Ota yhteyttä

Midjourney: tekoäly luovana kaverina videokuvausten esituotannossa

6 kesäkuuta 2023

Tekoäly on nopea, monipuolinen ja luovuutta ruokkiva suunnittelutyökalu kuvatuotannossa. Esimerkki Midjourneyn hyödyntämisestä videon esituotannossa.

Sami Harjunen

Sami Harjunen työskentelee videosisältöjen asiantuntijana Helsingin toimistollamme.

ChatGPT:n tullessa julkiseen käyttöön loppuvuodesta 2022 mullistui moni taiteen ja suunnittelun ala. Luonnollista kieltä ymmärtävä ja generatiivinen, eli uutta luova, työkalu nopeutti ja mahdollisti asioita helpottaen monia työvaiheita. Tekoälypohjaiset kuvageneraattorit tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvien luomiseen, muokkaamiseen ja suunnitteluun.

Tekoäly nopeuttaa ja skaalaa visuaalista tuotantoa

Yksi tärkeimmistä eduista, joita AI-pohjaiset kuvat tarjoavat suunnittelijoille, on nopeus ja skaalautuvuus. Kuvanluontialgoritmit voivat tuottaa suuren määrän erilaisia kuvia lyhyessä ajassa ja suunnittelijat voivat käyttää niitä inspiraationa tai pohjana omien kuvien luomiselle.Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi mainonnan tai markkinoinnin suunnitellussa, jolloin tarvitaan useita erilaisia referenssikuvia nopeasti.

Toinen tärkeä etu AI-pohjaisissa kuvissa on niiden kyky sopeutua eri käyttötarkoituksiin. Suunnittelija voi esimerkiksi syöttää kuvanluontialgoritmiin tietyn väripaletin, jolloin generoitu kuva sopii paremmin tiettyyn suunnitteluprojektiin. Tämä lisää kuvien monipuolisuutta ja helpottaa suunnittelijan työtä.

Tekoäly ruokkii luovan ihmisen mielikuvitusta ja taitoa

AI-pohjaiset kuvageneraattorit toimivat parhaimmillaan artistin työkaluna, joka ruokkii luovuutta ja taitoa. Tekoäly helpottaa ja nopeuttaa monia työvaiheita, mutta suunnittelijan on edelleen käytettävä omaa näkemystään saadakseen aikaan tavoitetun lopputuloksen. AI-pohjaisten kuvien käyttö kuvasuunnittelussa onkin yksi esimerkki siitä, kuinka teknologia voi täydentää ja nopeuttaa ihmisen osaamista.

Kuvauksia suunnitellessa pyritään erilaisia työkaluja käyttäen saamaan oma mielikuva tai näkemys tarpeeksi selkeäksi, jotta siitä pystyy mielekkäästi asiakkaan tai työryhmän kanssa keskustelemaan. Tähän perinteisinä työkaluina usein käytetään esimerkiksi kuvakäsikirjoituksia ja mielikuvatauluja konkretisoimaan sitä, miltä kohtauksen tulisi näyttää ja minkälainen tunnelma siitä tulisi välittyä.

Perinteisten lähestymistapojen rinnalle on AI:n kehittyessä noussut useita tekoälyllä toimivia kuvageneraattoreita, joiden tarkoitus on luoda kuvia perustuen syötettyyn kehotteeseen. Kehote (engl. prompt) on tekstimuotoinen käsky tai pyyntö, jonka pohjalta tekoäly kuvia tuottaa. Oikein käytettynä tämä on usein tehokas tapa saada oma visio esille tehokkaasti ja ymmärrettävästi. Sen lisäksi, että kuvageneraattorit toteuttavat näkemyksiäsi parhaasi mukaan ovat ne erinomainen inspiraation lähde ja lopputuloksessa saattaa olla asioita, jotka eivät olisi tulleet mieleenkään kuvia suunnitellessasi. Ikäänkuin luovuuden co-pilot.

Case esimerkki Rinnekodit-tuotannostamme

Kokeilimme Rinnekodit -tuotannon esituotantovaiheessa tehdä muutaman kuvan kuvakäsikirjoitukseen Generatiivisella tekoälysovelluksella nimeltä Midjourney (olethan jo lukenut blogimme Midjourneystä?). ChatGPT:tä hyödyntämällä loimme promptit joilla pyrimme hakemaan kuviin tietynlaista haikeata, mutta lämmintä ja toiveikasta tunnelmaa.

Tekoälykuva Midjourney case RinnekoditTekoälykuva Midjourneyn luomana case Rinnekodit
Kuva 1. Tekoälyn luoma kuva annettujen promptien pohjalta.
Kuva 2. Tekoälyn luoman referenssikuvan inspiroimana toteutettu lopullinen kuva.

Vaikkakin referenssikuva meni dramaattisuudessaan liioittelun puolelle ja haluttu moderni hoitokoti muistutti enemmän mummonmökkiä, oli kuva mainio esimerkki siitä, millainen kohtauksen tunnelma voisi olla. Tästä lähdimme liikkeelle. Toisessa esimerkissä jatkoimme samaa linjaa ja pyysimme tekoälyn tekemään lämpimän isä-tytär kohtaamisen. Alla näemme jälleen tekoälyn luoman skenaarion sekä lopullisen videoon päätyneen kuvan.

Rinnekodit-videon tekoälykuvaRinnekodit-videon isä-tytär kohtaus
Kuva 1. Tekoälyn näkemys lämpimästä kohtaamisesta.
Kuva 2. Tekoälyn luomasta kuvasta inspiroi meitä tälläiseen lopputulokseen.

Kokeile ja opettele tekoälykuvatuotanto, jotta saat luovuudestasi kaiken irti

Vaikka kuvien luominen tekoälyn avulla on lähtökohtaisesti helppoa, nopeaa ja jopa hauskaa, on siinä oma oppimiskäyränsä. Tekijän tulee tietää millä prompteilla saa tekoälyn toimimaan tahtomallaan tavalla ja etenkin pienten yksityiskohtien viilaaminen voi olla haastavaa. Tämän ei kuitenkaan kannata antaa hidastaa tekoälyn käyttöön ottamista, AI tarjoaa tehokkaita uusia työkaluja tekijän pakkiin, joten on tärkeää pysyä ajassa kiinni ja hyödyntää uusimpaa saatavilla olevaa teknologiaa: Tekoälyn kehittyessä tehokkain tapa työskennellä on löytää keino yhdistellä tekoälyn tehokkuutta ja ihmisen luovuutta.

Jos haluat nopeasti käytännönläheisiä tekoälynkäyttövinkkejä markkinointiin, tutustu tulevaan koulutukseemme

Uusi toimintakehotus

Sinua saattaa kiinnostaa myös alla olevat tekstit

Tekoäly visuaalisessa markkinoinnissa Midjourney-1

Canvan tekoälyominaisuudet sisällöntuotannossa-1

Tekoälyn käyttö markkinoinnin suunnittellussa ja toteuttamisessa