Ota yhteyttä

Sisältöjen versiointi eri somekanaviin – samat vai eri sisällöt eri paikkoihin?

Sisällöt somessa – sama sisältö joka somekanavaan vai pitäisikö sisältöjä versioida jotenkin? Huomioi kanavakulttuurit, mitä sisältöä ikinä jaatkin.

Aktiivinen sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan ja useisiin kanaviin on suhteellisen aikaa vievää puuhaa. Sosiaaliseen mediaan kannattaa kuitenkin tuottaa säännöllisesti ja monipuolisesti sisältöä, jotta varmistetaan yrityksen näkyvyys ja voidaan kasvattaa liiketoimintaa. Mutta miten tähän riittää aika ja resurssit? Mistä ihmeestä keksii jokaiseen sisältöön (ja jokaiseen kanavaan) ideoita?

Kun organisaatiolla on useita eri somekanavia käytössään, miten ratkaista se, mitä mihinkin kanavaan laitetaan? Tämä kysymys toistuu koulutuksissamme.

Kannattaa aina lähteä siitä ajatuksesta, että aina ensin mietitään, mitä halutaan sanoa, sitten kenelle halutaan sanoa ja vasta sen jälkeen, missä kanavassa. Tätä mallia hyödyntämällä kanavakulttuurin merkitys tulee oikeassa vaiheessa sisällön luomisen prosessia.

Aina uuden sisällön tuottaminen voi tulla yritykselle turhan työlääksi ja kalliiksi – eikä sitä oikeastaan tulisikaan tavoitella. Sen sijaan kannattaa keskittyä sisältöjen versiointiin , joka yksinkertaisuudessaan tarkoittaa saman asian paketoimista eri tavalla, eri kanavissa. Näin voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia sisältömuotoja, viestikulmia sekä hyödyntää jo olemassa olevia hyvin toimivia sisältöjä. Sisältöjen versiointi myös helpottaa työtaakkaa, sillä jokaista sisältöä varten ei tarvitse aina yrittää keksiä pyörää uudestaan. Sisältöjen versiointi on myös suoranainen lahja silloin, kun ei kertakaikkiaan runosuoni syki, eikä keksi aiheita mistä luoda sisältöä.

Mistä lähteä liikkeelle sisältöjä versioidessa?

Sisältöjen versiointi kaipaa usein aluksi pientä auditointia, jotta saadaan selkeyttä siihen, että mikä viesti toimii missäkin kanavassa ja millä tavalla se kannattaa toteuttaa. Kannattaa siis pohtia näitä kysymyksiä:

 • Mitkä ovat kaikista parhaiten toimivia sisältöjä? Missä kanavissa ne ovat toimineet? Millä mitataan sisältöjen toimivuutta?
 • Onko jotain tiettyjä teemoja/aiheita jotka selkeästi toimivat? Miten niitä voitaisiin lähteä versioimaan erilaisilla kulmilla?
 • Mitkä kanavat tuovat toivottuja tuloksia? Onko kaikissa kanavissa versiointi tarpeellista? Kannattaisiko tietyt sisällöt keskittää johonkin tiettyyn kanavaan?
 • Millaisiin sisältöihin resursointi sekä oma osaaminen taipuvat?

Otetaan esimerkkinä yrityksen rekryilmoitus ja miten sitä voitaisiin versioida. Tämä kuvitteellinen yritys on huomannut vanhoja sisältöjä auditoidessaan, että sisällöt mistä huokuu aitous sekä tuodaan esiin oikeita ihmisiä toimivat hyvin. Rekryä voitaisiin siis versioida vaikkapa näin,

 • Instagram : Video työpaikalta, jossa näytetään positiivisella otteella työarkea ja hyvää yhteishenkeä.
 • Facebook: Karuselli-julkaisu, jossa jokaisessa kuvassa nostetaan eri työsuhde-etuja esille ja kehotetaan lukemaan työpaikasta lisää.
 • Linkedin: Kuva-julkaisu, jossa painotetaan nykyisten työntekijöiden kokemuksia ja herätellään kiinnostusta samanhenkisten työntekijöiden keskuudessa.

 

Tällä tavoin samaa rekrysisältöä on hyödynnetty eri kanavissa, erilaisella sisältötyypeillä, eri viestillä – kuitenkin jokaisen kanavakulttuurin mukaisesti. Instagramissa herätellään tietoisuutta ja sitoutumista koukuttavalla videolla, Facebookissa nostetaan tehokkaasti työsuhde-etuja esille ja siten tavoitellaan siirtymisiä työilmoitukseen,  ja Linkedinissä vahvistetaan luottamusta hyödyntämällä kanavan laajaa yhteisöverkkoa.  Jo olemassa olevaa visuaalista sisältöä voi pienillä muutoksilla myös hyödyntää, esimerkiksi lisäämällä tekstiä kuviin tai leikkaamalla videota.

Sisältöjen versiointiin vaikuttaa myös hyvin vahvasti jokaisen somekanavan kanavakulttuuri, kohdeyleisöt, sisältötyypit sekä resurssointi. Kaiken tekemisen ohjenuorana on kuitenkin itse ydinviesti, joka määrittelee sisältöjen muotoutumista.

Ota kanavakulttuuri huomioon

Jokaisessa somekanavassa on oma kulttuurinsa, jonka mukaan myös meidän markkinoijien tulee toimia, jos halutaan luoda sitouttavaa sisältöä ja pyrkiä aitoon vuorovaikutukseen käyttäjien kanssa. Vertauksena toimii hyvin työreissut: jos lähden Aasiaan myymään Kuulun palveluja, mietin tarkkaan ennen matkaa, miten käyttäydyn, tervehdin ja puhun paikallisille. Samanlainen ajattelumalli toimii somekanavissa: jokaiseen kanavaan sopii sen kanavan kulttuurin mukainen sisältö.

Kannattaa aina lähteä siitä ajatuksesta liikkeelle, että ensin mietitään mitä halutaan sanoa, sen jälkeen kenelle ja missä kanavassa. Tätä mallia hyödyntämällä kanavakulttuurin merkitys tulee oikeassa vaiheessa sisällön luomisen prosessia. On turha muokata samaa viestiä joka kanavaan, mikäli kohderyhmä ei käytä jokaista kanavaa – toisaalta jos käyttää, niin viestin voi muokata jokaiseen kanavaan. Kanavakulttuuri määrittelee sen, että millä tavalla kannattaa viestiä. Psst, Kuulun blogissa on hurjan paljon tietoa eri somekanavista, joista saa kanavakulttuurien omaksumiseen apua.

Kohdeyleisön ymmärtäminen

Kanavakulttuurin kanssa käsi kädessä kulkee kohdeyleisön ymmärtäminen kulloisessa kanavassa. On tyypillistä, että erilainen yleisö löytyy eri kanavista. Siksi kannattaa pohtia oman yrityksen kohdalla, että millaista porukkaa ruudun takaa löytyy jokaisesta kanavasta. Millainen yleisö löytyy asiantuntijakanava Linkedinistä? Ketä tavoittelemme visuaalisesti vetoavassa Instagramissa? Kohdeyleisöstä saa usein kaivettua dataa eri lähteistä, kuten Google Analyticsistä, joita voi hyödyntää yleisön tarpeiden ymmärtämiseksi.

Sisältötyyppien hyödyntäminen

Sisältötyyppien ymmärtäminen jokaisessa kanavassa on myös äärimmäisen tärkeää sisältöjen versioinnin kannalta. Esimerkiksi Instagramissa toimivat loistavasti videot ja sitouttavat sisällöt, mitkä eivät kuitenkaan samalla tavalla taivu esimerkiksi Twitteriin. Siksi kannattaakin ottaa selvää, että millaiset sisällöt toimivat tällä hetkellä parhaiten käytössä olevissa somekanavissa. Muutamia vuosia sitten hyväksi todetut sisällöt, eivät välttämättä enää toimii tänä päivänä. Somekanavien trendit ja parhaat käytännöt päivittyvät hurjaa vauhtia, mikä tarkoittaa sitä, että sisältöjen versioinnissa onnistumiseksi on hyvä ottaa selvää kanavien nykytilasta.

Muista ainakin nämä asiat sisältöjä versioidessa

 1. Content is key! Laadukas ja kohdeyleisöä puhutteleva sisältö on kaiken sometekemisen lähtökohta.
 2. Sisältöjen versiointi kaipaa tuekseen tuntemusta kohdeyleisöstä, kanavakulttuurista, sisältötyypeistä ja yleisesti somemaailman tämän hetken trendeistä. Perehdy siis näihin.
 3. Auditoi nykyiset sisällöt ja katso sieltä millainen sisältö ja millaiset teemat puhuttelevat kohdeyleisöä eri somekanavissa.
 4. Testauskulttuuri haltuun! Somessa kannattaa rohkeasti välillä jopa rikkoa rajoja ja mikään ei estä testailemasta sisältöjen erilaista toteutusta. Testien jälkeen ainakin tiedät paremmin, että millainen sisältö toimii parhaiten missäkin kanavassa!

Koulutamme myös ympäri Suomen ja webinaarien välityksellä, joten jos haluat perehtyä syvemmin aiheeseen, pyydä meiltä koulutustarjous!

Pyydä koulutustarjous