Ota yhteyttä

Brändin tarinallistaminen – luo tarinoita, jotka halutaan jakaa

26 huhtikuuta 2022

Brändäyksen yhteydessä puhutaan usein tarinankerronnasta ja tarinallistamisesta. Brändin tarinallistaminen tuo strategiasi näkyväksi ja ymmärrettäväksi.

Brändi ilman tarinaa on kuin kakku ilman täytteitä – siis kuiva

Brändäyksen yhteydessä puhutaan usein myös tarinankerronnasta ja tarinallistamisesta. Usein tarinan ja brändin välinen yhteys jää kuitenkin epäselväksi, eikä tarinan voimaa välttämättä osata hyödyntää.

Urani aikana olen saanut tehdä töitä lukuisten, eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa. Toimialasta riippumatta, olen kuitenkin törmännyt usein samaan ongelmaan.

Tuotekehitykseen on käytetty tuhansia tunteja, toisinaan jopa vuosia. Tuotteen tai palvelun ominaisuudet ja hyödyt on hiottu huippuunsa, ja niistä on kerrottu asiakkaille – mutta myyntiä ei vain tule tarpeeksi.

Useimmiten ongelman ydinkin on sama – yrityksessä on keskitytty puhumaan ainoastaan tuotteen erinomaisuudesta, sen ominaisuuksista ja toimintatavoista. Mutta entäs asiakas?

Voiko asiakas samaistua tuotteeseen ja sen tuomiin hyötyihin? Rakentuuko brändin tunnettuus puhumalla tuotteesta tai sen teknisistä tiedoista?  Ei aivan.

Brändillä, ja sen tarinalla on vahva vaikutus tunnettuuteen

Tarinan avulla luodaan tunnettuutta ja kasvatetaan sitä. Lisääntyneen tunnettuuden myötä myös myynti kasvaa. Suurin osa ihmisistä nimittäin tekee ostopäätöksen järkisyiden lisäksi tunteella, ja tunteita herätetään parhaiten tarinoilla.

Haluankin avata hieman tarinankerrontaa ja tarinallistamista.

Mikä oikeastaan on bränditarina ja mitä osa-alueita siihen kuuluu?

Mitä on tarinankerronta ja tarinallistaminen?

Tarinankerronta juontaa juurensa kauas menneisyyteen, sillä kautta aikojen tietoa ja asioita on välitetty ihmiseltä toiselle kertomalla tarinoita. Tarinan avulla viesti voidaan välittää kuulijalleen tavalla, joka perustuu samaistuttavuuteen. Kun pystymme samaistumaan meille kerrottuun tarinaan, meissä herää empatiaa tarinassa esiintyviä hahmoja kohtaan, Parhaimmillaan tarinat saavat meidät jopa tuntemaan samoja tunteita kuin tarinan hahmot.

Ajatellaanpa vaikka hyvää elokuvaa. Oletko koskaan katsonut elokuvaa, joka on tempaissut sinut mukaan niin syvälle, että itkit hahmon kohdatessa surua? Tai iloitsit hahmon kanssa, kun hän onnistui mahdottomalta tuntuvassa tehtävässä?

Tarinallistaminen on keino, jonka avulla tällaiselle samaistumiselle luodaan mahdollisuus. Markkinoinnissa tämä voi tarkoittaa vaikkapa myyjän myyntipuhetta, videon käsikirjoitusta tai sosiaalisen median viestejä ja tietysti mainoksia.

Esimerkkinä robotti-imurin myyminen:

”Imurointi ja siivoaminen työpäivän jälkeen eivät ole mielekkäintä puuhaa. Ajattelepa, kun tulet töistä kotiin, ja sillä aikaa lasten aamuiset leivän muruset ja koiran karvat ovat kadonneet. Imuroinnin sijaan sinä voit käydä vaikkapa lenkillä, tai ystävän luona kahvilla”

Tässä tuotteen tuoma hyöty tarinallistetaan lisääntyneeksi vapaa-ajaksi arjen keskellä.

Tarinallistamista hyödynnetään hyvin yleisesti myös yrityksen arvoista puhuttaessa, tällöin luodaan tarinoita, joissa nämä arvot näkyvät käytäntöön vietynä. Asiakkaamme Siili lupaa tuleville siililäisille ”Hello, Future Friend. Together We Make It Real.” Tämä lupaus näkyy myös tarinallisessa videossa, joka on tehty Siilistä työnantajana kiinnostuneelle kohderyhmälle.

 

 

Mistä muodostuu brändin tarina?

Usein ajatellaan, että bränditarina on vain yksi tarina. Se ei kuitenkaan toimi, sillä useimmilla yrityksillä on useita palveluita tai tuotteita sekä erilaisia kohderyhmiä ja viestintä kanavia. Silloin kun tätä ei ymmärretä, jää tarina usein hyödyntämättä ja brändi näkyy lähinnä johtoryhmän dioissa.

Brändin tarina koostuukin todellisuudessa useista tarinoista, joista tärkein on ydintarina.

Ydintarinaa voidaan kutsua myös päätarinaksi, sillä se on perusta kaikelle yrityksen viestinnälle. Tämä on tarina, jossa brändin identiteetti herää eloon ja muuntautuu tarinan eri elementeiksi. Siitä johdetaan muun muassa markkinoinnin, myynnin, sisäisen viestinnän sekä tiedotusluonteiset tarinat.

Edellä mainittujen lisäksi tarinoita brändistäsi kirjoittavat myös asiakkaasi. Siihen millaisia tarinoita he brändistäsi kertovat, voidaan vaikuttaa yrityksen omalla viestinnällä.

Mikä on bränditarina?

Lyhyesti, bränditarina on yksittäinen brändiin liittyvä tarina. Päätarinan ansiosta kaikista brändistä kerrotuista tarinoista, (eli jokaisesta viestistä, jota brändiin liitetään), tulee yhtenäisiä. Johdonmukaiset bränditarinat luovat kirkkaan, erottuvan, ehjän ja mukaansa tempaavan brändin.

Ydintarinan ansiosta brändi ei jää johtoryhmän työpöydälle ja diaesityksiin, vaan siitä tulee yhteinen kokemus – jonka jaatte työntekijöidenne ja asiakkaidenne kanssa.

Millainen on hyvä bränditarina?

Hyvä bränditarina ei ole ainoastaan markkinoinnin työkalu, vaan sen ytimessä on yrityksen olemassaolon tarkoitus, sekä yhteinen tavoite. Strateginen tarinankerronta auttaa yritystä ymmärtämään omaa liiketoimintaansa myös sisäisesti – tavalla, joka puhuttelee kohderyhmää ja joihin eri sidosryhmät voivat helposti samaistua.

Hyvä bränditarina osallistaa yrityksen arvot, ja ihmiset brändin takana osaksi tarinaa. Ne ovat aitoja, eivätkä tunnu ”päälle liimatuilta”.  Hyvä tarina puhuttelee sellaisenaan asiakkaiden lisäksi myös yrityksen työntekijöitä, saa heidät tuntemaan ylpeyttä ja kertomaan tarinaa eteenpäin.

Kun siis alat pohtimaan oman brändisi ydintarinaa – voi olla hyvä palata miettimään, että miksi me tätä oikeastaan teemme, kenelle me tätä teemme, kuka tätä tekee ja mitkä asiat ovat meille tärkeitä?

Kuinka hyödynnät brändisi tarinaa?

Kun teillä on kirkas, erottuva ja samaistuttava tarina – haluatte varmasti jakaa sen myös muille. Keinoja tähän on monia. Voit johtaa päätarinasta viestejä mm.

  • Verkkosivuille
  • Blogiartikkeleihin
  • E-kirjoihin
  • Sosiaaliseen mediaan
  • Uutiskirjeisiin
  • Painettuun materiaaliin
  • Visualisointeihin
  • Uutisartikkeleihin

Tänä päivänä viestisi erottuu parhaiten visuaalisen tarinankerronnan keinoin (esim. videot, kuvitukset, ja valokuvat). Myös podcastit ovat oivallinen tapa jakaa tarinoita.

Oli kanavasi tai viestisi muoto mikä tahansa, muista pysyä johdonmukaisena ja uutta bränditarinaa suunnitellessa – suuntaa katseesi päätarinaan.

Hello, Future Friend. Together We Make It Real.

Yhteenveto

Nykyisessä ärsykkeiden tulvassa brändin vahvuus piilee siinä, kuinka hyvin he osaavat luoda samaistuttavia, johdonmukaisia ja mukaansatempaavia tarinoita.

Siispä, sen sijaan että kertoisitte yksittäisiä viestejä, jotka hukkuvat monikanavaiseen ärsyketulvaan – luokaa tarinoita, jotka asiakkaanne ja työntekijänne haluavat jakaa.

Mikäli kaipaatte apua oman tarinanne kirkastamiseen, me autamme sinua mielellämme! Varaa etätapaaminen täältä!

Lue lisää brändäyspalveluistamme

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Brändiä tukeva konseptointi