Ota yhteyttä

Facebook-analytiikka – mitä se tarkoittaa ja miksi sitä kannattaa seurata?

Kävijätietojen perusteella ymmärrät, millainen sisältö tykkääjiäsi kiinnostaa ja leviää parhaiten. Lue mitä Facebook-analytiikkaa kannattaa seurata!

Jonna Muurinen

Kuulun perustaja, toimitusjohtaja ja pääkouluttaja.

Facebookissa yrityssivun ylläpitäjät saavat käsiinsä hyvää analytiikkaa eli tilastotietoa sivunsa näkyvyydestä yleisölle. Usein silti saamme kysymyksiä, mitä eri luvut tarkoittavat. Tämä blogi vastaa juuri tuohon kysymykseen: Mitä Facebook-analytiikka tarkoittaa?

Analytiikkaa ei pidä analysoida analysoinnin vuoksi, vaan jotta pystyisit hiomaan Facebook-sivusi sisällöstä entistä parempaa ja kiinnostavampaa.

Kävijätietojen perusteella ymmärrät paremmin, millainen sisältö tykkääjiäsi kiinnostaa ja millainen sisältö leviää parhaiten . Sivun kävijätietojen avulla voit:

 • saada sivusi suorituskykyyn liittyvää analytiikkaa
 • selvittää, mitkä julkaisut ovat käyttäjien mielestä kiinnostavimpia
 • tarkastaa yleisimmät ajankohdat, milloin yleisösi on Facebookissa.

Voit tarkastella kaikkia julkaisujasi ja tutkia, mitkä julkaisut ovat saaneet eniten tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Näiden tietojen avulla voit luoda lisää sellaisia julkaisuja, jotka kiinnostavat kohderyhmääsi. Voit myös saada selville, milloin yleisösi on Facebookissa, ja julkaista tai ajastaa julkaisusi ilmestymään silloin, kun todennäköisimmin tavoitat eniten ihmisiä.

Mistä löydän sivun kävijätiedot?

Näet sivusi kävijätiedot, pöytäkoneella, napauttamalla sivusi vasemmassa laidassa olevaa Kävijätiedot -painiketta. Muista, että tarvitset vähintään 30 tykkäystä sivullesi ennen kuin näet kävijätiedot.

Facebook kävijätietojen tarkasteleminen

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus -kohdasta näet seuraavat sivusi kokonaistehokkuutta koskevat tiedot:

 • Toiminnot sivulla: Kuinka moni ihminen on klikannut kansikuvasi toimintakutsua. Esim. Soita nyt, Rekisteröidy, Ota meihin yhteyttä.
 • Sivun näyttökerrat: Kuinka moni ihminen on tullut FB-sivullesi ja katsellut sen asioita. (Yleensä ihmiset lukevat FB-sisältöjä oman aikajanansa kautta. Sen takia tämä määrä kertoo poikkeuksellisesta mielenkiinnosta sivuanne kohtaan.)
 • Sivutykkäykset : Sivutykkäyksiä yhteensä on sivustasi tykänneiden yksittäisten henkilöjen määrä. Uudet sivutykkäykset näyttävät, kuinka paljon uusia tykkäyksiä sivusi on saanut viimeisten viikon aikana edelliseen seitsemän päivän jaksoon verrattuna.
 • Julkaisun kattavuus : Kokonaiskattavuus näyttää, kuinka moni yksittäinen henkilö on nähnyt sivuusi liittyvää sisältöä (mainokset mukaan lukien) viimeisen viikon aikana. Julkaisujen kattavuus näyttää, kuinka moni yksittäinen henkilö on nähnyt sivusi julkaisut.
 • Tarinan kattavuus: Näyttää kuinka laajalti tarinanne, eli stoorinne ovat levinneet.
 • Suositukset: Niiden kertojen määrä, kun joku on suositellut sivuanne.
 • Julkaisuun sitoutuminen : Sitoutetut-tilasto ilmaisee, kuinka moni yksittäinen henkilö on tykännyt julkaisustasi, kommentoinut sitä tai jakanut sen viimeisen viikon aikana. Klikkaukset kertovat paljonko tykkäämisiä, kommentteja, jakoja ja julkaisujen klikkauksia on tullut viimeisen viikon aikana.
 • Videot: Kuinka monta kertaa videoitanne on katseltu yli kolmen sekunnin ajan.
 • Sivun seuraajat: Kuinka monta uutta seuraajaa sivunne on saanut tarkastellulla aikavälillä.

Facebook sivun kävijätietojen tarkastelu

Yleiskatsaus-sivun alta löytyy erittäin hyödyllinen kohta, nimittäin seurattavat sivut . Voit yhdestä paikasta seurata joko kilpailijoitanne ja heidän sisältöjään tai oppimismielessä joitakin Facebook-sivuja, joiden sisällöistä voisit mielestäsi oppia jotakin. Näet, kuinka paljon sivujen tykkääjämäärät lisääntyvät, paljonko ne julkaisevat ja etenkin, kuinka paljon sitoutumista heidän julkaisunsa saavat aikaiseksi.

Meillä seurataan tarkkaan myös kilpailijoiden menestystä. 😉

Facebook-sivut tilastot seurattavat sivut

Tykkäykset

Tykkäykset-napin alta näet, miten sivunne tykkääjämäärä on ajan myötä kehittynyt. Sieltä näet myös sen, onko joku poistanut sivutykkäyksen. Yksittäiset tykkäysten poistot ovat normaaleita, ja niitä tulee kaikille. Jos tykkäyksiä sen sijaan poistetaan paljon kerralla, on syytä selvittää, mistä tämä on johtunut. Ovatko sivunne sisällöt olleet ärsyttäviä tai epämiellyttäviä, vai ovatko tykkäysten poistot reaktioita jostakin isommasta tapahtumasta?

Facebook-tilastot tykkaajamaaran kehittyminen

 

Kattavuus

Kattavuuden alta löydät nimensä mukaisesti julkaisujesi kokonaiskattavuuden. Voit vaihdella aikaväliä, jota haluat tarkastella. Jos olet mainostanut sisältöjänne, kattavuuskäppyrä on oranssi. Jos et ole mainostanut rahalla ollenkaan, käppyrät ovat vaaleankeltaisia.

Kattavuus pitäisi tietenkin olla mahdollisimman korkea, eli julkaisujen pitäisi näkyä mahdollisimman kauas. Kun katselee kattavuuskäyriä, ymmärtää herkästi mainoseurojen merkityksen.

Facebook-sivun tilastot julkaisujen kattavuus

Sivun katselut

Nimensä mukaisesti sivun katselut tarkoittaa nimenomaan sitä, montako kertaa sivua on katseltu Facebookissa itse sivullanne sen sijaan, että oltaisiin nähty julkaisuja pelkästään omalla aikajanalla. Vaikka tykkääjiä olisi tuhansia, aika harva tulee FB-sivun sisältöjä katsomaan. Sama pätee alalla kuin alalla.

Näet myös mitä osioita sivultanne on katseltu, kenties profiilia (koti) tai ehkäpä vanhempia livevideotaltiointeja? Moni tarkastaa yrityksen sijainnin Facebookista, ja sekin on nähtävissä sivun katseluissa.

Sivun katselut Facebook kävijätiedoissa

Jos sivun katselijoita on yli 100, pystyy Facebook erittelemään sivun katsojista mm. iän, sukupuolen ja paikkakunnan. Jos katselijoita on alle 100, näitä tietoja ei tarjota. Näet kuitenkin katsellaanko profiilianne mobiililla vai tietokoneella.

Facebook kävijätiedot sivun katselut laitteittain

Julkaisut

Tämä on kaikkein tärkein kohta. Julkaisujen alta löydät tiedon siitä, milloin yleisösi on Facebookissa paikalla. Täältä näet myös yksittäisten julkaisujesi (eli päivitystesi) menestyksen eli kuinka moni on tykännyt, jakanut tai kommentoinut, sekä julkaisujesi sitoutuneisuusasteen.

Sitoutuneisuusaste on juuri se tärkein seurattava, sillä itse asiassa näkyvyyden kannalta ainoastaan tykkäyksillä, kommenteilla ja jaoilla on merkitystä. Mitä korkeampi sitoutuneisuusaste, sitä laajemmalle sivusi sisällöt tulevaisuudessakin näkyvät. Jollei reaktioita tule, Facebook analysoi sivusi sisällön olevan tylsää, ja näin ollen näkyvyyskin laskee.

Milloin fanisi ovat paikalla?

Tämän täpän alta näet parhaat julkaisuajankohdat. Kun siirrät hiiren kursorin tietyn päivän kohdalle, näet parhaimmat ajat julkaisulle kunakin päivänä. Kun sitten julkaiset jotain, pyri julkaisemaan siihen aikaan, kun yleisöä on paikalla paljon. Jos ajastat päivityksesi, katso, mihin kellonaikaan kannattaa sisältöä julkaista.

Facebook-tilastot julkaisut milloin fanisi ovat paikalla

Fanien paikallaolon alta löydät julkaisukohtaista tietoa julkaisujesi menestyksestä. Näet, monelleko julkaisu on näkynyt, moniko siitä on tykännyt ja moniko sitä on kommentoinut tai jakanut.

Facebook-tilastot julkaisujen levikki ja reaktiot

Kun haluat tietää oletteko tavoittaneet muitakin kuin jo sivustanne tykkääviä ihmisiä, voit klikata lisäksi valikosta vaihtoehdoksi ”Kattavuus: fanit / ei-fanit”. Tätä kannattaa seurailla etenkin silloin, kun teette mainontaa ja silloin, kun olette tekemässä uusasiakashankintaa tai olette vasta perustaneet Facebook-sivunne.

Facebook-tilastot kattavuus fanit ja ei-fanit

Kun haluat tarkastella julkaisukohtaisesti kenelle mikäkin julkaisu on näkynyt, siirrä hiiren kursori Kattavuus-palkin päälle, niin näet kuinka monelle ei-fanille julkaisu on näkynyt.

Julkaisujen levikki fanit ja muut kuin fanit

Kattavuus tarkoittaa siis moniko julkaisun on nähnyt – monenko silmäparin ohitse yksittäinen julkaisu on mennyt. Luku vaihtelee postausten välillä runsaasti, ja siihen vaikuttavat tykkäykset, kommentit, jaot ja klikkaukset – sekä tietenkin mahdollinen mainosrahan käyttö. Seuraa kattavuutta säännöllisesti, niin opit, mitkä sisällöt toimivat parhaiten ja mitkä eivät.

Julkaisutyypit

Julkaisujen alta löydät myös julkaisutyypit. Sitä klikkaamalla näet helposti, minkä tyyppiset sisällöt juuri teillä toimivat parhaiten – kuvat, videot, linkit vai tekstit.

Facebook-tilastot julkaisutyypit

Tapahtumat

Jos sivullanne on paljon tapahtumia, kannattaa seurailla tämän kohdan menestymistä. Facebook on vastikään parantanut tapahtumiin liittyvää analytiikkatiedon saatavuutta merkittävästi. Täältä siis näet, miten tapahtumanne ovat levinneet Facebookissa. Näet myös, onko juuri oikea kohderyhmä reagoinut ja nähnyt tapahtumianne. Jos tätä kautta huomaat, ettei tapahtumaanne ole vielä reagoitu, tiedät, että sitä on syytä mainostaa aktiivisemmin.

 

Facebook-tilastot tapahtumat

 

Facebook-tilastot tapahtumien tiedot

Videot

Videoiden tilastotiedot löytyvät nykyisin aika epäkätevästi Creator studion alta, mutta jos vain klikkaat videot-nappia, Facebook kyllä ohjaa sinut oikeaan paikkaan. Eli Creator Studion alta löydät videostatistiikan, eli yksittäisten videoiden menestyksen. Täältä näet helposti, kuinka laajalle videot toisaalta Facebookissa leviävät, mutta kuinka lyhyitä niiden pitäisi olla, jotta ihmiset jaksavat katsoa ne loppuun asti.

Videoita katsotaan Facebookissa huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin esimerkiksi YouTubessa, koska YouTubeen mennään nimenomaan katselemaan videoita, kun taas Facebookissa videoita näkee yllättäen, tilaamatta. Jos sisältö sattuu kiinnostamaan, se katsotaan, mutta muuten siirrytään nopeasti eteenpäin.

Valitse täälläkin aikaväli, viimeinen 7 tai 28 päivää. Voit myös tarkastella videoita sen perusteella, onko ne julkaistu, onko ne ristiinjulkaistu jonkun toisen sivun kanssa vai onko kyse jaetuista videoista.

Myös videoista näkee, ovatko katselijat olleet pääasiassa omia faneja vaiko myös ei faneja.

 

 

Creator studio videostatistiikka

 

 

 

 

 

 

 

Yksittäistä videota klikkaamalla pääset näkemään vielä yksityiskohtaisemmat tilastot. Kun klikkaat videon auki, saat ensin koosteen videon saamasta huomiosta ja sen jälkeen katsella haluamasi tiedot vieläkin tarkemmin. Kun siirrät hiiren kursorin esimerkiksi tietyn alueen kohdalle, kuten alla olevassa kuvassa Uusimaa, saat myös tarkan videoiden katselumäärät alueittain. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan myös maksettua mainontaa – jos huomaat, ettei toivotuilla alueilla ole vielä videoitanne nähty, kohdenna maksettua mainontaa kyseiselle alueelle videollasi.

Creator studio videoanalytiikka videokohtaisesti

Ihmiset

Kohdan ihmiset alla näet sivunne tykkääjien demografian: sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunta ja kieli, jolla tykkääjä käyttää Facebookia. Huomaa tässäkin kohdassa kolme alaikkunaa FANISI, TAVOITETUT HENKILÖT, SITOUTETUT. Todennäköisesti kohderyhmät ovat jokaisen alaikkunan alla hieman erilaiset.

Etenkin verkkokaupat voivat käyttää tätä tietoa hyväkseen, mikäli näkevät, että joltakin potentiaalilta paikkakunnalta ei löydykään paljoa tykkääjiä. Toinen mihin tämän voi antaa vaikuttaa, on Facebookissa käyttämänne kieli. Jos teillä on Facebook-sivu, jonka on tarkoitus olla monikielinen, voitte tästä näkymästä tarkistaa, paljonko kutakin kieltä puhuvia ihmisiä sivunne tykkääjissä on. Näin tiedätte, mitä kieliä sivulla kannattaa käyttää ja miten postauksia kannattaa kohdentaa.

Facebook-sivun tykkaajat

 

Facebook-sivun tykkaajat

 

 

Koulutamme Facebook-markkinointia ympäri Suomen ja webinaarien välityksellä, pyydä meiltä koulutustarjous!

Facebook-koulutukset