Ota yhteyttä

Miten voit hyödyntää tekoälyä työssäsi – Kuulu Sarasvuon haastattelussa

25 kesäkuuta 2024

Tutustu, miten tekoäly mullistaa työn: tehokkuutta, luovuutta ja uusia näkökulmia. Mukana käytännön esimerkkejä. Katso Kuulu Jari Sarasvuon haastattelussa!

Jonna Muurinen

Kuulun perustaja, toimitusjohtaja ja pääkouluttaja.

Toukokuussa Jonna ja Tuomas Muurinen vierailivat Jari Sarasvuon haastattelussa, jossa keskusteltiin tekoälyn hyödyntämisestä nykyhetkessä työelämässä. Sarasvuo korosti ohjelmassaan, kuinka tekoäly voi jo nyt tehdä arjesta sujuvampaa, vaikka usein keskitymmekin sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Sarasvuo ja Muuriset käsittelivät tekoälyn tämänhetkisiä sovelluksia, ja haastattelu on katsottavissa ohjelman verkkosivulla. Voit katsoa videon alta

Työn muutos vertauskuvien valossa

Tekoäly muokkaa jo nyt monia ammatillisia toimintoja. Sisällöntuotannossa sen ansiosta materiaalia syntyy nopeammin ja laadukkaammin, mikä vapauttaa aikaa luovuudelle ja strategisille tehtäville. Jari Sarasvuo vertaa tekoälyn vaikutusta työelämässä metsäkoneiden vallankumoukselliseen rooliin metsätaloudessa: samoin kuin metsäkoneet aikoinaan tehostivat metsureiden työtä, tekoäly automatisoi tietotyötä ja nostaa asiantuntijuutta uudelle tasolle.

Valmennuksen tiivistäminen tekoälyn avulla

Koulutus- ja valmennusmateriaalien tiivistäminen ja järjestäminen on yksi tekoälyn tarjoamista eduista. Esimerkiksi Miro-työkalun ja tekoälyn yhdistäminen auttaa muuntamaan laajoja tietomassoja selkeiksi, hyvin jäsennellyiksi sisällöiksi. (tästä lisää esimerkkejä videolla)

Asiantuntijatyön tehostaminen

Tekoäly tehostaa asiantuntijatyötä. Esimerkiksi projektien suunnittelu ja toteutus voivat hyötyä tekoälyn tarjoamasta nopeudesta ja laadun parantumisesta, kun niihin löytyy aivan uusia näkökulmia ja ideointimahdollisuuksia.

Tekoälyn hyödyntäminen ideointi- ja analyysivaiheessa

Tekoäly tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia ideoiden kehittelyyn ja monimutkaisten analyysien suorittamiseen. Ihmiset, jotka kokevat ideoinnin esimerkiksi vaikeaksi tai arjen kiireiden keskellä raskaaksi, saattavat kokea, että suurin hyöty tekoälystä onkin se, että voit pyytää vaikka aiheesta X sata uutta ideaa tai voit pyytää niitä jostain tietystä näkökulmasta. Saadaan ikään kuin tällainen 360 asteen näkökulma asioihin.

Aika monessa yrityksessä kuitenkin on totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla, mutta nyt voimmekin alkaa ajattelemaan laajemmin  jo ideointivaiheessa, ennen kuin edes päästään suunnitteluvaiheeseen tai toteutusvaiheeseen. Tämä olisi nyt mahtava mahdollisuus ajatella asioita hieman laajemmin ja muiden näkökulmasta, esimerkiksi asiakkaiden näkökulmasta.

Hallinnollisten prosessien automatisointi

Tekoäly voi olla erittäin hyödyllinen myös juridisten velvoitteiden täyttämisessä. Se voi nopeuttaa ja helpottaa monimutkaisten hakemusten ja suunnitelmien laatimista, kuten ympäristösertifikaattien hakemista tai työsuojelusuunnitelmien laatimista. Se vähentää merkittävästi niihin liittyvää manuaalista työtä ja inhimillisiä virheitä.

Myynnin ja asiakaspalvelun uudistaminen

Tekoäly työssä voi mullistaa myyntiprosessin ja asiakaskohtaamiset. Se tarjoaa uusia tapoja analysoida ja hyödyntää dataa, mikä parantaa myynnin tehokkuutta ja asiakaskokemusta.

Tekoälyn avulla voidaan kehittää asiakasvalintaa ja prospektoinnin tehokkuutta. Se auttaa ymmärtämään asiakastietoja syvällisesti ja näin ollen auttaa myyntikeskusteluiden ja tarjousten valmistelussa merkittävästi. Tämä tietenkin parantaa myyntiprosesseja ja asiakaskokemusta.

Tekoäly voi myös tutkia yrityksen CRM-järjestelmää ja tuottaa toimiala-analyysiä, mikä nopeuttaa myyntiprosessia huomattavasti. Tämä muuttaa tapaa, jolla myyntiä tehdään, ja meidänkin alalla tekoälystä on tullut korvaamaton työkalu. 

Visuaalisen sisällöntuotannon mullistus

Visuaalisessa tuotannossa tekoäly tarjoaa käsittämättömiä mahdollisuuksia. Se voi tehdä realistista kuvamateriaalia ja videoita, jotka ovat täysin brändin mukaisia.

Tekoäly mahdollistaa myös räätälöidyn ja brändin mukaisen visuaalisen materiaalin tuottamisen, mikä on erityisen hyödyllistä markkinoinnissa ja rekrytoinnissa. Visuaaliset sisällöt tulevat tekoälyn myötä olemaan myös monipuolisempia ja brändin mukaisia.

Yritykset voivat esimerkiksi luoda korkealaatuisia kuvituskuvia tekoälyn avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun perinteiset kuvapankit tarjoavat usein geneerisiä ja epäluonnollisia kuvia. Tekoäly voi tuottaa kuvia, jotka ovat brändin mukaisia ja visuaalisesti miellyttäviä.

Kerromme haastattelussa myös Tekoälykuvapankki-palvelustamme, joka on saanut erittäin positiivista palautetta, erityisesti rekrytointiviestinnässä, jossa on usein haasteellista saada oikeanlaisia kuvia. Tekoäly mahdollistaa kuvien luomisen tyhjästä, mikä on suuri etu esimerkiksi hoitoalalla, jossa asiakkaita ei voi kuvata.

Visuaalinen kuvamaailma ja videoiden luominen tekoälyn avulla on tulevaisuuden suunta. Se mahdollistaa laadukkaiden visuaalisten materiaalien tuottamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tämä on erityisen arvokasta markkinoinnissa ja viestinnässä, jossa visuaalisuus on keskeisessä roolissa.

MyGPT-assistentit

Maksullisen ChatGPT:n MyGPT-assistentit tarjoavat asiantuntijoille monenlaisia työkaluja, jotka helpottavat ja tehostavat työtehtäviä. Ne kannattaa suunnitella tiettyjä tehtäviä varten. Tämä vähentää tarvetta promptata joka kerta uudelleen ja nopeuttaa työskentelyä.

Meillä Kuululla esimerkiksi luova johtajamme, Ville Pohjonen on kehittänyt meille Kuululle Midjourney-assistentin, jonka avulla kuka tahansa voi luoda tekoälykuvia ilman visuaalista osaamista. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun tarvitaan brändin mukaisia kuvia nopealla aikataululla.

Toinen esimerkki on myyntipuheiden ja asiakaskohtaamisten valmistelu. Voimme luoda assistentin, joka auttaa muotoilemaan myyntipuheen ja tarjoaa tarvittavat tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä kiireisissä tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa valmistautumista.

Miten tekoäly voi auttaa yrittäjiä ja johtajia päivittäisessä työssä?

Tekoäly voi esimerkiksi auttaa ajanhallinnassa ja muistuttaa tärkeistä aikatauluista ja tehtävistä. Voimme luoda henkilökohtaisia assistentteja, jotka muistuttavat meitä esimerkiksi lupauksista ja aikatauluista, mikä parantaa ajanhallintaa ja tehokkuutta.

Yrittäjät voivat myös hyödyntää tekoälyä liiketoimintaideoiden arvioimisessa ja kehittämisessä. Venturus.ai on yksi tällainen työkalu, joka tarjoaa arvokasta palautetta ja auttaa kehittämään ideoita. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa ja strategisessa suunnittelussa.

Lisäksi tekoäly voi auttaa monimutkaisten ja aikaavievien tehtävien, kuten Excel-taulukoiden ja muiden dokumenttien, luomisessa. Voimme esimerkiksi ottaa kuvakaappauksen olemassa olevasta Excel-taulukosta ja pyytää tekoälyä luomaan vastaavan taulukon uudelle vuodelle. Tämä säästää aikaa ja vaivaa, ja tuloksena on valmis dokumentti, joka on heti käyttövalmis.

Kaiken kaikkiaan tekoäly tarjoaa yrittäjille ja johtajille mahdollisuuden tehostaa työskentelyään ja keskittyä strategisiin tehtäviin. Tämä ei ainoastaan paranna tuottavuutta, vaan myös vapauttaa aikaa tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

 Uusi toimintakehotus

Tekoälyn mestarikurssi

Uusi toimintakehotus

Tekoälykuvapankki