Ota yhteyttä

Someauditointi – sosiaalisen median markkinoinnin laaduntarkistus

Someauditointi on oiva tapa arvioida yrityksen sometilejä objektiivisesti. Auditoinnin jälkeen on helppoa kehittää somemarkkinoinnin strategiaa ja suuntaa.

Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa on useimmille yrityksille jo peruskauraa – ja onneksi! Sosiaalinen media mahdollistaa monia yritystoiminnalle erittäin tärkeitä asioita, kuten asiakaskannan kasvattamisen, myynnin sekä kommunikoinnin, joten se on oiva kanava yrityksen markkinointiin.

Monelle somea tekevälle saattaa kuitenkin olla haastavaa arvioida omia sosiaalisen median tilejä ja  niiden toimivuutta. Mikä nykyisessä tekemisessä on onnistunut hyvin ja kuinka somea voitaisiin kehittää?

Someauditointi on oiva tapa arvioida yrityksen sometilejä sekä niiden performointia. Auditoinnin jälkeen on huomattavasti helpompaa luoda somestrategia ja sisältösuunnitelma, joten sen hyödyntäminen todellakin kannattaa. Seuraavaksi kerron, mitä someauditointi tarkoittaa ja mitä asioita auditoidessa huomioidaan.

Sometilien kartoitus

Voisi melkein sanoa, että on lähes mahdotonta määritellä täydellistä sosiaalisen median reseptiä, sillä tuloksellinen somemarkkinointi on niin monen asian asian summa. Toimiala, budjetti, kohdeyleisö, tavoitteet sekä resurssit ovat vasta muutamia asioita mitkä vaikuttavat somen vaikuttavuuteen. Helppo tapa lähteä liikkeelle on listata nykyiset tilit ja tutkia mitä somessa on tehty.

Käytössä olevat sometilit

Tänä päivänä tiedostava yritys on läsnä ainakin Facebookissa, Instagramissa, Linkedinissä ja Twitterissä. Uskaliaimmat ovat saattaneet kokeilla myös YouTubea, Pinterestiä tai vaikkapa TikTokia! Moni yritys on voinut testata erilaisia somekanavia, jotka eivät välttämättä ole tulleet käyttöön, mutta sinne on jäänyt sisältöjä roikkumaan. Jos sisältöä ei ole tarkoitus kyseiseen kanavaan tuottaa, kannattaa poistaa turhat tilit kummittelemasta. Selkeä tapa on listata kaikki yrityksen somekanavat, millaista sisältöä siellä on jaettu ja millainen on tyypillinen postaustiheys. Näin saadaan realistista kuvaa sisällöntuotannosta ja kuinka aktiivisia somessa ollaan oikeasti oltu.

Sometilien tekniset asiat

Jotta sometili voi hoitaa hommansa, kannattaa kurkata, että kaikki tekniset asiat on viilattu kuntoon. Osalle saattaa tulla yllätyksenä, että esimerkiksi Linkedin toimii hakukoneen kaltaisesti, eli mitä tarkemmin ja selkeämmin yrityssivu on rakennettu, sitä paremmin yleisö tulee yrityksesi löytämään. Viimeistelty yrityssivu myös viestii asiantuntijuudesta, joten tarkista, että sometilillä on ajankohtainen profiilikuva, selkeät yhteystiedot, toimiva linkki sivustolle sekä tarpeeksi infoa yrityksestä. Luottamuksen herättäminen sekä asiantuntijuuden vahvistaminen somen avulla on tärkeää, sillä sitä kautta voidaan saada vaikkapa liidejä.

Somesisällön laatu

Jokaiseen somekanavaan toimii erilaiset säännöt sekä erilainen sisältö puree eri kanavissa. Siksi pitää arvioida, että onko jaettu sisältö kanavan ja myös yrityksen näköistä? Esimerkiksi asiapitoisempaan Linkediniin tuotettu sisältö ei välttämättä toimi vaikkapa Instagramissa, jossa visuaalisuus on suuressa roolissa. Myös kuvamateriaalin sekä tekstin laatu vaikuttavat yleisön sitoutuvuuteen, sillä kömpelöt tekstit täynnä kirjoitusvirheitä ja huonolaatuiset kuvat jäävät varmasti kilpailijoiden sisällön jalkoihin. Löytyykö kanavista monipuolisesti kuvia, videota ja vaikkapa animaatiota? Kuinka paljon seuraajia on sekä miten postauksiin reagoidaan – onko tykkäyksiä ja jakamisia? Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita arvioida, jotta somea voidaan kehittää vielä tuottavammaksi.

Maksetun somemainonnan auditointi

Someen enemmän perehtyneet ovat varmasti myös hypänneet mukaan maksetun somemainonnan maailmaan. Somekanavien muututtua kaupallisemmiksi, on se tarkoittanut sitä, että orgaaniset postaukset jäävät valitettavasti maksettujen mainosten varjoon. Jos somessa halutaan näkyvyyttä, tarkoittaa se siis sitä, että mainontaan täytyy panostaa. Tapoja tarkastella somemainontaa on monia – seuraavaksi kerron vinkit mitkä asiat kannattaa ainakin ottaa tarkkailun alle.

Kampanjarakenne

Sillä on väliä, miten kampanjat on rakennettu, sillä kulloinen tavoite optimoi mainoksia tavoitteen mukaisesti. Kampanjan toimivuuteen vaikuttaa kampanjan rakenne, eli kuinka kauan mainostetaan, millaisella budjetti on käytössä sekä millaisia tuloksia kampanjalla tavoitellaan.

Kohdeyleisöt

Kohdeyleisöjen tarkastelu on tärkeää, sillä liian isot yleisöt sekä liian pienet yleisöt eivät ole hyvä vaihtoehto tavoitteellisen mainonnan kannalta. Liian suurella yleisöllä mahdollisesti potentiaaliset henkilöt eivät näe mainoksia ja liian pienillä yleisöillä ihmiset näkevät niitä liikaa. Se, että millaisilla termeillä yleisöt on koottu on oleellista, sillä väärälle yleisölle mainostaminen on kuin rahan hukkaan heittämistä.

Mainosmuotojen tarkastus

Onhan oikeat kuvakoot käytössä eri mainosmuodoissa sekä kuvia näkyy niissä paikoissa missä toivotaan? Monilla somealustoilla pystyy valitsemaan erilaisia mainosmuotoja kuvan ja videon hyödyntämiseksi. Ammattimaisen mainonnan tunnistaa siitä, että oikeat kuvakoot on käytössä ja mainosteksteihin on panostettu. Hyvä kuva tai video sekä toimiva copy on usein avain onneen!

Tuloksien analysointi

Kun mainokset ovat lähteneet käyntiin, on seuraava steppi seurata niiden kehittymistä. Silloin tulee varmasti tutuksi termit kuten CTR, CPC, CPM  ja muut metriikat, jotka kertovat mainosten suoriutumisesta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ensimmäisten asioiden joukossa katsotaan sitä, kuinka paljon näkyvyyttä mainos on saanut, onko se kiinnostanut ihmisiä ja tuonut toivottuja tuloksia, kuten liikennettä yrityksen nettisivuille.

Tulosten analysoiminen vie aikaa, mutta siihen kannattaa perehtyä, sillä pienillä optimointitoimenpiteillä voidaan saada kohtuuhintaisesti ja tehokkaasti somemainonasta paljon irti. Tärkeintä on seurata kampanjoita ja mainoksia säännöllisesti, jotta saadaan osviitaa siiheen, että millainen sisältö kiinnostaa omia asiakkaita.

Kaipaako yrityksesi sometilit auditointia?

Kuulun Someagentti-palvelu vastaa auditointitarpeisiin vaivattomasti. Kuulun asiantuntija selvittää yrityksenne somekanavien nykytilan. Saatte ajankohtaisen tiedon, miten somekanavillanne menee. Lisäksi saatte kehitys- ja toimintaohjeet, jotka käymme yhdessä läpi.

Saatte konkreettisia ja yrityksellenne räätälöityä ehdotuksia, kuinka somemarkkinoinnin avulla:

  • Pääsette liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja haluttuihin tuloksiin.
  • Tiedätte, mihin erityisesti kannattaa panostaa somekanavissanne.
  • Osaatte käyttää resurssinne oikein niin ajallisesti kuin rahallisestikin.

Pyydä tarjous Someagentista ja katsotaan yhdessä mitä voimme tehdä teidän somekanaville! 

Pyydä tarjous Someagentista