Ota yhteyttä

Rekrymarkkinoinnin prosessi

Rekrymarkkinointi pureutuu rekrytoinnin houkuttelevuuteen. Kiinnostavat yritykset keräävät seuraajakunnan, joka haluaa päästä työskentelemään juuri heille.

Nina Liedes

Account manager Kuululla

Hahmota rekrymarkkinointiprosessi, pystyt kohdistamaan toimenpiteitä tehokkaammin / Rekrymarkkinoinnin suppilo/funnel on tärkeä strateginen työkalu 

Rekrytointi puhuttaa nyt paljon ja pinnalla tuntuu olevan erityisesti sen haasteet.

Monissa kahvipöydissä keskustellaan miten olla pito- ja vetovoimainen, mistä saadaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa ja miten pitäisi reagoida nopeisiin muutoksiin toimintaympäristössä.

Kun mukaan lasketaan monitulkintaiset termit, pirstoutuneet kanavat ja ylipäätänsä paineet rekrytoinnin onnistumisesta, ei ole ihme, että moni yrittäjä ja organisaation edustaja on pyörällä päästään. 

Kuinka ottaa rekrytointiprosessi haltuun? Mistä kannattaisi aloittaa? 

Rekrytointiin ja sen onnistumiseen vaikuttavat monet seikat, kuten esimerkiksi kuinka huolellisesti prosessin alkupäässä määritellään millaista persoonaa ja osaamista ollaan tiettyyn positioon hakemassa. 

Tähän blogiin nostan kuitenkin valokeilaan rekrytointimarkkinoinnin, koska sen onnistuminen on ratkaisevassa roolissa siinä, kuinka löydät kohdeyleisösi ja saat heidät kiinnostumaan yrityksestäsi mahdollisena työpaikkana.

Rekrytointimarkkinointi on keino pureutua alussa lueteltuihin haasteisiin. Kiinnostavana yrityksenä keräät parhaassa tapauksessa oman aktiivisen seuraajakunnan, jotka suorastaan hinkuvat päästä työskentelemään juuri sinun yritykseesi.

Yksi havainnollinen tapa avata rekrytointimarkkinoinnin prosessia, on kuvata se esimerkiksi myyntimaailmasta tutulla suppilolla/funnelilla. 

rekrymarkkinoinnin suppilo

Työnantajakuvan rakentaminen on pitkäjänteistä, rekrytointi on nopeaa

Rekrytointimarkkinointi voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan - pitkäjänteiseen ja vahvasti strategiaan pohjautuvan työnantajakuvan ja -brändin rakentamiseen ja taktiseen yhden tai useamman position täyttämiseen tähtäävään markkinointiin. Perinteinen rekrytointiprosessi käynnistyy, kun organisaatiossa julkaistaan paikka haettavaksi.

Tietoisuus

Kun rekrytointimarkkinointi hoidetaan suunnitellusti, hakijoiden tietoisuus yrityksestä kasvaa, saat pätevämpiä osaajia nopeammin sekä hakijakokemus pysyy hallittuna, jättäen jälkeensä positiivisen mielikuvan yrityksestä.

Suppilo kuvaa hakijan polkua kohti asetettua konversiota, tässä kuvassa osaaja täyttää hakemuksen ja tulee valituksi tehtävään. Työkaluna se auttaa yritystä kohdentamaan oikeat sisällöt oikeaan aikaan.

Polun alkupäässä rakennetaan erityisesti työnantajakuvaa ja tähdätään systemaattisesti kohdeyleisön tietoisuuteen ja kiinnostuksen herättämiseen. Tähän kannattaa jokaisessa yrityksessä panostaa, vaikka juuri ei olisikaan tarjolla avoimia työpaikkoja. Tämä vaihe vaatii usein pitkäjänteisyyttä ja toistoja, sillä informaatiotulvassa toimivatkin viestit voivat mennä kohdeyleisöltä ohi. Usein rohkea, tunteisiin vetoava sisältö toimii jäänmurtajana. 

Pohdinta-, kiinnostus- ja hakemusvaihe

Pohdinta-vaiheen aika on vasta sen jälkeen, kun yrityksesi jo tunnetaan kohdeyleisösi keskuudessa. Tässä vaiheessa kiinnostunut hakija ottaa tarkemmin selvää yrityksestäsi, sen arvoista, toimintatavoista ja kulttuurista. Jos tieto tukee aiemmin syntynyttä mielikuvaa, kiinnostus yritystä kohtaa vahvistuu ja parhaassa tapauksessa hakija siirtyy konversiovaiheeseen eli hakee avointa paikkaa. 

Jos teillä on vielä rekrymarkkinointi ajatuksen asteella, nyt on hyvä hetki pysähtyä aiheen äärelle. Miettikää yhdessä yrityksenne strategiaan pohjautuen tärkeimmät kohdeyleisöt, heille toimivimmat kanavat sekä toimenpiteet, jotka työntävät hakijaa lempeästi kohti suppilon kärkeä.

Meillä Kuululla on kokemusta pitkäjänteisestä rekrytointimarkkinoinnista. Autamme sinua ja yritystäsi työnantajakuvan ja -brändin rakentamisessa ja kirkastamisessa.

Lue lisää rekrymarkkinoinnista

Saattaisit olla kiinnostunut myös alla olevasta blogikirjoituksesta:

Rekrytointi on myös myyntityötä

tyonantajamielikuva-syntyy-teoista