Ota yhteyttä

Animaatiovideo tuo selkeyttä ja informaatiota viestintään - Kuulu

Animaatiovideo tuo uutta ilmettä ja rajattoman määrän informatiivisuutta. Animaatiovideolla voidaan havainnollistaa vaikeita prosesseja tai palveluita.

Liikkuvan kuvan avulla voidaan kertoa paljon aiheesta kun aiheesta, mutta aina siihen paras ratkaisu ei ole se perinteinen videokuvaus. Animaatiovideo on usein jopa parempi valinta, jos halutaan välittää tietoa jostain kenties abstraktimmasta aiheesta, jostain mitä ei välttämättä voida fyysisesti kameran eteen asettaa.

  • Monimutkaisia ideoita ja kokonaisuuksia voidaan havainnollistaa ja purkaa helpommin ymmärrettävään muotoon
  • Erilaisia palveluja ja niiden etuja voidaan esittää selkeinä grafiikoina ja
  • Raikas, kohdeyleisöön vetoava visuaalinen ilme voi nostaa minkä tahansa idean aivan uudelle tasolle.

 

2D- ja 3D-animaatiot

Animaatioita on paljon erilaisia, ja voi olla vaikeaa sisäistää mitä niillä voi tehdä tai miten animaatiot hyödyttäisivät juuri sinua.

Animaatiot voidaan jakaa kahteen luokkaan: 2D- ja 3D-animaatioiksi. Näiden ero käy ehkä parhaiten ilmi ajattelemalla animaatioelokuvia. Ennen ne olivat käsin piirrettyjä 2D-animaatioita ja nykyään ne ovat useimmiten tietokoneella tehtyjä 3D animaatioita. Molemmilla tekniikoilla on tehty vaikuttavia teoksia, ja joskus niitä on jopa yhdistelty sekaisin. Vain mielikuvitus on rajana, mutta ensin on hyvä tuntea yleisimpiä tyylilajeja. Kaikille näille yhteinen tekijä on kuitenkin se, montako kuvaa esitetään per sekunti. Mitä enempi kuvia, sitä sulavampi animaatio, mutta samalla se on myös työläämpi toteuttaa.

Käsin piirretty animaatio

Tässä tyylissä on ehdottomasti oma charminsa, mutta se vaatii paljon taitoa, aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä jokainen sekunti videota vaatii mielellään vähintään 16 erillistä, piirrettyä kuvaa. Klassisissa Disney animaatioissa on piirretty 24 kuvaa per sekunti, jolloin jälki on hyvin sulavaa, mutta prosessi on erittäin työläs.

 

Stop motion -animaatio

Stop motion animaatiossa piirtämisen sijaan esineitä tai hahmoja liikutetaan kameran edessä, ja jokaisesta asennosta otetaan still-kuva. Perinteisesti tätä tekniikkaa on käytetty esimerkiksi vaha-animaatioissa, jossa vahanukkea liikutetaan piirun verran joka kuvan välissä, jolloin saadaan luotua liikkeen illuusio. Stop motion animaatiossa voidaan käyttää vähemmän kuvia kuin esimerkiksi käsin piirretyssä animaatiossa, sillä osa sen viehättävyyttä on hieman katkonainen liike.

 

 

Sokos Herkun pääsiäisvideo from Kuulu on Vimeo .

 

Whiteboard-animaatio

Suosittu erilaisten prosessien kuvauksessa, missä asiat avataan piirtämällä ne tarinan omaisesti taululle, yleensä kertojaäänen tahtiin. Tämä voidaan toteuttaa piirtämällä joko käsin tai tietokoneella ja usein ainoat liikkuvat elementit ovat piirtävä käsi ja sitä seuraava kamera.

 

Motion Graphics

Nimensä mukaisesti kyseessä on graafisten elementtien, kuten logojen ja tekstien animointi. Millä tavalla jokin logo pyörähtää tai ponnahtaa ruudulle. Elokuvien ja sarjojen alkutekstit ovat myös usein hyvä esimerkki tästä, mutta tällä tavalla voidaan myös visualisoida dataa esimerkiksi erilaisten animoitujen diagrammien muodossa. Tämän tyylin animaatiot tehdään tietokoneen avulla, jossa animaattori määrittää vain tietyt, halutut kohdat liikkeelle ja ohjelmisto luo tarvittavat kuvat niiden välille, jolloin prosessi on nopeampi kuin täysin käsityönä tehty animaatio.

 

Gif-animaatio

Tällä tarkoitetaan hyvin kevyttä ja yksinkertaista animaatiota, jota voidaan käyttää esimerkiksi Instagram stooreissa lisämausteena korostamaan tarinaa. Teoriassa gif-animaation voi tehdä millä tahansa animaatiotekniikalla, mutta osa toimii tähän tarkoitukseen paremmin kuin toiset. On ehdoton plussa, jos gif on lyhyt, selkeä ja luuppaava eli liike jatkuu katkeamattomana loputtomasti. Parhaiten tähän soveltuu yllämainittu motion graphics -kategoria.

giphy

 

3D-animaatio

Tyyliteltyä ja yksinkertaista tai täysin fotorealistista kuvastoa. Nykyään useimmat animaatioelokuvat ovat tällä tekniikalla tehtyjä ja elokuvissa on täysin aidon näköisiä 3D elementtejä, joita katsoja ei edes huomaa. Esimerkiksi niin sanotut tuotteiden ”räjäytyskuvat”, missä tuote voidaan purkaa osiin hyvin dynaamisen näköisesti, on omiaan tällä tekniikalla toteutettavaksi. Tekniikan puolesta 3D animaation potentiaali on valtava, sillä sen avulla voi tehdä käytännössä mitä vain ja hyvin näyttävästi, mutta se vaatii huomattavasti aikaa ja osaamista.

 

Valitse animaation muoto käyttötarkoituksen mukaan

Kaikki yllä mainitut muodot ovat lähtökohtaisesti aivan yhtä käyttökelpoisia, mutta sisällöntuottajan kanssa on hyvä miettiä, mikä soveltuu parhaiten kulloiseenkin tapaukseen. Sopivan tekniikan valintaan liittyy oleellisesti tarina, joka animaatiolla halutaan kertoa, haluttu visuaalinen tyyli sekä luonnollisesti aikataulu ja budjetti. Sisällöstä riippuen, 3D-animaatio voi olla työläämpi, ja sen myötä kalliimpi toteuttaa, mutta sillä voidaan tehdä erittäin näyttävää ja massasta hyvin erottuvaa sisältöä. 2D on usein se kevyempi ratkaisu, jolla saadaan hyviä tuloksia nopeammalla aikataululla.

Animaatioiden etu verrattuna videokuvaukseen

Animaatioiden selkeä etu videokuvaukseen on niiden visuaalinen kustomoitavuus ja selkeys sekä muokattavuus. Kameralla kuvattua materiaalia on vaikea muuttaa sen jälkeen, kun se on kuvattu, siinä missä animaatiota voidaan muokata milloin vain tietokoneella. Tässä tosin poikkeuksena esimerkiksi stop-motion animaatio. Tietysti animaatiossakin on tärkeää olla selkeät tavoitteet turhan työn välttämiseksi, mutta tarpeen vaatiessa muokkausmahdollisuudetovat paremmat. Videokuvaus vaatii myös paljon tuottamista ja järjestelyjä, kuten kuvauslokaatiot, näyttelijät, filmiryhmän ja kuvauskaluston sekä usein monimutkaisen aikatauluksen. Animaatio tarvitsee käytännössä vain idean, tietokoneen ja tekijän.

Katso Kuulun animaatiovideoiden showreel alta

 

 

Jos tarvitset animaation, ota yhteyttä ja katsotaan mitä voimme tehdä yhdessä! 

Pyydä tarjous  animaatiosta!