Ota yhteyttä

10 vinkkiä vaikuttavaan esiintymiseen

3 tammikuuta 2018

Miten tehdään vaikuttava ja vakuuttava esitys? Olipa kyseessä asiantuntijaluento, myyntipuhe tai pitchaus, näillä Kuulun vinkeillä pääset hyvin alkuun.

Hyville esiintymistaidoille on työelämässä koko ajan yhä enemmän käyttöä, sillä vakuuttavat viestijät saavat sanomansa selkeämmin esiin ja ajatuksensa myytyä. Toisilta esiintyminen tuntuu käyttävän kuin luonnostaan, toiset saavat harjoitella tilanteita hieman enemmän ennakkoon. Esiintymistilanne ei koskaan ole vain yksisuuntaista omien ajatusten jakamista vaan interaktiivinen vuorovaikutustilanne yleisön kanssa. Olipa edessäsi sitten asiantuntijaluento, myyntipuhe tai pitchaus, seuraavilla vinkeillä pääset hyvin alkuun.

1. Tiivistä ydinsanoma yhteen lauseeseen

Aloittaessasi esityksen tai myyntipuheen suunnittelun, tiivistä ainakin mielessä pääsanoma yhteen lauseeseen. Tiivistäminen voi tuntua joskus vaikealta, mutta kun mielessä on yksi pääsanoma, on helpompi rakentaa esityksestä johdonmukainen ja selkeä kokonaisuus. Voit kuvittaa sanomaasi eri tavoin, kuten tutkimustuloksilla, luvuilla tai vaikka referenssitarinoilla. Yleensä kuulijat muistavat parhaiten konkreettiset kokemukset ja persoonalliset esimerkit, joihin he myös itse voivat samaistua.

2. Valmistaudu

Esitykseen valmistautuminen on kaiken A ja O, joten varaa siihen riittävästi aikaa. Selvitä etukäteen kenelle puhut ja montako henkeä on paikalla. On myös hyvä tietää, minkälainen esiintymistekniikka tilassa on ja paljonko aikaa esiintymiseesi on varattu. Esiintymispaikalle kannattaa suunnata ajoissa, jotta ehdit tarkistaa tekniset laitteet sekä esitysmateriaalin toimivuuden. Esimerkiksi äänien kuuluvuus ja diaesityksen tekstien koko kannattaa vilkasta vielä esityspaikalla, jotta myös takarivi voi nauttia täysivaltaisesti esityksestä. Varasuunnitelman tekeminen ei myöskään ole pahitteeksi, jos huomaatkin, että tekniikka ei jostain syystä toimi. Kun puheen ydinviesti on hyvin suunniteltu, voi esityksen vetää elävästi myös ilman teknisiä apuvälineitä.

3. Jännittääkö?

Jännittäminen on luonnollista ja esiintymistilanteissa jopa suotavaa. Se on elimistön tapa valmistautua tärkeään koitokseen, jotta voit tarjota yleisöllesi parhaan mahdollisen suorituksen. Jännitystä voi lievittää esimerkiksi tekemällä erilaisia rentoutumisharjoituksia, kuten keskittymällä rauhallisessa tilassa muutaman minuutin ajan oman hengityksen seuraamiseen. Monia helpottaa myös esiintymistilanteen mielikuvittaminen ennakkoon tai esityksen harjoitteleminen tutun yleisön edessä. Itsevarmuus kasvaa toistojen ja harjoittelun kautta. Ja ethän unohda syödä ja juoda vettä ennen esitystä, jotta keho sekä mieli pysyvät virkeinä.

4. Innostumalla onnistut

Jos jännität esiintymistä, kannattaa muistaa, että yleisö on pääsääntöisesti aina esiintyjän puolella ja haluaa hänen onnistuvan puheessaan. Kun puhuja on itse innostunut omasta aiheestaan, myös kuulijat tempautuvat mukaan. Tiesitkö, että kasvojen ilmeet sekä kehon kieli vaikuttavat monella tavalla muun muassa äänen kuuluvuuteen ja väriin? Jännittyneet kasvot ovat ilmeettömät, jolloin puhujaa saatetaan pitää ylimielisenä tai etäisenä. Hymyilemällä rentoutat kasvojen lihakset, jolloin muukin keho rentoutuu ja luot itsestäsi helposti lähestyttävän kuvan.

5. Sanaton viestintä kertoo enemmän kuin tuhat ääneen lausuttua sanaa

Tutkimusten mukaan sosiaalisessa kanssakäymisessä sanattoman viestinnän osuus on suurempi kuin lausuttujen sanojen. Niinpä esiintyessä kannattaa kiinnittää huomiota nonverbaaliseen viestintään, kuten ilmeisiin, eleisiin, liikkeisiin, tilan käyttöön, katseeseen, vartalon asentoon, puheen tempoon sekä äänenpainoihin. Vaikuttavalla viestijällä sanallinen ja sanaton viestintä ovat yhdenmukaisia, jolloin ilmeet sekä eleet tukevat puhuttua sisältöä. Ilmeiden kieli on kansainvälinen. Ihmiset havaitsevat ja tulkitsevat yhdenmukaisesti surun ja ilon sekä monet muut ilmeet eri kulttuureissa kaikkialla maailmassa. Sen sijaan eleiden ja asentojen tulkinta on joskus vaikeaa ja niistä voi syntyä myös virhetulkintoja.

6. Kuuntele yleisöä

Taitava esiintyjä osaa kuunnella yleisöä ja seurata erilaisia reaktioita. Yleisön sanaton viestintä antaa puhujalle vinkkejä siitä, pitäisikö esitystä esimerkiksi nopeuttaa tai hidastaa ja milloin kannattaa pitää pieni tauko. Kun esiinnyt erityisesti pienemmille ryhmille, on tärkeää huomioida katsekontaktilla jokainen kuulija tasapuolisesti. Katseen avulla saat myös innostettua yleisön mukaan.

Monotonisesti puhuvaa esiintyjää ei jaksa kuunnella pitkään mielenkiintoisesta aiheesta huolimatta, joten esityksen tempoa ja tyyliä kannattaa vaihdella. Jos tilanne sallii, voit puhuessasi myös leikitellä äänellä rytmittäen puhetta välillä nopeammaksi, painottaa hidastuksin tai vaikka yllättää kuulijat kuiskauksella. Samalla tavoin voit painottaa ydinasioita erilaisilla kehon eleillä. Yleisöä voi aktivoida myös kysymyksillä, erilaisilla pikagallupeilla, paritehtävillä tai esittämällä jonkin asian videon muodossa.

7. Ota tila haltuun

Jännittäessämme haluaisimme usein piiloutua puhujanpöntön taakse, mutta vaikuttava ja vakuuttava esiintyjä tulee sopivalle etäisyydelle kuulijoista. Pyri poistamaan kaikki esteet sinun ja yleisösi väliltä, joten vältä esimerkiksi pöydän tai tietokoneen takana seisomista. Pointterilla voit vaihtaa dioja ja korostaa dian tärkeitä kohtia. Näin sinun ei tarvitse mennä tietokoneesi luokse, jolloin yhteys kuulijaan saattaa katketa. Esitykseen saa myös elävyyttä vaihtamalla välillä omaa paikkaa – näin kuulijakin pääsee katsomaan esitystä eri kuvakulmasta. Monet esiintyjät arastelevat mikrofonin käyttöä, mutta toisaalta se vapauttaa omaa äänenkäyttöä, kun ei tarvitse keskittyä äänen volyymin ylläpitämiseen. Paljon työssään puhuva säästää näin myös omaa ääntään.

8. Puhu ymmärrettävästi

Jotta ydinviestisi tavoittaa kuulijat, on tärkeää puhua ymmärrettävästi. Selvitä etukäteen kenelle esiinnyt, jotta tiedät, millä tasolla asiasta kannattaa puhua ja mitä asioita on hyvä selittää tarkemmin kuulijoille. Varo kuitenkin puhumasta liian yksinkertaisesti ettet aliarvioi kuulijakuntaa. Eri esiintymiskouluttajilla on monenlaisia näkökulmia murteen käytöstä esiintymistilanteissa – toisten mukaan pitäisi esiintyä aina yleiskielellä, kun taas toiset sanovat murteen tuovan mukavasti omaa persoonallisuutta esiin. Tärkeintä on kuitenkin puhua ensisijaisesti omin sanoin. Jos luet esityksesi suoraan paperista, kirjoitettu kieli sisältää usein liian pitkiä ja hankalasti ymmärrettäviä lauseita, joita kuulijan on vaikea ymmärtää. Paperista luettu teksti ei tee samanlaista vaikutusta yleisöön, vaan puhuja vaikuttaa jäykältä ja puisevalta.

9. Päätä esitys ajoissa

Esiintymistilanteissa aikataulut usein venyvät, joten voit yllättää positiivisesti ja kiriä aikataulua. Kun esityksen ydinviesti on hyvin mietitty, pystyt muuttamaan helposti oman esityksen pituutta myös esityksen aikana. Varaa tarpeeksi tilaa esityksen lopussa kuulijoiden kysymyksille tai kommenteille. Jos yleisö ei esitä kysymyksiä, voit myös itse kysyä jonkun usein kysytyn kysymyksen tai vastata aiheeseen, johon olit etukäteen hyvin valmistautunut. Lopeta esitys napakasti esimerkiksi kertaamalla ydinviestisi tai tiivistämällä esityksesi tärkeimmät teesit. Jos saat yleisön vielä hörähtämään nauruun viimeisillä minuuteilla, jää esityksestä ja puhujasta hyvä kuva.

10. Kehity palautteen avulla

Menikö hyvin? Suhtaudumme itse yleensä kaikkein kriittisimmin omaan suoritukseen. Sanoissa sekoamiset tai jonkun termin unohtaminen jäävät usein itselle mieleen, mutta yleisö ei välttämättä edes ole huomannut koko asiaa. Itsereflektoinnin lisäksi palautetta esiintymisestä kannattaa kerätä suorituksen aikana seuraamalla yleisön reaktioita tai kysymällä yleisöltä palautetta etenemistahdin sopivuudesta. Myös esiintymisen jälkeen voi kysyä kuulijoilta, mitä esityksestä jäi mieleen tai mitä oppeja he aikovat ottaa heti käyttöön. Näin saa tietoa siitä, onko oma ydinviesti mennyt yleisöön läpi. Palautetta voi kerätä myös esityksen jälkeen esimerkiksi lomakkeen avulla.

Kannattaa muistaa, että yleisön palaute on aina ”vain” antajansa näkemys siitä, miten hän itse on havainnut ja tulkinnut tilanteen. Esiintyjästä riippumattomat seikat, kuten kuulijan huono päivä tai tilan tekniset ongelmat, voivat myös vaikuttaa negatiiviseen palautteenantoon. Toisten antamaa palautetta kannattaa siis peilata omiin kokemuksiin suorituksesta. Joskus myös oman esityksen videointi tai erikseen esitykseen saapuvan kollegan tai esiintymistaidon ammatilaisen palaute vie itseä esiintyjänä huimasti eteenpäin.

Lue lisää asiantuntijaviestijän koulutuskokonaisuudestamme

Pyydä koulutustarjous

Tutustu ja ilmoittaudu esiintymiskoulutukseen