Ota yhteyttä

Mitä Kuulun arvot merkitsevät kuululaisille?

21 marraskuuta 2018

Yrityksen arvot luovat työyhteisölle yhteiset tavoitteet. Kuululla toteutetaan ja noudatetaan viittä arvoa. Lue blogista, mitä Kuulun arvot merkitsevät kuululaisille!

Yrityksen arvot luovat työyhteisölle yhteiset tavoitteet ja raamit tehdä työtä. Millaisia arvoja sinun työpaikallasi noudatetaan? Mitkä arvot ovat teille työntekemisen kannalta tärkeitä – olipa sitten kyse työyhteisön sisäisestä toiminnasta tai ulospäin tapahtuvasta asiakastyöstä?

Sanotaan, että työyhteisön toimivuuden kannalta on tärkeää, että yrityksen ja työntekijän arvot ovat lähellä toisiaan. Ei ole harvinaista, että työntekijä valitsee työpaikkansa sillä perusteella, millaisia arvoja siellä noudatetaan. Jos yrityksen arvot eivät vastaa omaa arvomaailmaa, mielenkiintoistakin työtä saatetaan jättää hakematta.

Työntekijöiden sitoutuminen yrityksen arvoihin ja yhteiseen tekemiseen vaikuttavat myös yrityksen menestymiseen. Sellaisilla yrityksillä, joilla arvot ohjaavat työntekemistä ja määrittävät työnteon suunnan, on parhaat mahdollisuudet menestyä. Silloin työntekijöillä on myös mahdollisuus kehittyä ja kasvaa yrityksen mukana ja koko yritys pystyy kehittämään toimintaansa paremmaksi – yhdessä.

Meillä Kuululla toteutetaan ja noudatetaan viittä arvoa, jotka ovat:

  1. vuorovaikutus
  2. innostuminen
  3. onnistuminen
  4. ammattitaito
  5. muutos ja mielenrauha

Olemme kertoneet blogissamme aiemmin, miten kuulunautit eli asiakkaan tiloissa työskentelevät kuululaiset vahvistavat yrityksemme arvoja. Nyt on vuoro päästää kuululaisia ääneen ja antaa heidän kertoa, mikä Kuulun arvoista on heille läheisin ja miten he noudattavat sitä päivittäisessä työssään.

Olkaa hyvä, kuululaiset!

Vuorovaikutus

Minna Asikainen, markkinoinnin suunnittelija

”Vuorovaikutus on minulle sekä sisäistä työkavereiden kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta että ulospäin tapahtuvaa vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa. Voin välittää oman fiilikseni eri kanavissa esimerkiksi kirjoittamalla, hymiöillä ja giffeillä. Sanojen lisäksi vuorovaikutus on minulle myös eleitä, ilmeitä ja katseita. Siksi on tärkeää tavata ihmisiä myös kasvotusten.

Asiakkaiden kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa isossa roolissa ovat yhteiset tavoitteet. Siksi on erittäin tärkeää määritellä tavoitteet heti asiakassuhteen alussa ja varmistaa, että molemmat ymmärtävät ne samalla tavalla.

Työkavereiden kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen kuuluvat oleellisena osana myös työkavereiden tuki ja ammattitaitoon luottaminen. Vuorovaikutus työkavereiden kanssa on myös sitä, että tapaamme toisiamme työajan ulkopuolellakin. Kaiken kaikkiaan koen, että vuorovaikuttaminen on minulle mutkatonta sekä asiakkaiden että työkavereiden kanssa kaikissa kanavissa.”

Innostuminen

Mikko-Pekka Karlin, videosisällöntuottaja

”Innostuminen on minulle sitä, että saan tehdä töitä, joista tykkään ja joista innostun. Myös hyvä porukka saa minut innostumaan – olipa kyseessä sisällön eli videoiden tekeminen muun tiimin kanssa tai ihmisten kouluttaminen.

Oma innostuminen näkyy sisällön laadussa väistämättä. Meidän työmme on välittää innostumista eteenpäin. Jos teemme videon uudesta tuotteesta, josta porukka on kiinnostunut, tehtävämme on välittää innostumista eteenpäin, tuoda tekemisellämme ja osaamisellamme lisäarvoa tuotteen tarinalle ja osata näyttää innostuminen visuaalisesti.

Voimakkaimmillaan innostun kuvausten suunnittelussa ja kuvauksissa. Editissä innostus tulee silloin, kun palaset alkavat loksahdella paikoilleen ja lopputulos alkaa näkyä. Jos aihe on vaikea tai ei niin innostava, siitä löytyy aina kuitenkin joku puoli, johon voi tarttua tai josta voi innostua.

Koulutuksissa on mukava saada ihmiset innostumaan aiheesta. Se palkitsee, kun he hoksaavat, mitä he osaavat itsekin tehdä. Innostuminen riippuu toki ryhmästä eli toiset innostuvat helpommin kuin toiset, mutta kun olen itse innostunut aiheesta, saan porukan myös helpommin mukaan.

Innostuminen on tärkeä työkalu, joka kannattaa hyödyntää. Jos jostakin aiheesta innostuu, kannattaa tarttua siihen heti, ettei into pääse katoamaan.”

Onnistuminen

Satu Tujunen, kehitysjohtaja

”Onnistuminen tai tunne onnistumisesta on minusta mittari sille, että jokin asetettu tavoite on saavutettu. Työyhteisössä kollektiivinen onnistuminen luo hyvää draivia ja työflow’ta varsinkin siksi, että joskus onnistumisen takana on todella monta epäonnistumista. Mutta myös epäonnistumiset ovat tärkeitä, koska ilman niitä ei voi oppia uutta.

Onnistuminen kannustaa ja motivoi sekä pitää ihmisen liikkeessä. Ilman onnistumisen tunnetta saattaa jäädä työssään hyvinkin suorittavalle tasolle, joka ei pidemmän päälle motivoi tai vie työyhteisöä eteenpäin.

Onnistuminen vaatii tekijältään rohkeutta mennä ulos omalta mukavuusalueeltaan ja koettaa tavoitella jotain, mikä ei ole entuudestaan tuttua. Varsinkin näissä hetkissä onnistumisen tunne palkitsee. Buzz Lightyearia lainatakseni: vie tekijäänsä kohti ääretöntä ja sen yli.

Omassa päivittäisessä työssäni onnistuminen lähtee aina itsestä. Vaikka tällaiselle supisuomalaiselle on välillä haastavaa kiittää itseään onnistumisesta, on kuitenkin hyvä pitää tarvittaessa tilannebuustaus ja antaa itselleen kehut hyvin hoidetusta hommasta. Mutta itselleni sitäkin tärkeämpää on huomata muiden onnistuminen ja antaa siitä välitön palaute, ettei onnistuminen vaan jäisi tekijältään itseltään huomaamatta.”

Ammattitaito

Essi Pulkkinen, copywriter

”Arvo on mukana jokapäiväisessä elämässäni: töissä ja vapaa-ajalla. Ammattitaitoani ovat monipuolinen kirjoittaminen ja suomen kielen asiantuntijuus. Tekstimuotoilu on päivittäistä työtäni, mutta myös vapaa-ajan harrastukseni. Ammattimaisen kirjoittamisen lisäksi harrastan luovaa kirjoittamista. Näin harrastus tukee työtäni ja työ harrastustani.

Ammattitaito merkitsee minulle luottamusta omiin taitoihin ja varmuutta työskennellä asiakkaiden parissa. Voin mennä tiukkaankin tilanteeseen nopealla varoitusajalla, koska tiedän osaavani asiani.

On mahtavaa olla työssä, jossa voin hyödyntää ammattitaitoani ja kehittää sitä jatkuvasti. Koskaan ei voi olla valmis, koska oma ala muuttuu jatkuvasti ja siihen tulee uusia ulottuvuuksia. Tänä päivänä esimerkiksi digitaaliset taidot ovat tärkeä osa kirjoittamista.”

Muutos

Henna Kuvaja, Art Director

”Muutos on minulle vaihtelua eli tykkään siitä, että työtehtävät vaihtelevat päivän aikana. Näin en ehdi kyllästyä mihinkään työhön, ja muutos on tietyllä tavalla jatkuvaa.

Muutos voi olla myös pysyvämpi tila. Koin itse tänä syksynä pysyvän konkreettisen muutoksen, kun vaihdoin sisältöryhmästä videotiimin jäseneksi. Työpisteeni vaihtui eri tilaan ja työtehtäväni vaihtuivat osittain, koska teen nykyään myös kuvauksia. Harrastan vapaa-ajallani valokuvausta, joten kuvaaminen on minulle luontevaa ja tuttua jo sieltä.

Tykkään Kuululla siitä, että muutos on täällä mahdollista eikä se ole mikään valtava prosessi. Sovin asiasta tiimiesimieheni kanssa, ja asia oli sillä selvä. Se oli kuitenkin suurin muutos tähänastisessa kolmivuotisessa työhistoriassani. Tittelini vaihtui aiemmin graafikosta Art Directoriksi, mutta se ei näkynyt työtehtävissä millään tavalla.

Parasta muutoksessa on mielestäni se, ettei pääse tylsistymään. Tykkään muuttaa asioita aina, kun se on mahdollista. Muutos tarjoaa minulle mielenrauhaa.”

Kiinnostaako yhteistyö Kuulun kanssa? Ota yhteyttä ja katsotaan mitä voimme tehdä yhdessä!

Ota yhteyttä