Ota yhteyttä

5 syytä, miksi videon käyttö on tekoälyaikana tärkeämpää kuin koskaan ennen

14 huhtikuuta 2023

Tekoälyn tuottaman sisällön yleistyessä, on entistä tärkeämpää luoda inhimillistä ja personoitua sisältöä, joka resonoi kohdeyleisösi kanssa.

Patrik Andsten

Patrik Andsten työskentelee Kuulun Helsingin toimistolla visuaalisten tuotantojen parissa.

Videot ovat nyt tärkeämpi työkalu kuin koskaan yrityksesi kasvun edistämisessä. Itse asiassa videon toistopainike on internetin klikatuin call-to-action ja se voidaan yhdistää mihin tahansa markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelustrategioihisi. Videoiden lisääminen nykyisiin ponnisteluihisi voi parantaa asiakkaiden kokonaiskokemusta ja auttaa luomaan, klousaamaan ja sitouttamaan liidejä.

ChatGPT:n lanseerauksen ja tekoälyllä tuotetun sisällön käytön lisääntymisen myötä, kerromme 5 syytä, miksi yrityksesi pitäisi luoda enemmän videoita vuonna 2023.

Tekoälyllä tuotettu kirjallinen sisältö ei ole kovinkaan persoonallista eikä se sisällä videosisällön inhimillistä kosketusta. Viime vuosina tekoälyteknologian kehitys on mahdollistanut tekstin helpon luomisen lyhyistä sosiaalisen median julkaisuista täysimittaisten artikkeleiden tuottamiseen. Kun tekoälyllä tuotetun tekstin käyttö yleistyy, sitä suuremmaksi videoiden merkitys kasvaa.

Tässä on muutamia syitä, miksi ihmisten tuottama video on tärkeämpi kuin koskaan maailmassa, jossa tekoäly voi luoda tekstiä napin painalluksella.

1. Tekoälyn tuottamasta sisällöstä puuttuu tunneyhteys

Yksi videon suurimmista eduista on sen kyky luoda inhimillinen yhteys katsojaan. Vaikka tekoälyllä tuotettu teksti voi tarjota tietoa, se ei tarjoa henkilökohtaista kosketusta ja tunneyhteyttä, samalla tavalla kuin video. Video on ensisijainen työkalu esitelläksesi brändisi takana olevat ihmiset, ja luoda sekä luottamusta että aitouden tunnetta.

Brändin inhimillisyyden esittäminen

Video on tunnetusti tehokas tapa viestiä brändistäsi ja sen arvoista. Laadukas video kertoo tarinan, joka saa katsojan kiinnostumaan ja luo tunneyhteyden brändiisi. Video auttaa luomaan visuaalisuusta tarinaa brändillesi, jota tekoälyllä tuotettu teksti ei voi jäljitellä.

Parempi hakukoneoptimointi ihmisten tuottamilla videoilla

Google ja muut hakukoneet priorisoivat yhä enemmän videosisältöään hakutuloksissaan. Tämä johtuu siitä, että video tarjoaa katsojalla enemmän arvoa ja tietoa kuin tekstimuotoinen sisältö. Oikeilla optimointitekniikoilla video auttaa sivustosi sijoittumaan korkeammalle hakutuloksissa, lisäämällä näkyvyyttä ja houkuttelemalla enemmän liikennettä sivustollesi.

On tärkeää muistaa, että Googlen algoritmit on suunniteltu tunnistamaan ja rankaisemaan heikkolaatuista tai keinotekoisesti luotua sisältöä, mukaan lukien teksti ja videot. Googlen ohjeiden mukaan kaiken sivustollasi olevan sisällön tulisi olla alkuperäistä ja tuottaa arvoa käyttäjille. Jos Google havaitsee, että blogi tai video on tekoälyn tuottama eikä täytä näitä standardeja, vahingoittaa se sivuston hakukoneoptimointia.

Tekstisisällön parantaminen (blogit, sähköpostit ja sosiaalisen median julkaisut):

Videota voidaan käyttää myös parantamaan muita sisältötyyppejä, kuten blogeja, sosiaalisen median julkaisuja ja sähköpostikampanjoita. Hyvin tuotettu video voidaan uudelleenkäyttää eri kanavilla, antaen yleisöllesi useita tapoja olla vuorovaikutuksessa brändisi kanssa. Lisäksi videoita voidaan käyttää täydentämään kirjoitettua sisältöä, tarjoten katsojalle kattavamman ja mukaansatempaavan kokemuksen.

Vaikka tekoälyllä tuotettu teksti voi olla kätevä ja helppo tuottaa, video on edelleen elintärkeä työkalu saavuttaaksesi tunneyhteyden yleisöösi, sitouttaaksesi heidät brändiisi sekä kasvattaaksesi liiketoimintaasi.

Entä tekoälyllä tuotetut videot?

Vaikka tekoälyllä tuotetuissa videoissa on tapahtunut jonkin verran edistystä, ne ovat edelleen rajallisia korkealaatuisten, aitojen näköisten ja inhimillisten sisältöjen tuottamisessa. Niistä uupuu luovuus ja viimeistelty jälki, joka syntyy kokeneen tuotantoryhmän ammattitaidolla. Lisäksi tekoälyllä tuotetut videot on helppo tunnistaa, mikä usein heikentää katselukokemusta.

Vaikka tekoälyyn pohjautuvat työkalut, kuten ChatGPT, Descript, Midjourney ja Synthesia, voivat auttaa teksti- ja äänisisällön luomisessa videoihin, ihmisen luovuus ja tekninen asiantuntemus ovat edelleen tarpeen lopullisen tuotteen tuottamiseksi. Esimerkiksi ChatGPT voi tuottaa käsikirjoitusideoita tai tekstiä, mutta kuvaajan on edelleen tartuttava ideoihin ja herätettävä ne eloon kiinnostavalla ja visuaalisesti miellyttävällä tavalla.

Lisäksi videosisällön laatu voi olla vain yhtä hyvä kuin se tieto, jota tekoälylle on syötetty. Siksi tekoälyllä on vielä paljon parantamisen varaa tuotettujen videoiden laadussa ja inhimillisyydessä. Tekoälyteknologian jatkuva kehitys tulee kaventamaan ihmisten luomien ja tekoälyllä tuotettujen videoiden välistä eroa, mutta toistaiseksi ihminen on edelleen olennainen osa videontuotantoprosessia.

2. Video parantaa markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluponnisteluja ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa

Markkinoijat etsivät aina tapoja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa ja kytkeytyä kohdeyleisöönsä pintaa syvemmällä tasolla. Yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa tämä on videon avulla.

Videot eivät ainoastaan lisää sitoutumista ja konversioita, vaan ne myös luovat inhimillisemmän yhteyden liideihin ja asiakkaisiin. Ihmiset luottavat ja sitoutuvat brändiin, kun he näkevät tuotteiden ja palvelujen lisäksi, brändin takana olevat ihmiset.

Onneksi nykyään videomarkkinoinnin tekeminen ja mittaaminen on helpompaa kuin koskaan. Jos ollaan isosti liikkeellä videoiden kanssa, videomarkkinointiin on luotu työkaluja, kuten Brightcove, Wistia, Hubspot Videos tai Vimeo. Alustat tarjoavat kattavan valikoiman ominaisuuksia, sisältöjen ylläpitämisestä ja jakamisesta – liidien generointiin ja analytiikkaan.

Hubspot videot

Esimerkiksi HubSpot Videos tarjoaa saumattoman integraation HubSpot-alustaan, joka tekee videoidesi mittaamisesta ja helppoa kaikissa ponnisteluissasi. Sen avulla voit luoda ja ylläpitää videoita suoraan verkkosivustollasi, mikä nopeuttaa yleisösi pääsyä niihin. HubSpotin tutkimuksen mukaan videon sisällyttäminen laskeutumissivulle voi lisätä konversioasteita jopa 86 %.

Alla olevassa kuvassa näkyy, miten videot tuodaan Hubspotiin. Ne toimivat siellä yksinkertaisesti linkillä tai upotuksena tai Hubspotiin ladattuina. Julkaisujärjestelmään ladattuna se tietenkin pyörii tehokkaasti, nopeasti ja varmasti. Kerran Hubspot-järjestelmään tuodut videot voidaan uudelleenkäyttää 

  • Verkkosivuilla
  • Laskeutumissivuilla
  • Mainoksissa
  • Sosiaalisessa mediassa
  • Sähköpostimarkkinoinnissa
  • Henkilökohtaisilla tai yrityksen tileillä

Hubspotiin upotetut videot

Kerran Hubspotiin ladatut videot voidaan helposti käyttää uudelleen, niitä voidaan etsiä nimillä tai niitä voidaan järjestellä kansioihin Hubspotissa. Hubspot on siis tehnyt järjestelmänsä täysin videoiden markkinointi- ja myyntikäytön ehdoilla siten, ettei markkinoinnista vastaavan ihmiset tarvitse juurikaan ponnistella, eikä käyttää muita videon säilytyspaikkoja.

Hubspot videot videokirjastossa helpottavat niiden uudelleenkäyttöä

3. Videot auttavat tapahtumien markkinoinnissa 

Kun tapahtumat alkavat palata takaisin fyysiseen muotoonsa, on tärkeämpää kuin koskaan, hyödyntää videoiden mahdollisuuksia yhteyksien luomiseen tiimin, kumppaneiden sekä asiakkaiden kanssa. Videoita voidaan tuottaa ennen tapahtumaa, tallenteina tapahtumasta tai tapahtumien jälkeisistä fiiliksistä.

Tekoäly ei ole myöskään vielä pystynyt täysin jäljittelemään ihmisen kuvaa, ulkonäköä tai kasvojen eleitä. Tämä ei tarkoita, etteikö tilanne voisi muuttua tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä se on merkittävä rajoitus tuotantoalalla.

Tapahtumakuvauksen lisäksi videoita voidaan hyödyntää esitelläksesi yrityksesi inhimillistä puolta ja yrityskulttuuria. Videoilla voit haastatella tiimisi jäseniä esitelläksesi heidän asiantuntijuutta, tai voit kuvata tiimisi kohtaamisia asiakkaidenne kanssa luodaksesi helpommin lähestyttävän brändikuvan, joka resonoi yleisösi kanssa.

Tapahtumista kuvattua videosisältöä voidaan hyödyntää myös podcasteina tai blogisisältöinä tavoittaakseen laajempaa yleisöä.

Video yksinkertaistaa ja vauhdittaa sisältömarkkinointistrategiaasi

Video voi olla tehokas työkalu sisältöstrategiasi kehittämiseen. Oli tavoite sitten lisätä brändin tunnettuutta, hankkia enemmän liidejä tai vain luoda sitouttavampaa sisältöä, video voi auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet.

Tärkein syy, miksi video auttaa sisältöstrategiassasi, on sen tarjoama inhimillinen ja henkilökohtainen kosketus sisältöösi. Esittelemällä tiimiesi jäseniä, yrityskulttuuria tai tarjoamianne palveluita, luot aidon ja helposti lähestyttävän kokemuksen katsojalle, joka auttaa katsojaa rakentamaan luottamusta brändiisi. Esimerkki Sievin jalkineelta alla.

Toinen syy, miten video vauhdittaa sisältömarkkinointistrategiaasi on niiden monipuolisuus ja uudelleenkäytettävyys. Yhdestä videosta voit vaivattomasti luoda useampia versioita, eri formaateissa, eri kanaviin. Videot voidaan muuntaa jopa podcasteiksi tai käyttää sisältöä blogikirjoituksen luomiseen. Kun tuotetaan yksi video, oli se mitä tarkoitusta varten hyvänsä, kannattaa heti alkuunsa jo miettiä, millä muilla tavoilla sitä voidaan käyttää.

Alla sama video kuin yllä, mutta eri alustalla, eri pituisena ja maksullisen mainostuksen käyttöön.

  • Yllä oleva on Instagramissa (ja Facebookissa ja Linkedinissä), alla oleva YouTubessa.
  • Yllä oleva on yli minuutin pitkä, alla oleva 18 sekuntia.
  • Yllä oleva on tarkoitettu orgaanisesti jaettavaksi kaikille seuraajille, alla oleva on tarkoitettu maksulliseen mainontaan, kohdistettuna potentiaaleille työnhakijoille.

 

Toisaalta videoista voi myös napata kuvia somekäyttöön, kuten alla oleva kuva.

Videot auttavat rakentamaan yhteisöä brändin ympärille

Yhteisön rakentaminen brändin ympärille auttaa luomaan uskollisia asiakkaita ja parantaa asiakassuhteita. Videot ovat tehokas tapa luoda yhteyksiä ja sitouttaa kohdeyleisöä jakamalla arvokasta, informatiivista ja viihdyttävää sisältöä. Tässä muutamia keinoja miten videoita voidaan käyttää yhteisön sitouttamiseen ja kasvattamiseen:

Käyttäjien luoman sisällön (User-Generated Content, UGC) jakaminen:

Rohkaise asiakkaitasi jakamaan omia videoitaan, joissa he käyttävät tuotteitasi tai palveluitasi. Tämä voi auttaa luomaan aitoutta ja luottamusta brändiisi.

Kysymys- ja vastausvideot (Q&A):

Järjestä kysymys- ja vastaustilaisuuksia videomuodossa, jolloin voit vastata asiakkaiden kysymyksiin reaaliajassa ja luoda yhteyden yleisöösi. Helpointa tämä varmasti on Instagramissa, jossa jo Instagramin työkalut tarjoavat valmiin Q&A-pohjan. Jo tehdyt kysymys- ja vastaussessiot kannattaa sitten tietenkin tallentaa oman profiilin kohokohtiin.

Mikko Niiranen profiili

Webinaarit ja virtuaaliset tapahtumat:

Järjestä webinaareja tai virtuaalisia tapahtumia, jotka tarjoavat arvokasta tietoa ja opastusta yleisöllesi. Näiden tapahtumien tallenteet voidaan myös jakaa jälkikäteen niille, jotka eivät päässeet osallistumaan.

Yhteistyö muiden alan vaikuttajien kanssa:

Tee yhteistyötä muiden alan vaikuttajien kanssa ja luo yhteisiä videoita, jotka hyödyttävät molempien brändien yleisöjä.

Näiden menetelmien avulla voit kasvattaa ja sitouttaa yhteisöäsi tehokkaasti videoiden avulla ja vahvistaa brändisi asemaa markkinoilla.

Videot tuovat inhimillisyyttä tekoälyajan sisällöntuotantoon

Videoita voi hyödyntää liiketoiminnassa niin markkinoinnissa, myynnissä kuin asiakaspalvelussa. Ne ovat erinomainen keino erottautua kilpailijoista. Tekoälyteknologian kehittyessä ja tekoälyn tuottaman sisällön yleistyessä on entistä tärkeämpää luoda inhimillistä, laadukasta ja personoitua sisältöä, joka resonoi kohdeyleisösi kanssa. Videot tarjoavat inhimillisen näkökulman, jota tekoäly ei voi jäljitellä – ainakaan vielä. Tekoälyllä tuotettu teksti ei voi korvata videosisällön vaikuttavuutta ja tunneyhteyttä. Hyödyntämällä oikeita strategioita ja työkaluja, voit ottaa ketterästi videot osaksi liiketoimintaa ja kasvattaa brändiäsi vuonna 2023.

Pyydä tarjous  yritysvideosta!