Ota yhteyttä

Systemaattinen rohkeus on Kuulun toimintamalli - Kuulu

27 maaliskuuta 2021

On sanottu, että elämä muistuttaa luonteeltaan enemmän pokeria kuin shakkia. Mitä tämä voisi tarkoittaa johtamisen, työelämän ja markkinointialalla toimivan yrityksen näkökulmasta?

Tuomas Muurinen

Kuulun hallituksen puheenjohtaja. Intohimoina tarinankerronta, digimarkkinointi ja paremman työelämän kehittäminen.

Elämä on pokeria eikä shakkia

On sanottu, että elämä muistuttaa luonteeltaan enemmän pokeria kuin shakkia.

Samaa ajatusta voisi leikkimielisesti soveltaa markkinointiin.

Shakissa ei juurikaan ole sijaa sattumalle, vaan ammattilainen voittaa amatöörin 99 kertaa sadasta.

Valitettavasti shakkipelin säännöt eivät kuitenkaan kovin hyvin sovellu elämään eivätkä markkinointiin, joissa toimitaan suurelta osin ympäristössä, jonka reaktioita ei täysin voi ennustaa ja eikä lopputulosta laskelmoida. Markkinointistrategiana lotto - ruletti - shakki - pokeri

Pokerissa pärjääminen puolestaan perustuu sekä taitoon että sattumaan. Lyhyellä tähtäimellä mitä tahansa voi sattua, vaikka pelaisi kuinka hyvin. Toiminta tapahtuu ennustamattomassa ympäristössä.

Kaikki tieto ei ole käytettävissä, sattuma voi puuttua peliin, k anssapelaajat voivat toimia arvaamattomasti ja jopa järjenvastaisesti.

Miten siis kannattaa toimia pärjätäkseen?

Ennustamattomassa ympäristössä voi yli ajan onnistua pyrkimällä saamaan todennäköisyydet puolelleen omaa ammattitaitoa kehittämällä, ymmärtämällä riskit – ja tekemällä systemaattisesti rohkeita päätöksiä.

Systemaattinen rohkeus on Kuulun toimintamalli

Olemme viimeisen puolen vuoden aikana kehittäneet Kuulun toimintatapoja muotoiluajattelun avulla ja alkaneet soveltaa muotoiluajattelua markkinoinnin toimenpiteissämme.

Muotoiluajattelun johtoajatus on ihmiskeskeisyys eli yhteiskehittäminen ja asiakasymmärrys. Haluamme siis jatkossakin panostaa erityisesti vuorovaikutukseen, joka on myös Kuulun tärkein arvo.

Käytännön esimerkki muotoiluajattelun hyödyntämisestä on muotoilun tuplatimanttimallin käyttö asiakastöiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä erilaisten muotoilun työkalujen käyttäminen.

Kaikessa tekemisessämme noudatamme periaatetta, jota kutsumme nimellä systemaattinen rohkeus.

Ajatuksena on, että sovellamme toiminnassamme muotoiluajattelun periaatteita. Lisäksi pyrimme valinnoissa ja päätöksissämme – isoissa ja pienissä – soveltamaan ajatusta systemaattisesta rohkeudesta.

Erityisesti haluamme, että systemaattinen rohkeus toteutuu toimintamme ihmiskeskeisyydessä, vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa.

Menestys saavutetaan systemaattisella rohkeudella yhdessä

Systemaattisesti rohkea markkinointi mahdollistaa menestyksen

Pitkällä tähtäimellä liiketoimintaa voi kasvattaa markkinoinnin avulla tekemällä systemaattisesti rohkeita valintoja.

Systemaattisuus voi tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päätösten taustalla on tietoa sekä systemaattinen prosessi eri vaihtoehtojen luomiseksi yhdessä.

Menestyksekäs luova työ tarvitsee usein taustalle kovaa työtä ja toistoa vaativan systemaattisen työtavan. Lisäksi on tärkeää ymmärtää mikä on tehdyn päätöksen hinta ja riski. Riskin kannattaa olla rajattu, koska tiedossa on, että kaikki rohkeat valinnat eivät tuota haluttua läpimurtoa.

Rohkeilla päätöksillä puolestaan tarkoitetaan sellaisia valintoja, jotka onnistuessaan voivat muuttaa pelin.

Rohkeat valinnat sisältävät mahdollisuuden kasvuun, muutokseen ja sitä kautta läpimurtoon.

Toisin sanoen, jos yli ajan pyrkii tekemään rohkeita valintoja, ei haittaa vaikka kaikki niistä eivät menisikään maaliin. Onnistuneet valinnat nimittäin ovat vaikutukseltaan niin merkityksellisiä, että on varaa myös epäonnistua – eli oppia seuraavaa kokeilua varten.

Onnistumisen todennäköisyyksien parantamiseksi kannattaa lisäksi pienentää kokeilujen kokoluokkaa – ja tehdä niitä tiheämmin. Tällöin oppiminen tehostuu ja kohti toimivampaa ratkaisua päästään nopeammin.

Kokeilun tuloksena joko onnistutaan tai opitaan.

Systemaattisesti rohkean toimintamallin vastakohta olisi tehdä mitäänsanomattomia valintoja, joiden onnistuminen tai epäonnistuminen eivät muuttaisi asioita juuri mihinkään suuntaan.

Tällöin otettaisiin tiedossa olevan riskin sijasta hallitsematon riski – jäädä merkityksettömäksi ja tulla unohdetuksi.

Vuorovaikutus pitää oppimisen ja menestyksen pyörän pyörimässä

Menestyksen vauhtipyörä koostuu siis ketjusta systemaattisuus, rohkeus ja oppiminen. Tärkeimpänä polttoaineena puolestaan kaikelle on vuorovaikutus .

Yksin ei nimittäin kukaan saa parhaita ratkaisuvaihtoehtoja keksittyä eikä parhaita päätöksiä tehtyä. Parviälyssä on voimaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen.

Lisäksi yhteistyö tekee työstä mielekästä ja mahdollistaa yhteisen ymmärryksen rakentamisen sekä oppimisen!

Systemaattinen rohkeus - vauhtipyörä

Käytännön esimerkkejä

Käytännön esimerkkeinä systemaattisesti rohkean toimintatavan soveltamisesta ovat esimerkiksi tuplatimanttimallin käyttäminen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällöin ei heti liikkeelle lähtiessä vielä tarvitse umpimähkään arvata prosessin lopputulosta (lähestymistapa, luovat valinnat, kanavavalinnat, budjetti jne.) vaan ne kehitetään yhdessä matkan varrella.

Tuplatimanttimallin hyödyntäminen huomioi asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet ja tuo mukaan myös loppuasiakasymmärryksen.

Usein ratkaistava ongelma tarkentuu tai jopa paljastuu joksikin toiseksi työn edistyessä.

Toinen esimerkki ajatusmallista voisi olla konseptointi- ja toteutusvaiheeseen fiksusti vaiheistettu videoprojekti. Sen sijaan, että tehtäisiin umpimähkään ”yritysvideo” – käytetään ensin yhdessä aikaa ratkaistavan ongelman ymmärtämiseen ja kehitetään (systemaattisesti) tälle (rohkeat) ratkaisuvaihtoehdot, joiden pohjalta sitten lopulliset valinnat tehdään.

Joskus voi olla tarpeen jopa ottaa isompi taka-askel liiketoimintastrategian ääreen ja tehdä sitä tukeva sisältö- video- tai vaikkapa koulutusstrategia.

Muotoiluajatteluun perustuva toimintamalli ei ainoastaan takaa onnistuneempaa lopputulosta vaan lisäksi se on myös työmäärältään sekä taloudellisesti järkevämpi – muutosten tekeminen nimittäin on helpompaa ja halvempaa konseptivaiheessa kuin loppusuoralla!

 

Lisää muotoiluajattelusta voit lukea esimerkiksi artikkelistamme palvelumuotoilun hyödyntäminen viestinnässä tai meitä kehitystyössä tukevan muotoilutoimisto Kreapal Design Oy :n palvelumuotoiluoppaasta .

Laajemmin muotoilun hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä on viime aikoina kertonut myös OP-ryhmä, joka on julkaissut kirjan yli kymmenen vuoden muotoilumatkastaan otsikolla Kypsä muotoiluun .

Olemme kehitystyössämme sitoutuneet asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen parantamiseen, jotta saisimme entistä parempia tuloksia yhdessä!

Menestys saavutetaan systemaattisella rohkeudella yhdessä

 

Kuulu kouluttaa ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa teitä!

Pyydä koulutustarjous