Ota yhteyttä

Yrityksen LinkedIn sisällöt

16 helmikuuta 2023

LinkedIn on tärkeä markkinointi-, myynti- ja rekrytointikanava etenkin b2b-alan yrityksille. Millaisia sisältöjä yrityksen kannattaa tuottaa LinkedIniin?

Tuntuuko, ettei yritykselläsi ole mitään sanottavaa LinkedInissä?

Mieti ensin, miksi yrityksenne kannattaa olla Linkedinissä? Haluatteko panostaa rekrytointiin, lisätä vaikutusvaltaa alallanne, saada lisää asiakkaita tai lisätä brändin tunnettuutta?

Kaikki nämä ovat hyviä syitä yrityksellä näkyä LinkedInissä. Tässä blogissa jaottelen LinkedIn-sisällöt neljään eri kategoriaan niiden käyttötarkoituksen, tavoitteen ja kohderyhmän perusteella.

1. Työnantajamielikuvan vahvistaminen (rekrytointi) – kuvaa yritystä ihmisinä

Tavoite: Saada rekryttyä ja pidettyä parhaat työntekijät omassa yrityksessä.

Kohderyhmä: nykyiset ja potentiaaliset työntekijät

Sisältöjen teemat:

 • Työnkuvaukset ja fiilis töissä.
 • Työntekijöiden saavutukset ja palkitseminen.
 • Työilmapiiri ja mikä siihen vaikuttaa.
 • Työntekijöiden edut, miksi ne koetaan tärkeinä ja miten ne edistävät työviihtyvyyttä.
 • Koulutusmahdollisuudet ja ammatillinen kehittyminen.
 • Työntekijöiden esittely.
 • Harjoittelijoiden esittely.
 • Arjen ilot, yllätykset, sattumukset ja harmitukset.
 • Erilaiset uratarinat ja etenemismahdollisuudet.
 • Rekrytointiprosessi.
 • Avoimet työpaikat.
 • Työntekijöiden tervetulotoivotukset ja muistamiset - palkinnot, valmistumiset, eläkkeelle jäännit.
 • Yrityksen sisäiset tapahtumat.
 • Työhyvinvointi ja sen kehittäminen.
 • Työntekijöistä huolehtiminen.
 • Yhdessäolo ja virkistäytymispäivät.
 • Behind-the-scenes materiaalit – kerro mitä kulisseissa tapahtuu.
 • Työtyytyväisyystutkimuksen tulokset ja työntekijöiden kommentit työstään.
 • Yhteisöllisyys – miten se näkyy.
 • Oppilaitosyhteistyöt.
 • Työympäristön esittely ja kuvaus.
 • Työntekijöiden erilaisuus ja samanlaisuus.
 • Henkilökunnan diversiteetti ja miten sitä vaalitaan.
 • Työpaikan ergonomia.
 • Työntekijähaasteet.
 • Mitä työ vaatii, mitä työ antaa.
 • Miten arkeen ja työn sujuvuuteen panostetaan.

Huom! Myös keveämpi sisältö ja huumori soveltuu tähän sisältöteemaan.

Vastaa kysymykseen millaista teillä on olla töissä?

Esimerkkejä:

2. Ajatusjohtajuus (tiedotus) – kuvaa yritystä tietona ja lukuina

Tavoite: Paras markkina-asema ja vaikutusvalta oman toimialan kehittämisessä
Kohderyhmä: Kaikki toimialan asiantuntijat
Sisältöjen teemat:

 • Tiedotteet, PR ja lehdistöltä ansaittu media.
 • Ulkoisiin tapahtumiin osallistuminen – ennen, niiden aikana ja opit ja kiitokset niiden jälkeen.
 • Messut, koulutukset.
 • Tapahtumien kuvagalleriat.
 • Työntekijöiden blogit ja mielipidekirjoitukset.
 • Omat tutkimukset ja artikkelit toimialalta.
 • Kannanotot ja näkökulmat toimialan tilanteeseen.
 • Vuosikatsaukset.
 • Avainhenkilöiden esiintymiset tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
 • Puhe-ohjelmat ja paneelikeskustelut.
 • Asiantuntijakeskustelut ja live streamit.
 • Yhteistyökumppanien ja sidosryhmien esittely.
 • Verkoston esittely.
 • Patentit ja immateriaalioikeudet.
 • Sertifikaatit.
 • Avainhenkilöiden eri näkökulmien nostaminen.
 • Faktat ja tunnusluvut.
 • Meriitit, palkinnot ja tunnustukset ulkopuolelta.
 • Kyselyt.
 • Infograafit.
 • Yritys lukuina.
 • Podcastit ja asiaohjelmat.
 • Tärkeimmät opit.

Vastaa kysymykseen miksi olette markkinoiden paras toimija?

Esimerkki:

Myynnin tuki (taktiset sisällöt) – kuvaa yritystä etuina asiakkaalle

Tavoite: Asiakkaan kuljettaminen ostopolulla eteenpäin
Kohderyhmä: Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat
Sisältöjen teemat:

 • Tuotteiden ja palveluiden esittelyt ja kuvaukset.
 • Asiakaspalaute ja sitaatit tyytyväisiltä asiakkailta.
 • Tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet ja kehittyminen.
 • Tuotteiden/palveluiden vertailut.
 • Tuotelanseeraukset.
 • Hintatiedot ja tarjouskampanjat.
 • Asiakastarinat.
 • Yhteistyöreferenssit.
 • Asiakastutkimuksien tulokset.
 • Ongelmien ratkaisutilanteet.
 • Usein kysytyt kysymykset ja niihihn vastaukset.
 • Reklamaatiot ja mokat – miten ne hoidetaan.
 • Myyntiprosessin esittely ja ostopolun kuvaus.
 • Toimialan myyttien murtaminen.
 • Mistä hinta muodostuu?
 • Tuotteen alkuperä ja miten se valmistetaan.
 • Valmistusmateriaalit ja mistä tuote koostuu.
 • Miltä tuote/palvelu tuntuu, maistuu, näyttää ja kuulostaa?
 • Asiakkaan saama hyöty.
 • Tuotteistus.
 • How to – opas miten tuotteita käytetään.
 • Vinkkejä tehokkaaseen käyttöön.
 • Turvallisuusnäkökulma.
 • Mikä on lopputulos ja edut, kun tuotetta ja palvelua on käytetty, mitä asiakas saa?
 • Mikä on tuotteen/palvelun tuoma lisäarvo?

Vastaa kysymykseen miksi kannattaa ostaa juuri teidän tuote/palvelu?

Esimerkkejä:

 

4. Brändin tunnettuuden kasvattaminen – kuvaa yritystä tarinana ja tunteena

Tavoite: Tunnettuuden kasvattaminen ja asiakkaan tunneyhteyden luominen ja sitouttaminen
Kohderyhmä: Kaikki
Sisältöjen teemat:

 • Yrityksen ydin ja tarina – mitä ongelmaa ratkaisette.
 • Mistä kaikki alkoi?
 • Historia ja yrityksen kehittyminen.
 • Yrityksen eettisyys.
 • Yrityksen juhlavuodet.
 • Code of conduct – eettiset toimintaohjeet.
 • Yrityksen visio ja missio.
 • Arvot ja miten ne näkyy arjessa ja käytännössä.
 • Vastuullisuusasiat ja niiden kehittäminen.
 • Millaisia tunteita haluatte herättää.
 • Musiikki ja äänimaailma.
 • Brändiyhteisö ja yhteinen kulttuuri.
 • Brändin visuaalisuus – miksi on valittu tietyt värit, elementit, fontit ja ohjenuorat edustamaan brändiä.
 • Videot ja animaatiot.
 • Kuvat ja niiden yhteneväisyys.
 • Miten erottaudutte muista alan toimijoista.
 • Mitä yritys tekee ja ei tee – miksi?
 • Mitä teemoja haluatte edistää.
 • Brändin uudistaminen – kehittymisen tie.
 • Miksi logo tai maskotti on sellainen kuin on?
 • Miten brändi näkyy käytännössä?
 • Hyväntekeväisyys ja vaikuttaminen yhteiskunnallisesti / yhteisöllisesti.
 • Yrityksen henkilöitymät ja avainhenkilöt.
 • Liiketoiminnan tunnepuoli.
 • Tavoitteet ja niissä eteneminen.
 • Vuorovaikutteiset sisällöt ja kyselyt.

Vastaa kysymykseen miksi yrityksenne on olemassa?

Esimerkkejä:

 

Muista, että somessa toimii rehellisyys. Ei siis kannata mitenkään luoda ruusuista kuvaa yrityksestä, joka ei sitä todellisuudessa ole. Heitä turha kiiltokuvamaisuus pois ja laita sisällöntuotantoon aitous peliin!

Sisällöntuotannon systematisointi

Voit rakentaa sisällöntuotantoa valitsemalla viestintään tärkeimmästä osa-alueesta sisältöteemoja. Mikset vaikka nappaisi jokaisesta sisältötyypistä yhden teeman viikkoon – näin sinulla on jo LinkedIniin neljä postausta per viikko ja puhuttelet jokaista kohderyhmääsi tavoitteellisesti viikottain.

Muista vaihdella myös eri sisältömuotoja, sillä saman asian voi sanoa monella tapaa. Mitä tärkeämpi asia, sitä enemmän kannattaa käyttää aikaa. Monet sisältömuodot, kuten esimerkiksi vaikka livelähetykset ja videot, sopivat kaikkiin sisältötyyppeihin!

Kannattaa tutustua myös blogiimme, joka kertoo brändiä tukevista sisältökonsepteista!

Lue lisää LinkedIn-koulutuksistamme!

Oletko jo tutustunut näihin kirjoituksiimme?

linkedin-yrityssivu-analytiikka

Linkedin-mainonnan kohdennus