Ota yhteyttä

Videotuotanto – mitä tekee videotuottaja?

30 huhtikuuta 2017

Videotuottaja mahdollistaa nopeasti toimivan videotuotannon. Hän on asiakkaan yhteyshenkilö, ideoi, koordinoi ja pitää hyvän fiiliksen kuvauksissa yllä.

Videotuottaja mahdollistaa käytännössä sujuvan videotuotannon. Videotuottaja on asiakkaalle kontakti ja kumppani sekä yhteys lopulliseen videoon. Raa’asti voisi sanoa videotuottajan hoitavan kaiken käytännön organisoinnin, jolloin itse kuvaus ja editointi voidaan rauhoittaa muille henkilöille. Tuottaja on avainasemassa tuotannon sujuvuudessa ja asiakaskokemuksessa.

Tuottaja on asiakkaan paras kaveri

Kuulun tuottajana suunnittelen ja toteutan erilaisia projekteja asiakkaiden toiveiden mukaan. Tuottajan työ näyttäytyy selkeimmin projektin alkupuoliskolla. Tuottaja on yhteydessä asiakkaaseen, kartoittaa asiakkaan toiveet projektin suhteen ja tekee tarjouksen. Varsinaisen yhteistyön alkaessa tuottaja pitää suunnittelupalaverin asiakkaan kanssa, jotta projektin käsikirjoitusta varten saadaan mahdollisimman kattava suunnitelma tulevasta työstä.

Tuottaja pyrkii osallistumaan käsikirjoittamiseen joko itse kirjoittajana tai kuvaajan kanssa yhteistyössä. Ideointivaiheessa tuottaja on aktiivisesti läsnä. Kun asiakas hyväksyy käsikirjoituksen, tuottaja alkaa etsiä kuvauskohteita sekä kuvauksiin tarvittavia malleja tai näyttelijöitä.

Tämän palapelin haastava osa on se hetki, kun tuottaja alkaa sovitella yhteen projektiin osallistuvien eri tahojen aikatauluja. Monesti tuon palapelin palat loksahtelevat paikoilleen kuin itsestään. Toisinaan palojen yhteensovittelu haastaa ratkojaansa todella. Jos tämä osa tuotannosta olisi itse kuvaajan vastuulla, kuvaajan olisi vaikeaa keskittyä miettimään tuotannon tarinaa ja lopullista visuaalisuutta.

Kuvauspäivät nostavat esiin tuottajan osaamistason

Tuottajan työn palkitsevimpia hetkiä ovat kuvauspäivät. Alkutuotanto on saatettu onnistuneesti loppuun ja varsinainen matka on valmis alkamaan. Kuvaaja virittää kameransa, valot nousevat jalustoille, tuottaja käy kuvaajan sekä kuvattavien kanssa vielä kuvausten tapahtumia läpi. Hyvä pohjatyö luo rennon ja luottavaisen ilmapiirin kuvauspäivän ylle.

Niin alkupalaverissa, suunnitteluprosessissa, kuvauksissa ja kaikissa projektin työvaiheissa tuottajalla on myös tärkeä rooli ylläpitää hyvää meininkiä. Kokeilepa itse tehdä luovaa työtä pahalla päällä! Hyvä ja toisia kunnioittava ilmapiiri sekä selkeä suunnittelutyö luovat puitteet menestyneelle kuvauspäivälle.

Tuottajan työn palkitsevimpia hetkiä ovat kuvauspäivät.

Kuulun vahvuus onkin yhteen hiileen puhaltava työtiimi sekä dynaaminen tiimityö. Keikalle päästään lähtemään pikaisellakin aikataululla.

Kysymykset, joita kuulet tuottajalta

On hyvä valmistautua hieman etukäteen tilatessasi videotuotantoa, jotta yhteisen vision luominen sujuu helpommin. Tuottajan soittaessa ja sopiessa tapaamista hänellä on useampia kysymyksiä mielessään.

Milloin videon tulisi olla valmiina?

”Heti!” on tyypillisimpiä vastauksia yhteydenotoissa, ja se on totta kai ymmärrettävää. Kun idea syntyy, on kova halu saada idea konkreettisesti nähtäville mahdollisimman pian. Laadukas tuotanto syntyy nopeasti, muttei silmänräpäyksessä, joten pieni kärsivällisyys on hyveistä merkittävimpiä.

Mikä on videon tarkoitus?

Mainosvideon tehtävä on toimia mahdollisimman myyvänä, mutta videon tarkoituksen pohdinnassa kannattaa käyttää hieman aikaa. Yksi hyvä mietittävä aihe on se, minkä fiiliksen haluatte videon tuottavan katsojalleen?

Ketkä ovat videon kohderyhmää?

Kenelle kohdennatte videon? Mitkä ovat videon jakelukanavat? Videon suunnitteluun siis kannattaa käyttää aikaa, koska erinomainen pohjatyö on jo puoli voittoa. Videosuunnittelussa on tärkeää pitää mielessä monta seikkaa asiakkaan näkökulmasta. Näitä seikkoja käydään läpi heti projektin alussa kartoituspalaverissa. Kuulun vahvuuksiin kuuluukin alkuvalmisteluihin panostaminen.

 Pyydä meiltä tarjous, jos haluat ammattimaisen näköistä visuaalista jälkeä!

Pyydä tarjous yritysvideosta