Ota yhteyttä

Googlen hakusanamainonnan näkyvyysjärjestykseen vaikuttaminen

Hakusanamainonnan näkyvvysjärjestykseen vaikutetaan mainoksen laatupisteillä. Näillä helpoilla keinoilla parannat laatupisteitä ja mainostat edullisemmin.

PÄIVITETTY 14.6.2023

Hakusanamainonnan näkyvyysjärjestykseen voi vaikuttaa mainoksen laatupisteillä. Näillä helpoilla keinoilla parannat laatupisteitä ja mainostat edullisemmin.

Kun ihmiset googlettavat, ensimmäiset hakutulokset ovat aiheeseen liittyviä mainoksia. Jokainen hakusanamainontaa tekevä yritys haluaa oman mainoksensa ensimmäiseksi, mutta millä perusteella paikat määräytyvät?

Siihen vaikuttavat muun muassa:

  • Mainosteksti
  • Laskeutumissivu
  • Mainoksen klikkaustodennäköisyys
  • Mainoselementit
  • Googlen suositukset ja automaatiot

Lue alta tarkemmin lisää!

Hakusanamainonta käytännössä

Jokaisen googlehaun myötä käynnistyy hakusanamainonnan huutokauppa, joka määrittää mitkä mainokset näkyvät hakutuloksissa ja missä järjestyksessä. Tämän huutokaupan tarkoitus on määrittää jokaiselle mainokselle mainossija, ja tämä määrää mainosten näkyvyysjärjestyksen tai sen, näkyykö mainos lainkaan haun yhteydessä.

Google laskee mainoksille laatupisteet, koska se haluaa tarjota parhaat ja relevanteimmat hakutulokset haun tehneille ihmisille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mainostaja, joka on valmis maksamaan eniten ei välttämättä ole aina hakutuloksissa korkeimmalla, jos mainoksen laatupisteet ovat huonot.

Sijoitus lasketaan muun muassa hintatarjouksen, mainoksen laadun (odotettu klikkausprosentti, mainoksen relevanssi, laskeutumissivun laatu), huutokaupan kilpailutilanteen, käyttäjän hakukontekstin ja muiden käyttäjäsignaalien perusteella.

Mainossija lasketaan uudelleen aina kun mainos voi haun yhteydessä näkyä. Koska hakijan konteksti ja sijainti vaihtelee erilaisten hakujen yhteyksissä, mainossija voi vaihdella mainoshuutokaupassa eri käyttäjille. Pelkkä raha ja panostus budjetointiin ei ole ratkaiseva tekijä, vaan tuloksiin vaikuttaa useita muitakin signaaleja.

Laatupisteet kuntoon

Laatupisteillä on siis suuri merkitys ja niihin voi vaikuttaa optimoimalla kampanjoita ja laskeutumissivua. Käytännössä asian voi ilmaista yksinkertaistettuna näin: Mitä paremmat kampanjat, mainokset ja laskeutumissivut, sitä parempi mainossija.

Hakusanamainos

Mainoksen, avainsanan ja laskeutumissivun tulisi olla mahdollisimman hyvin linjassa keskenään. Jos avainsanoja on paljon, tulee tämä ottaa huomioon kampanjarakenteessa ja pyrkiä jaottelemaan avainsanat mainosryhmittäin. Jaottelun avulla avainsanat ja mainostekstit saa sopimaan paremmin keskenään toisiinsa.

Mainostekstin tulisi vastata käyttäjän tekemään hakuun mahdollisimman hyvin. Tämä sama kokemus tulisi jatkua laskeutumissivulla, jotta mainosta klikannut löytää vastauksen hakuunsa. Se mitä mainoksessa luvataan, tulisi löytyä laskeutumissivulta.

Hakusanamainoksiin kannattaa lisätä mahdollisimman paljon mainostekstejä (otsikot ja kuvaukset) ja mainoksista kannattaa luoda erilaisia versioita. Kampanjan edetessä ja datan kertyessä on helppo huomata millaiset mainokset toimivat ja millaiset eivät.

Mainoksen klikkaustodennäköisyys

Klikkausprosenttiin kannattaa kiinnittää huomiota. Klikkausprosenttiin voi vaikuttaa laatupisteitä parantamalla, jolloin mainos voi saada paremman mainossijan mainoshuutokaupassa. Parempi saavutettu mainossija vaikuttaa klikkausprosenttiin positiivisesti. Mikäli mainoksella on paljon näyttökertoja, mutta vain vähän klikkauksia, on todennäköistä, että mainos ei näy hyvillä mainossijoilla (kilpailutilanne mainoshuutokaupassa) tai mainoksen tekstit eivät vastaa hakijan hakuja ja klikkausta ei mainokseen tule.

Mikäli klikkausprosentti pysyy huonona kampanjan edetessä, kokeile muokata mainostekstejä houkuttelevammaksi siten, että mainostekstit vastaavat paremmin valittuja avainsanoja ja laskeutumissivun tarjoomaa. Mainosteksteihin voi lisätä kehotteita, mutta tämän suhteen ei kannata liioitella.

Tutki kampanja kuluessa avainsanojen ja hakutermien saamia näyttökerta- ja klikkimääriä. Paljon näyttökertoja mutta vähän klikkejä saavat avainsanat laskevat klikkausprosenttia, joka puolestaan laskee kampanjan tehoa.

Lisää tarvittaessa negatiivisia avainsanoja. Negatiivisilla avainsanoilla poistat sen mahdollisuuden, että mainos laukeaisi näkyville epäsopivilla avainsanoilla ja termeillä, joilla mainosta ei haluta näyttää. Tämä säästää myös kustannuksissa ja voi jopa nostaa klikkausprosenttia, kun mainos ei laukea epäsopivilla hauilla, joita hakija ei klikkaa.

Mainostekstejä kannattaa rakentaa yksityiskohtaiseksi ja korostaa esimerkiksi tuotteen tai palvelun etuja joita mainostaa. Kannattaa kuitenkin edelleen muistaa, että laskeutumissivun on vastattava mainoksessa annettua mielikuvaa ja lupausta.

Laskeutumissivu

Laskeutumissivu on tärkeässä roolissa kampanjoita suunnitellessa. Tarkista, että sivu vastaa kampanjan mainostekstejä ja avainsanoja. Google tarkistaa mainossijaa määrittäessään kuinka hyvin mainos ja avainsana vastaavat laskeutumissivua. Mitä paremmin tässä onnistuu, sitä paremmat laatupisteet on mahdollista saada.

Pidä huoli, että mainostekstit ja laskeutumissivun sisältö on yhdenmukaista. Älä mainosta sellaista, mitä laskeutumissivulta ei löydy. Tarjoa sivulla relevanttia ja ajantasaista tietoa – sitä mitä mainosta klikatessa odottaa sivuilta löytävän.

Sivun latausnopeus on myös tärkeässä roolissa. Varmista, että sivu latautuu salamannopeasti. Jos sivu latautuu hitaasti, on hyvin todennäköistä, että mainosta klikannut ei odota sivun avautuvan, vaan poistuu saman tien pois.

Pyri selkeyteen ja siihen, että sivulta löytyy varmasti oleellinen tieto jo silmäilemällä sivua. Vältä ylimääräisiä ponnahdusikkunoita ja muita selailua häiritseviä elementtejä. Tarjoa kävijälle mahdollisimman laadukas kokemus.

Mainoselementit

Mainoksiin on mahdollista lisätä erilaisia laajennuksia, kuten huomiotekstejä, sisältöpoimintoja ja sivustolinkkejä. Sisältöpoiminnoilla voi mainosten yhteydessä näyttää esimerkiksi tarjottavia palveluja. Sivustolinkkien käyttäminen nostaa usein klikkausprosenttia ja näiden avulla voi ohjata kävijöitä varsinaisen mainostettavan tuotteen tai palvelun yhteydessä esimerkiksi suoraan yhteystietoihin tai vaikka referensseihin.

Googlen suositukset ja automaatiot

Google suosittelee kampanjoissa aika ajoin erilaisia toimenpiteitä tehtäväksi. Viime aikoina tämä on jopa korostunut ja suositusten käyttö vaikuttaa entistä enemmän kampanjan saamiin optimointipisteisiin. Mikäli suosituksia ei ota käyttöön, voi se vaikuttaa kampanjoiden saamiin optimointipisteisiin negatiivisesti. Suosituksia käyttöön otettaessa optimointipisteet puolestaan nousevat. Suositukset voi tarvittaessa hylätä, mutta nämä voivat nousta uudelleen suosituksiksi ajan kuluessa.

Automaattisia suosituksia tutkiessa kannattaa olla riittävän kriittinen, eikä luottaa suoraan Googlen tarjoamaan vaihtoehtoon, vaikka Google niitä kovasti tyrkyttääkin. Yhtenä automaattisena suosituksena on esimerkiksi ”lisää uusia laajan vastaavuuden avainsanoja”. Tämä voi olla aivan hyvä asia, mutta toisaalta automaattisesti lisätyt avainsanat eivät välttämättä ole lainkaan osuvia mainostettavaan tuotteeseen tai palveluun. Kannattaa tutkia mitä Google suosittelee, eikä vain klikata kaikkea käyttöön sen enempää asiaa tutkimatta.

Vaikka optimointipisteet voivatkin laskea jättämällä suosituksia pois käytöstä, niin niiden käytössä kannattaa noudattaa tietynlaista varovaisuutta ja maalaisjärkeä – ainakin tällä hetkellä. Google kertoo ohjeissaan, että ”suositukset voivat muuttua ajan myötä parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja tehokkuuden maksimoimiseksi”, joten suosituksia on hyvä seurata säännöllisesti omissa kampanjoissa.

Kampanjoihin voi ottaa käyttöön erilaisia automaattisia toimenpiteitä ruksimalla halutut automaatiot käyttöön, mutta esimerkiksi avainsanojen automaattinen lisääminen ei ole tällä hetkellä sellainen asia, mitä voi lähtökohtaisesti suositella. Mikäli tämän ottaa kuitenkin käyttöön, on hyvä seurata aktiivisesti asiaa. Mutta esimerkiksi hintatarjousten muokkaukset automaatilla on erittäin hyvä apuväline, kunhan muistaa tarkastella mitä kampanjoissa tapahtuu. Automaatiot onkin oikein hyvä apuväline, mutta ne eivät poista manuaalista työtä ja seurantaa.

Yhteenveto

Valitse avainsanat huolella ja tee kampanjarakenne teemoittain mainosryhmiin. Muokkaa laskeutumissivut vastaamaan valittuja avainsanoja ja mainostekstejä. Seuraa kampanjoiden edetessä kampanjoiden tehoa ja kilpailutilannetta mainoshuutokaupassa. Paranna ja muokkaa tarvittaessa mainoksia ja laskeutumissivua. Seuraa avainsanojen ja hakutermien kehitystä kampanjoiden edetessä. Käytä automaatioita ja suosituksia harkiten.

Googlen mainosten näkyvyysjärjestykseen pystyy vaikuttamaan, mutta kokonaisuus ratkaisee millaiset tehot kampanjoista saa irti. Hyvä keino tehon kasvattamiseen on konversio-optimointi, josta voit lukea lisää kirjoituksestamme: Mitä on konversio-optimointi 

 

New call-to-action

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

FB-mainoskuvakoko (1200 x 628 px) (18)