Ota yhteyttä

Kuinka luodaan vahva brändi? 6+1 tehtävää brändinrakentajille

Mistä elementeistä vahva brändi koostuu? Tutustu kuuden kohdan tehtävälistaamme brändinrakentajille.

Vahvoilla brändeillä rakennetaan kilpailuetua ja saavutetaan parempia liiketoiminnallisia tuloksia. Mutta kuinka sellainen oikein rakennetaan – vahva brändi nimittäin? Tutustu kuuden (plus yhden) kohdan listaamme ja suorita tehtävä jokaisen kappaleen lopusta.

1. Visuaalinen identiteetti herättää huomion

Mikä brändi sinulla tulee mieleen punaisesta väristä? Entäpä sini-keltaisesta lookista? Visuaalisuus on tärkeä osa brändiä. Selkeillä väripaleteilla ja graafisilla elementeillä sekä herätetään huomio, että jätetään muistijälki kohderyhmään. Yhtä reseptiä onneen ei ole, vaan brändin kannattaa tietysti hakea visuaaliseksi identiteetikseen erottuvaa ilmettä, joka ei muistuta muita yrityksiä tai kilpailijoita. Värien lisäksi muotokieli, grafiikat, fontit ja kuvitukset rakentavat visuaalista mielikuvaa. Vaikka sekä Kuulun että vaikkapa Mustin ja Mirrin väritys on vihreä, et todennäköisesti kuitenkaan sekoita niitä toisiinsa.

Visuaalinen identiteetti on kuitenkin paljon muutakin, kuin värejä ja fontteja. Visuaalista brändimielikuvaa tukee vahvasti yrityksen kuva- ja videomaailma. Käytetäänkö kuvapankkikuvia vai omien työntekijöiden kasvoja? Viestiikö kuvien laatu uskottavasta yrityksestä? Ovatko kuvat erilaisia ja erottuvia – vai hukkuvatko ne massaan?

Tehtävä: Pohdi, tunnistetaanko brändisi ilman sen nimeä tai pelkistä logon elementeistä. Muistuttavatko ne jotakin toista yritystä tai kilpailijaa? Tarkastele brändiäsi ilman luettavia elementtejä. Jääkö se mieleen?

2. Äänensävy jää mieleen

Brändin äänensävyllä tarkoitetaan sen tyyliä viestiä. Jos brändi olisi ihminen, kuinka se puhuisi? Millaisista asioista se kertoisi – ja millä tyylillä? Olisiko brändisi hauska ja rento, vakava ja virallinen, vai ehkä boheemia maailmanvalloittajatyyppiä, joka kertoo seikkailuistaan?

Tehtävä: Tutustu brändipersoonallisuuksiin ja arkkityyppeihin. Millainen brändisi olisi ihmisenä? Miten se viestisi? Mikä on yrityksenne brändin äänensävy? Onko se yhtenäinen kaikissa viestintäkanavissa? Heijastaako se brändinne persoonallisuutta? Jos ei, mitä muutoksia siihen pitäisi tehdä?

3. Tunteet tukevat ostopäätöstä

On tutkittu, että jopa 95 % ostopäätöksistä tehdään alitajuntaisesti. Tunteilla on siis valtava merkitys kulutuskäyttäytymiseemme. Tunteita herättävä brändi jää mieleen ja saa myös todennäköisemmin maksamaan tuotteesta kilpailevaa tarjontaa enemmän.

Meissä eniten tunteita herättävät asiat pohjautuvat yleensä jollain tavalla arvomaailmaamme. Siksi myös brändien on tärkeää viestiä arvoistaan ja toiminnastaan niiden hyväksi. Mitkä arvot ovat tärkeitä yrityksellenne? Ovatko arvot linjassa asiakkaanne kanssa? Vuorovaikutus yleisönne kanssa vahvistaa tunnesidettä entisestään.

Brändeissä tunteita herättää myös niiden missio ja visio. Voiko asiakas samaistua niihin? Pitääkö hän toimintaanne tärkeänä?

Tehtävä: Kysy asiakkailta ja työntekijöiltä, millaisia tunteita brändinne herättää. Oletko tyytyväinen vastaukseen? Kuinka voisit vahvistaa noita tunteita tai viedä niitä toiseen suuntaan? Tarkista myös, ovatko arvonne linjassa työntekijöidenne ja asiakkaidenne kanssa.

 

Kuulun Stockikuvat 2022_2048px-43 (1)

 

4. Yhtenäisyys vakuuttaa

Eli consistency is the key. Vahvat brändit kertovat yhtenäistä viestiä kaikissa kohtaamispisteissään asiakaspolun varrella. Siksi onkin tärkeää, että brändikuva sekä suunniteltu brändistrategia on jalkautettu kaikille tasoille koko yrityksessä.

Brändi näkyy asiakkaalle esimerkiksi mainoksina, asiakaspalveluna sekä kivijalkaliikkeen järjestyksenä. Näissä kaikissa asiakaspolun kohtaamispisteissä brändikuvan tulisi välittyä yhtenäisenä. Siksi myös työnantajamielikuva on tärkeä osa vahvaa brändiä. Kun työntekijät viihtyvät työssään, he viestivät siitä paremmin myös ulospäin.

Yhtenäisyyden lisäksi on kuitenkin tärkeää huomioida, että brändin viestintä on kuhunkin viestintäkanavaan sopivaa. Siispä esimerkiksi mediatiedotteiden ja TikTokin viestinnän ei tarvitse olla samanlaista, mutta molempien tulisi kuitenkin sopia yhtenäiseen brändikuvaan.

Tehtävä: Piirrä yrityksenne asiakaspolku. Kirjaa ylös, kuinka brändinne näkyy missäkin kohtaamispisteessä. Kuinka voisitte yhtenäistää kohtaamispisteiden brändikuvaa? Voisitteko erottautua niissä jollakin erityisellä tavalla?

5. Toimiva tuote tai palvelu erottaa kilpailijoista

Vaikka brändin avulla voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua, ei pelkällä brändillä saavuteta menestystä, jos se ei oikeasti tarjoa arvoa asiakkaalle. Hyvän brändin taustalla on toimiva tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa valita uudelleen ja uudelleen, suositellen sitä myös lähipiirilleen.

Tehtävä: Tutustu asiakkaidenne palautteisiin. Juttele heidän kanssaan – kuinka voisitte tehdä tarjoamastanne entistä toimivamman?

6. Kilpailija-analyysi auttaa erottautumaan

Kilpailija-analyysi on keskeinen osa brändin rakentamista. Se auttaa ymmärtämään, miten oma brändi sijoittuu markkinoille ja miten se eroaa kilpailijoista. Kilpailija-analyysin avulla voidaan tunnistaa kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet, sekä löytää mahdollisuuksia erottautua ja luoda ainutlaatuinen arvolupaus.

Kilpailijoiden brändien ymmärtäminen auttaa myös tunnistamaan markkinatrendit ja asiakkaiden odotukset. Se voi paljastaa, mitkä brändielementit resonoivat kohderyhmän kanssa ja mitkä eivät. Tämä tieto voi olla erittäin hyödyllistä oman brändistrategian kehittämisessä.

Lisäksi kilpailija-analyysi voi auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia uusien markkinarakojen löytämiseen. Se voi auttaa yritystä kehittämään tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja erottuvat kilpailijoista.

Kaiken kaikkiaan kilpailija-analyysi on tärkeä työkalu brändin rakentamisessa, sillä se auttaa yritystä ymmärtämään markkinaympäristöään ja kehittämään strategioita, jotka tukevat brändin kasvua ja menestystä.

Tehtävä: Tutki kilpailijoidenne brändejä. Mitä he tekevät hyvin? Missä he voisivat parantaa? Mitä he lupaavat asiakkailleen – löydätkö arvolupauksen helposti esimerkiksi jo googlatessa?

+1 Toisto jättää muistijäljen

…ei viittä ilman kuudetta. Huolellisimminkaan rakennettu brändi ei vahvistu, ellei sitä tuoda tunnetuksi maailmalle.

Hyvän brändin pohja rakennetaan ihan muualla kuin mainoskanavissa, mutta jakelun ja toiston merkitystä ei saa aliarvioida. Esimerkiksi LinkedIn suosittelee mainonnan toistojen määräksi 8–10 kertaa per henkilö, jotta mainos jää mieleen kanavalle ominaisessa kulttuurissa.

Tehtävä: Koosta yrityksenne markkinointisuunnitelma yhteen ja vertaa sitä asiakaspersoonan mediakäyttöön. Onko brändinne esillä tarpeeksi juuri oikeissa kanavissa? Tarkastele myös yrityksenne mainonnan frekvenssilukuja. Kuinka usein yksi ihminen törmää mainokseenne tietyssä kanavassa?

B2C-esimerkkejä

  1. Apple: Apple on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä, ja se on onnistunut rakentamaan vahvan brändin innovatiivisuuden, laadun ja minimalistisen muotoilun avulla. Apple on myös onnistunut luomaan vahvan yhteisön, joka on uskollinen brändille. Heidän tuotteensa ovat tunnettuja helppokäyttöisyydestä ja tyylikkäästä muotoilusta, ja heidän "Think Different" -sloganinsa heijastaa heidän haluaan haastaa status quo ja innovoida.

  2. Nike: Nike on toinen esimerkki menestyneestä brändistä. He ovat onnistuneet rakentamaan vahvan brändin urheilu- ja fitness-sektorilla laadukkaiden tuotteiden, inspiroivan markkinoinnin ja vahvan brändin tarinan avulla. Nike on tunnettu "Just Do It" -sloganistaan, joka kannustaa ihmisiä olemaan aktiivisia ja ylittämään itsensä.

  3. Coca-Cola: Coca-Cola on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä. He ovat onnistuneet rakentamaan vahvan brändin yhdistämällä tuotteensa positiivisiin tunteisiin ja kokemuksiin. Coca-Colan punainen väri ja kiehkurainen logo ovat tunnistettavissa ympäri maailmaa. Heidän mainoskampanjansa, kuten "Share a Coke" sekä perinteinen joulurekka, ovat luoneet yhteyden kuluttajiin ja vahvistaneet brändin tunnettuutta.

B2B-esimerkkejä

  1. IBM: IBM on yksi maailman tunnetuimmista B2B-brändeistä. He ovat onnistuneet rakentamaan vahvan brändin innovatiivisuuden, luotettavuuden ja laadun avulla. IBM on tunnettu "Think" -sloganistaan, joka heijastaa heidän haluaan innovoida ja ratkaista asiakkaidensa ongelmia. IBM on myös onnistunut luomaan vahvan yhteisön, joka on uskollinen brändille.

  2. Salesforce: Salesforce on johtava asiakkuudenhallinnan (CRM) ohjelmistoyritys, joka on onnistunut rakentamaan vahvan brändin tarjoamalla laadukkaita tuotteita ja erinomaista asiakaspalvelua. Salesforce on tunnettu siitä, että se auttaa yrityksiä parantamaan asiakassuhteitaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

  3. Slack: Slack on viestintätyökalu, joka on onnistunut rakentamaan vahvan brändin tarjoamalla helppokäyttöisen ja tehokkaan ratkaisun tiimien väliseen viestintään. Slackin brändi viestii yksinkertaisuudesta, tehokkuudesta ja yhteistyöstä.

  4. Mailchimp: Mailchimp on sähköpostimarkkinointialusta, joka on onnistunut rakentamaan vahvan brändin tarjoamalla helppokäyttöisiä työkaluja sähköpostimarkkinointiin. Mailchimpin brändi viestii yksinkertaisuudesta, luovuudesta ja tehokkuudesta.

Kuuden (plus yhden) tehtävän lista on nyt selätetty – hienoa työtä! Haluaisitko kuitenkin vielä pallotella bränditekemistänne yhdessä tai vaikkapa järjestää workshopin isommalle porukalle? Ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Lue lisää brändäyspalveluistamme

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä tekstit

Brändiä tukeva konseptointi

Brändin tarinallistaminen