskokonaisuudestamme

Pyydä koulutustarjous