Ota yhteyttä

Kannattaako pienen yrityksen panostaa brändäykseen? - Kuulu

31 toukokuuta 2021

Brändillä on kaksi päätehtävää – tehdä yrityksestä erottuva ja synnyttää luottamusta. Vahvasta brändistä hyötyy jokainen yritys, oli se iso tai pieni.

Usein brändin rakentaminen mielletään vain suurten yritysten yksinoikeudeksi. Tämä johtunee siitä, että brändi ja brändäys mielletään yleensä ottaen liian kapeasti. Brändin rakentaminen ei ole yhtä kuin kalliit monikanavaiset markkinointikampanjat, näyttävä logo tai laajat visuaaliset uudistukset. Toki nekin ovat toimenpiteitä, joilla brändiä voidaan rakentaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että brändäyksessä on ensisijaisesti kysymys vuorovaikutuksesta .

Brändimielikuva syntyy niissä kaikissa kontaktipisteissä, joissa kuluttaja tyypillisesti on kosketuksissa yrityksen kanssa. Olipa kyseessä sitten asiakaspalvelu, verkkosivut, sosiaalinen media tai sähköpostiviestit, kaikki edellä mainitut kohtaamispisteet vaikuttavat ihmisten mielissä syntyvään brändimielikuvaan. Kyllä, brändi syntyy lopulta ihmisten mielissä.

Vahvasta brändistä hyötyy jokainen yritys, koosta riippumatta

Aivan kuten suuret yritykset myös pienemmät yritykset hyötyvät vahvasta brändistä. Pienikin voi siis olla brändi. Pienyrityksen brändäyksessä on ennen kaikkea kysymys suhteiden rakentamisesta sekä kaikesta siitä toiminnasta, mitä yritys omissa verkostoissaan päivittäin tekee. Johdonmukaisuus ja systemaattisuus jokapäiväisessä tekemisessä tuovat tuloksia.

Yrityksen tarinaa ei tule pienyrityksenkään unohtaa, sillä se on jokaisella aina aito ja uniikki. Autenttisten tarinoiden kertominen esimerkiksi yrityksen arvoista tai palvelun synnystä auttaa erottumaan muista alan toimijoista. Tarinankerronta sisältömarkkinoinnissa on erinomainen tapa rakentaa brändiä haluttuun suuntaan. Positiivinen tarina herättää kiinnostusta sekä kasvattaa luottamusta yritystä kohtaan.

Brändäys on pitkäjänteistä työtä, johon aivan kaikkien yritysten tulisi panostaa, yrityksen koosta riippumatta.

Kaksi yleisintä myyttiä brändäyksestä:

Myytti 1

Pienen yrityksen ei kannata rakentaa brändiä.
Pienellä yrityksellä ei ole yksinkertaisesti varaa brändityöhön. Brändin rakentaminen vaatii isoja rahallisia panostuksia, laajoja markkinointikampanjoita sekä ison tiimin niitä toteuttamaan.

Totuus : Brändäyksessä ei ole kysymys kalliista mainoskampanjoista vaan ensisijaisesti suhteiden rakentamisesta ja vuorovaikutuksesta. Brändiä voidaan kehittää suunnitelmallisesti ilman kalliita mainoskampanjoita tai isoa bränditiimiä. Brändi rakentuu tarinoista, mielikuvista, kokemuksista ja odotuksista, joita kuluttajilla on yritystä ja sen tarjoamia tuotteita sekä palveluita kohtaan. Brändin rakentaminen on ennen kaikkea jokapäiväisiä johdonmukaisia tekoja, joilla vahvistetaan brändi-identiteettiä sekä yritysimagoa.

Myytti 2

Brändiä ei tarvita koska hyvä tuote myy itse itseään. Riittää, että yrityksellä on tarpeeksi hyvä tuote tai palvelu.

Fakta : Hyvä tuote tai palvelu ovat luonnollisesti kaiken onnistumisen lähtökohta. Mikäli yleisö ei tiedä tuotteen tai palvelun olemassa olosta, jää kauppa tekemättä. Yrityksen täytyy saada tuotteet ja palvelut ensin yleisön tietoisuuteen sekä erottumaan kilpailijoiden tarjonnasta.

Kuluttajalle tulee myös syntyä positiivinen mielikuva yrityksestä, muutoin hän ei ole valmis ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Tuttuun brändiin on helpompi luottaa kuin tuntemattomaan tai epämääräisiä mielikuvia herättävään toimijaan.

Jos tarvitset apua omassa brändäyksessäsi, autamme mielellämme!

 

Lue lisää brändäyspalveluistamme