Ota yhteyttä

Videon värimaailma osana tarinankerrontaa - Kuulu

18 tammikuuta 2022

Katso videoesimerkkejä, miten värien avulla ohjataan videon katsojan tunnetiloja ja tehtyjä tulkintoja videon tarinasta. Väreillä säädellään tarinan voimaa.

Video on tehokas tapa kertoa esimerkiksi tuotteen tai palvelun tarina mieleenpainuvalla sekä tunteisiin vetoavalla tavalla. Hyvin suunniteltu ja tehokkaasti tuotettu video on visuaalisesti eheä kokonaisuus, jonka vaikuttava tarina johdattaa potentiaalisen asiakkaan haluttuun toimintaan. Onnistuneeseen tarinankerrontaan videolla sisältyy tietenkin käsikirjoituksessa hyvin suunniteltu tarina, kuvakäsikirjoituksen pohjalta kuvatut liikkuvat kuvat, puvustus, maskeeraus ja äänimaailma. Jälkituotannossa leikkaaja koostaa näiden ainesosien pohjalta lopullisen toimivan videokokonaisuuden.

Yksi tärkeä osa tarinankerrontaa on värimaailma, joka videossa nähdään. Värit ovat tehokas työkalu, sillä niiden avulla pystytään ohjaamaan katsojan tunnetiloja sekä tehtyjä tulkintoja videon tarinasta. Tarinankerronta väreillä voi olla räikeän helposti havaittavaa tai hienovaraista, pieniä yksityiskohtia siellä täällä antamassa katsojalle vinkkejä tulevasta.

Värikorjaus ja värimäärittely yleisesti

Olennainen osa videoiden jälkituotantoa on videon värikorjaus sekä värimäärittely. Tärkein tarkoitus näillä prosesseilla on, että video saa yhtenäisen visuaalisesti miellyttävän värimaailman. Värikorjausvaiheessa nimensä mukaisesti korjataan videoklippien mahdollisia ongelmia. Yli- ja alivalottuneiden videoiden valotus säädetään kuntoon, valkotasapainoa korjaillaan tarvittaessa, lisätään sopiva määrä kontrastia ja poistetaan tarpeen mukaan ylimääräistä kohinaa klipeistä.

Värimäärittelyssä videoon luodaan yhtenäinen ilme. Värien voimakkuutta voidaan nostaa tai laskea ja eri värien sävyjä muunnella tarpeeseen sopivaksi. Tärkeää olisi saada luotua värimaailma, joka välittää halutunlaista tunnelmaa videosta. Tässä työvaiheessa jokaisen klipin värimaailma säädetään yhteensopivaksi siten, että katsottaessa kuvien jatkuvuus säilyy. Esimerkiksi jos yhtä kohtausta on kuvattu kahdella eri kameralla, saattavat videoklipit olla aivan erinäköiset. Tällöin värikorjailulla ja värimäärittelyllä on suuri merkitys siinä, että nämä kuvat saadaan sopimaan yhteen.

Värien merkitys tarinassa

Siinä missä dialogi kuljettaa tarinaa sanojen avulla ja musiikki pyrkii vaikuttamaan kuulijaan tunteisiin vetoavilla sävelillä, värit ovat kokoajan katsojan silmien nähtävillä välittämässä haluttua mielikuvaa kokonaisuudesta. Tietynlainen värimaailma voidaan suunnitella videoon jo käsikirjoitusvaiheessa, miettimällä kohtauksissa nähtävien värien merkityksiä tarinan kannalta. Minkä väriseen paitaan päähenkilö pukeutuu, minkä värisiä esineitä nähdään, kuinka nähtävät värit muuttuvat tarinan edetessä? Kaikki tämä voidaan kirjoittaa mukaan jo ennen kuin kamera käy.

Värimaailmaa voidaan manipuloida myös jälkituotannossa. Tiettyä väriä kuvassa voidaan korostaa, toista laskea, kolmatta muuttaa aivan toiseksi väriksi tai tarpeen mukaan vaikka poistaa jokin tietty väri kokonaan. Värien avulla katsojalle voidaan kertoa tarinassa esiintyvien henkilöiden aatteita, persoonallisuutta ja muutoksia mitä heille tarinan edetessä tapahtuu. Tästä esimerkkinä alla kuvatut tilanteet 1 & 2:

1. Yksi väri voidaan liittää henkilöön A ja kyseisen värin kautta näyttää eri asioita tarinassa, jotka halutaan katsojan ymmärtävän liittyvän henkilöön A. Esimerkiksi jos henkilö A pitää punaista paitaa ympäristössä, jossa muut värit eivät korostu samalla tavalla, mieltää katsoja punaisen värin liittyvän häneen. Seuraavassa kohtauksessa nähdään paljon ihmisiä samassa tilassa ja yhdellä heistä henkilöllä B on punaista väriä vaatetuksessaan. Tässä kohtaa ei tarvita sanoja kertomaan henkilön B liittyvän henkilöön A, jollain merkittävällä tavalla. Punainen väri antaa tässä kohtaa ikään kuin vihjeen tulevasta katsojalle.

2. Henkilöön liitetyn värin avulla voidaan kertoa myös hahmon kehityksestä. Tarinan alussa värimaailma henkilön yhteydessä voidaan näyttää esimerkiksi vaarallisen punaisena tai myrkyllisen vihreänä. Tarinan edetessä henkilö kehittyy ja voittaa ongelmat, jolloin värimaailma hahmon ympärillä muuttuu kehityksen mukaisesti ja tässä esimerkissä tarinan loppupuolella päähenkilön ympärillä oleva painostava värimaailma muuttuukin puhtaan neutraaliksi valkoiseksi.

Esimerkkejä värien merkityksistä:

Väreille ei voida määrittää vain yhtä ainoaa vakituista merkitystä. Värin käyttöyhteys vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten sen merkitys ilmenee katsojalle. Hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa punainen väri. Punainen voi kuvastaa verta, väkivaltaa sekä vaaran tuntua, mutta yhtälailla se liitetään yhteen toivon, intohimon ja rakkauden tunteen kanssa.

Tässä muutama esimerkki eri värien mahdollisista merkityksistä:

Keltainen – ilo, onnellisuus, petos, sairaus, ahneus

Musta – mysteeri, rikkaus, eleganssi, suru, pelko, paha

Oranssi – lämmin, energinen

Pinkki – romanttinen, viehättävä, leikkisä

Punainen – intohimo, rakkaus, jännitys, viha, vaara

Ruskea – mukavuus, luotettavuus, yksinkertaisuus

Sininen – turvallisuus, tyyneys, luottamus, kylmä, masennus

Valkoinen – rauha, puhtaus, viattomuus, neutraali

Vihreä – rauhoittava, luonto, parantava, kateus, myrkyllisyys, paha

Violetti – salaperäinen, viisaus, läheisyys, ylimielisyys, julmuus, suru

Esimerkkejä erilaisista värimaailmoista videolla

Valitsemalla videon värimaailman oikein voidaan värien avulla välittää halutunlaista tunnelmaa tehokkaasti katsojalle. Tässä alla on listattuna viisi erilaista esimerkkitapaa käyttää värejä videolla.

1) Monokromaattiset värit

Tässä värimäärittelyssä käytetään ainoastaan yhden värin eri sävyjä ja vahvuuksia. Yhden värin värimaailma on helppo toteuttaa ja luo rauhoittavan yleistunnelman videoon.

2) Analogiset värit

Väriympyrässä vierekkäin olevat kolme väriä muodostavat analogisen väriyhdistelmän. Nämä värit sulautuvat hyvin yhteen ja luovat rauhoittavan silmälle miellyttävän kokonaisuuden, jossa ei ole suurta kontrastia väreissä. Analogista värimäärittelyä tehdessä on hyvä valita yksi väri hallitsevaksi ja tuoda esimerkiksi kahdella väriympyrästä läheltä löytyvillä väreillä kontrastia kuvaan.

3) Vastakohtavärit

Nimensä mukaisesti tässä väriyhdistelmässä kuvassa näkyvät värit ovat toistensa vastakohdat väriympyrässä. Tällä tavalla saadaan luotua dramaattista tunnelmaa värien kontrastin avulla. Tästä suosittu esimerkki on muun muassa sininen ja oranssi. Tässä väriyhdistelmässä olisi hyvä muistaa, ettei vastakohtavärit toimi hyvin yhteen, mikäli niitä käytetään molempia yhtä hallitsevasti. Toinen väri kannattaa pitää päävärinä ja toisella värillä luoda sopivasti kontrastia kuvaan.

4) Kolmisointuvärit

Tässä väriyhdistelmässä väriympyrästä valitaan kolme väriä, jotka jokainen ovat toisistaan yhtä kaukana. Tässä yhdistelmässä kannattaa valita yksi väri hallitsevaksi ja kahdella värillä tuoda kuvaan kontrastia ja syvyyttä. Tällainen väriyhdistelmä muodostuu esimerkiksi käyttämällä kuvassa punaista, sinistä ja keltaista väriä.

5) Ristiriitaiset värit

Tässä väriyhdistelmässä yksi tai useampi väri on selkeästi erottuva muusta värimaailmasta. Esimerkiksi kokonaan mustavalkoisesta kuvasta vain yksi väri nähdään värillisenä. Tällöin värin sopimattomuus kuvaan saattaa jopa häiritä katsojan silmää, mutta samalla sitä voidaan käyttää tehokkaana tarinankerronnallisena elementtinä.

Esimerkkivideot

Tällä lyhyellä esimerkkivideolla havainnollistetaan värimaailman vaikutusta yleistunnelmaan. Videot ovat muuten täysin identtiset keskenään, mutta värimaailma vaihtuu.

1. Monokromaattiset värit

Tässä esimerkissä näyttäytyy keltaisen värin eri sävyt, jotka luovat mielikuvan lämpimästä ja onnellisesta talvipäivästä.

2. Vastakohtavärit

Vastakohtaväreiksi on valittu hyvin yleisesti käytössä olevat sininen ja oranssi väriyhdistelmä. Videolla sininen väri toimii hallitsevana ja oranssilla tuodaan kontrastia. Tämä väriyhdistelmä luo tähän kyseiseen videoon luonnollisen näköisen värimaailman kylmästä pakkaspäivästä, lämpimän auringon säteiden värittäessä maisemaa.

3. Ristiriitaiset värit

Esimerkkivideolla esiin nostetuksi väriksi on valittu lämmin auringonpaisteen luoma keltainen/oranssi väri. Muut videon värit on laskettu alas harmaan sävyisiksi. Tämä värimaailma luo videolle dramaattisen yleistunnelman, kun hallitseva värimaailma on mustavalkoinen.

 

Lue lisää videotuotanto palveluistamme ja katsotaan mitä voimme tehdä yhdessä!

 

Pyydä tarjous  yritysvideosta!

 

 

LÄHTEET:

https://nofilmschool.com/2015/08/history-importance-color-cinema-storytelling-film-lewis-bond

https://nofilmschool.com/2017/09/learn-basics-using-color-storytelling-device

https://wecommunication.blogspot.com/2018/01/how-can-color-tell-story-color-theory.html