Ota yhteyttä

Rekrytointi on myyntityötä

27 maaliskuuta 2023

On selvää, että rekrytointi- ja myyntiprosessi tähtäävät yrityksessä erilaiseen lopputulokseen, mutta näistä kahdesta prosessista voi löytää paljon samaa.

Kun puhumme samassa lauseessa yrityksen rekrytointi- ja myyntityöstä, voisi nopeasti ajatella, että nämä asiat eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. On tietysti ilmeistä, että rekrytointi- ja myyntiprosessi tähtäävät yrityksessä erilaiseen lopputulokseen, mutta tarkemmin tarkasteltuna, näistä kahdesta prosessista voi löytää useita yhtymäkohtia ja samankaltaisuuksia. 

Rekrytoinnin ja myyntityön yhtäläisyyksiä voi myös miettiä sekä yrityksen, että hakijan näkökulmasta, ja käydään seuraavaksi läpi millä tavalla.  

Sinun täytyy myydä yrityksesi hakijoille 

Samalla tavalla kuin potentiaalisilla asiakkailla on mielessään useita vaihtoehtoja eri yrityksistä, joiden kanssa he haluaisivat tehdä yhteistyötä, niin myös hakijoilla on monesti mietittynä kasa yrityksiä, joissa työskentely kiinnostaisi heitä eniten. Yritysten täytyykin nähdä entistä enemmän vaivaa muun muassa hakijakokemuksen rakentamisessa ja kehittämisessä, jotta he näyttäytyisivät hakijoiden silmissä potentiaaliselta vaihtoehdolta. Nykypäivänä hakijoita kiinnostaakin työnhaussa palkkaa ja työsuhde-etuja enemmän se, että yrityksen arvot sopivat omiin arvoihin, töitä on mahdollista tehdä joustavasti, sekä se, että työ on itselle merkityksellistä (lisää voi lukea Hakijakokemus rekryoinnissa -kirjoituksestamme).  

Usko omaan tuotteeseen tai palveluun vakuuttaa

Vaikuttavassa myyntityössä yksi tärkein ominaisuus on se, että uskoo täysin omaan tuotteeseensa tai palveluunsa. Rekrytointityötä tehdessä tätä voisi verrata siihen, että on tärkeää kokea henkilökohtaisesti, että töissä on hyvä olla ja työntekijöistä pidetään huolta. Tällöin rekrytoija pystyy seisomaan rehellisesti kertomiensa asioiden takana, eikä positiivinen tekeminen vaikuta päälle liimatulta.  

Ansaitse ja pidä hyvä luottamussuhde rekryprosessin aikana

Tärkeimpänä molempien tekemisten ytimestä löytyy luottamus, joka on avainasemassa niin potentiaalisten asiakkaiden, kuin hakijoidenkin kanssa keskusteltaessa. Luottamus rakentuu pala palalta prosessin edetessä, ja sen syntyyn vaikuttaa täysin se, miten erilaiset kohtaamiset hoidetaan eri kosketuspisteissä asiakkaan tai hakijan kanssa. 

Yhtenä tärkeänä asiana taas luottamuksen rakentamisessa nousee esille se, että itse prosessi ja yhteydenpito sen eri vaiheissa pidetään tarpeeksi selkeänä ja yksinkertaisena. Raskas ja monimutkainen prosessi tai puutteellinen yhteydenpito voi vahingoittaa mielikuvaa sekä yrityksen mainetta. Niin ostamisen kuin työpaikan hakemisenkin pitäisi olla asiakkaalle sekä hakijalle helppoa ja mukavaa. Toisesta suunnasta katsottuna, myös vääränlainen tai liian aggressiivinen lähestymistapa voi luoda vääränlaisen mielikuvan yrityksestä. Jokaisen täytyykin siis miettiä, mitä kanavaa pitkin ja kuinka usein tapahtuva yhteydenpito on yrityksen strategian mukaista ja kohderyhmää puhuttelevinta. 

Haastattelutilanne on kuin myyntitilanne

Nykypäivänä haastattelutilanteet eivät enää ole hetkiä, joissa ainoastaan työnantaja tenttaa hakijaa hänen pätevyydestään ja sopivuudestaan työnkuvaan liittyen. Haastattelut ovat enemmän vuorovaikutteisia ja molemminpuolisia keskusteluja, joissa myös hakijalla on samalla mahdollisuus selvittää, sopivatko he yrityksen kanssa toisilleen. Viimeistään tässä vaiheessa yrityksen on tärkeää tuoda kaikki myyntivalttinsa esille, jottei potentiaalinen hakija käänny lopulta toisen työnantajan puoleen. 

Kuuluisalle kaikki on helpompaa 

 Jotta voisit löytää sinulle potentiaalisimmat hakijat sekä asiakkaat, tärkeintä on se, että sinut löydetään – toisin sanoen niin rekrytoinnin kuin myynninkin osalta tärkeintä on olla löydettävissä ja näkyvillä oikealle kohderyhmälle. Nykypäivänä on yhä yleisempää, että ensikosketus yritykseen tapahtuu hakukoneiden kautta niin ostoaikeiden, kuin työnhaunkin osalta. Käytännössä yritykset eivät enää etsi itselleen ostajaa, vaan suurin osa ostajista etsii itselleen sopivinta palvelua tai tuotetta. Samalla tavalla toimivat myös hakijat, jotka tutustuvat yritykseen perinpohjaisesti ennen itse työhakemuksen lähettämistä. 

Rekrytoinnissa myyntityö toimii myös toiseen suuntaan, eli hakijalta yritykselle 

Siinä missä yrityksen täytyy tehdä itsensä tunnetuksi ja mielenkiintoiseksi, myös hakijoiden täytyy pystyä vakuuttamaan ja myymään oma osaamisensa yritykselle. Tässä voi auttaa muun muassa henkilökohtainen somepresenssi sekä oman asiantuntijuuden esilletuonti, esimerkiksi LinkedInin kautta, jossa on helppoa verkostoitua mielenkiintoisten yritysten työntekijöiden kanssa. Sosiaalisen median avulla pystyt myymään omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi jo ennen virallisen työhakemuksen lähettämistä. Näin ollen, kun nimesi ja osaamisesi ovat jo valmiiksi tuttuja ja kiinnostavan yrityksen mielenkiinto on herätetty, niin työnhakukin on lopulta helpompaa.  

Muutama vinkki, miten myyt itsesi hakijalle 

  1. Ole näkyvillä ja varmista, että sinut löydetään 
  2. Rakenna mielenkiintoinen ja kutsuva työnantajamielikuva 
  3. Panosta hakijakokemukseen 

Muutama vinkki, miten myyt itsesi yritykselle 

  1. Rakenna asiantuntijamainettasi sosiaalisessa mediassa 
  2. Verkostoidu mielenkiintoisten työnantajien sekä työntekijöiden kanssa 
  3. Ole oma itsesi! 

Vaikka rekrytointi- ja myyntityö eroavat toisistaan, niin useampia yhtymäkohtia niistä kuitenkin löytyy. Runsaudenpulan keskellä muista erottautuminen voi olla vaikeaa, mutta se on samalla koko ajan tärkeämpää. Potentiaalisten hakijoiden ja asiakkaiden huomiosta kilpaileminen, oman aseman vahvistaminen ja luottamuksen rakentaminen ovatkin tekemisen keskiössä.  

Näin ollen voimmekin varmasti vielä loppuun yhdessä todeta, että alussa esitetty väite on tosi – myös rekrytointi on myyntityötä. 

Jos tarvitsette apua rekrymarkkinoinnissa, klikkaa alta ja katso millaisia asiakasprojekteja olemme rekrymarkkinoinnin parissa tehneet!

 Lue lisää rekrymarkkinoinnista

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä blogikirjoitukset:

Rekrymarkkinoinnin prosessi-1

Sosiaalinen media rekrytoinnissa

Hakijakokemus rekrytoinnissa-1

tyonantajamielikuva-syntyy-teoista